U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Genade & Waarheid

Ken je de boodschap dat genade en waarheid in evenwicht moet hangen? Ik zal hier een letterlijk voorbeeld geven zoals ik die in een evangelische preek terugvond.

Citaat:
“Christus was vol van genade en waarheid leert Johannes ons. Dat betekent dat bij Christus de genade en waarheid met elkaar in balans waren. Om nu Christus na te volgen moeten ook wij een goede balans vinden tussen genade en waarheid.”

Hier zitten nogal wat sprongen, die zomaar in één keer gemaakt worden. In deze volgende Bijbelteksten zijn genade en waarheid geen tegengestelde gegevens.
Johannes 1: 14 Het vleesgeworden Woord, de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Johannes 1:17 De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Heb je het over Christus Jezus, het vleesgeworden Woord, de Eniggeborene van de Vader, dan heb je het over genade. Dat is Christus Jezus in wezen.
Handelingen 15:11 De genade van de Here Jezus,
Handelingen 15:40 De genade van de Heer,
Romeinen 16:20 De genade van onze Here Jezus zij met jullie!
Slechts een greep uit de teksten.

Heb je het over Christus Jezus, het vleesgeworden Woord, de Eniggeborene van de Vader, dan heb je het over waarheid. Dat is Christus Jezus in wezen.
Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
2 Corinthe 11:10 Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is:
Efeze 4:21 gelijk dit de waarheid is in Jezus,
Slechts een greep uit de teksten.

Genade en waarheid is dus één en is uitsluitend terug te vinden in Christus Jezus. Dat sluit dus twee tegengestelde zaken, die met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht, ten ene male uit.

Discipelschap, oftewel navolging van Christus, hoort thuis in Gods huishouding van het Nieuwe Verbond. Dan is er namelijk ook sprake van een letterlijke Christus op aarde, die dan ook echt letterlijk nagevolgd kan worden. Het blijft daarom ook altijd in het duister tasten wat men in deze tijd precies onder navolging bedoelt. Het Griekse woord ‘imitatio’, waar dit navolgen van afkomstig is, geeft trouwens het tegenovergestelde weer als wat Gods evangelie nu juist heeft bewerkt. We zijn één met Christus geworden, samen met Hem opgewekt, samen met Hem gezet in de hemelse. Volkomen tot een eenheid versmolten. Dan toch een aardse Jezus imiteren is een zo’n absolute ontkenning van het werk van Christus!

Bij het zoeken van een balans tussen genade en waarheid in zo’n ‘evangelische’ verkondiging stoot men dan ook altijd door naar de waarheid. Daar verstaat men dan allerlei standpuntbepalingen in morele kwesties onder. Onder het mom van staan voor de waarheid worden we opgeroepen onze stem tegen abortus en euthanasie te laten weerklinken. We zouden onder het mom van staan voor de waarheid het leven van onze homomedemens ondragelijk moeten maken. We zouden zelfs de ongelovige wereld de zondagsrust moeten opleggen. Vraagtekens over dergelijke 'waarheden' zijn zeker niet gepast in dit denken.

Het heerlijke feit is dat Christus Jezus genade en waarheid is voor die ongelovige, die zich totaal nergens om bekommert. Christus Jezus is genade en waarheid voor die vrouw, die op zondag een leuk jurkje in de winkel vindt en het dus koopt. Christus Jezus is genade en waarheid voor dat meisje dat verkracht is en de vrucht heeft laten weghalen. Christus Jezus is genade en waarheid voor die oude man, die het lijden niet meer aankon en zich heeft laten helpen met een zachte dood. Christus Jezus is genade en waarheid voor dat lesbische stel dat zich in de echt heeft laten verbinden. Christus Jezus is genade en waarheid voor die homo, die net uit de kast is gekomen. Christus Jezus is genade en waarheid voor al die gelovigen, die nog geen flauwe notie hebben van het genot dat genade en waarheid op een opgestane en levende Heer wijst die hun leven is.

Paulus noemde alles schade en drek om zo steeds meer van die genade en waarheid te leren kennen.
Filippi 3:10 Dit alles om Hem te kennen,
Voor Petrus was die waarheid ook dit intieme kennen van de Heer.
2 Petrus 3:18 De genade en de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.
Ook David kende deze rijke combinatie al.
Psalm 40: 10-11 Uw goedertierenheid en Uw waarheid verheel ik niet voor een grote gemeente….Uw goedertierenheid en Uw waarheid mogen mij bestendig bewaren.

Geniet van die volheid van genade en waarheid.
Johannes 1: 14-16 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vaders, vol van genade en waarheid….. Immers uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;

Over ditzelfde onderwerp heeft ook Steve McVey in zijn reeks over leugens iets gezegd:
Leugen 51

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende