U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wereld In Barensnood

Romeinen 8: 22 De hele schepping zucht en is in barensnood.
Een zuchtende schepping. Een wereld in nood. Het kan je soms aanvliegen.
Jazeker, ik ken mijn positie in Christus. Ik weet dat Hij mijn Leven is. Ik weet dat alle zegen, alle genade, in Hem alleen te vinden is. Ik ken Zijn plan en weet dat het goed komt. Toch grijpen de ontwikkelingen in de wereld me regelmatig aan en weet ik er geen weg mee.

Beving grijpt me aan
Korte tijd van mijn bestaan
Doet de haren overeind gaan staan
Vietnam, koude oorlog, Afganistan
Het blijft maar op de oude voet verder gaan

Jozef, door zijn eigen broers gehaat. Uit broederliefde zocht hij hen op. Ze smeten hem in een put. Zo, van die lastpak waren ze af! Jozef keek op en zag tien boze ogen op hem gericht. Hopeloos!
Ze trokken hem er weer uit en de hoop op herstel brak weer door bij Jozef. Ze hezen hem op om hem te verkopen aan de Midianieten. Je eigen broer verkopen! Wie doet dat? Hoe komen ze op het idee om hun eigen broer te verkopen.
Genesis 45:5 Wees niet verdrietig en kijk niet zo bang naar me, omdat jullie mij hierheen verkocht hebben, want om jullie in het leven te behouden heeft God mij voor je uit gezonden.

Een wereld in barensnood
Elke tegenstelling uitvergroot
Reageert als een zelfmoordpiloot
Balanceert op de rand van de dood
Het verderf ligt op tafel open en bloot.

De financiele crisis wringt onze huidige maatschappij meer en meer uit. Voedselbanken worden door steeds meer mensen bezocht. Er wordt echter telkens minder aan deze banken geleverd omdat de sociale medemens zelf al zo weinig te besteden heeft.
Er kwam een hongersnood over Egypte en over de omliggende landen. God gebruikte dit met een bepaald doel.
Genesis 41: 41-43 Farao zei tegen Jozef: Zie, ik stel je aan over het hele land Egypte. Toen trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied!

De schepping in nood, die zucht
Gevangen als een vogel in haar vlucht
Praktisch geloofsleven blijft onbevrucht.
Eer en roem verkoopt als gebakken lucht
Strijd en ellende komt bij bakken uit de lucht

Romeinen 8: 23 Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.
Nu strijd en ellende, maar er wacht ons een heerlijke toekomst. Een moment dat ons lichaam werkelijk verlost zal zijn. Geen ziekte, geen pijn, geen oorlog, geen economische crisis, geen ongelijkheid, geen onderdrukking, Straks verschijnt Christus, die ons leven is, en dan zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Johannes 16:21-22 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen. Zo hebben jullie nu ook droefheid, maar Ik zal jullie terugzien en dan zullen jullie harten zich verblijden en niemand zal jullie die blijdschap ontnemen.

Het is een wereld, die baart
De Vredesprins op het witte paard
Dat Bijbels denken is het overwegen waart
Wat nu nog steeds te komen staat is ongeëvenaard
Als Gods overweldigende rijkdom van genade zich openbaart


Hier komt nog een link naar een Genade Knipoogje over dit onderwerp:
Lijdende Wereld/Zwangere Schepping

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende