U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Mijn Asperger & Gods Genade

Bijbels gezien ben ik er ten zeerste van overtuigd dat God me deze genade van asperger geeft om in mijn zwakheid telkens weer alleen terug te vallen op God zelf. Ik ben eigenwijs genoeg om me zelf gigantisch op te blazen om voor iedereen de indruk van een geweldig christen te wekken. Pochen, mezelf op de borst slaan, bluffen, brallen, grootspreken, koketteren met mezelf, opscheppen, snoeven, dik doen, de blaaskaak uithangen, nou ja, laten we zeggen: een heleboel poeha maken, daar ben ik eigenlijk ook best wel aardig goed in.

Wow! Ik zou best wel een goed geaccepteerd christen kunnen zijn als ik zo al die beschrijvingen van mijzelf lees. Helaas voor mij valt dit Bijbels allemaal onder die ene enkele term: Roemen.
Romeinen 3:27 Waar blijft het roemen? Het is uitgesloten. Door welke wet? Die van de werken? Neen, maar door de wet van geloof.
Romeinen 4:2 Als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij
roem, maar niet bij God.
1 Corinthe 1: 28-29 Wat niets is heeft God uitverkoren, opdat Hij dat wat wel iets is, te niet zou maken; Opdat geen vlees zou
roemen voor Hem.
1 Corinthe 5:6 Jullie
roem deugt niet. Weten jullie niet, dat een beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt?

Het dik doen over alles wat wij voor God presteren. In Romeinen 3 verklaart Paulus dat dit totaal is uitgesloten. Ook Abraham heeft volgens Romeinen 4 geen grond om zichzelf een pluim op de hoed te zetten vanwege zijn inspanningen. Niemand heeft volgens 1 Corinthe 1 nog enige reden de blaaskaak uit te hangen. De duidelijkste uitspraak vind ik wel 1 Corinthe 5. Die opgeblazenheid deugt nergens toe. Paulus vergelijkt dat opgeblazen zijn met een beetje zuurdeeg, dat het hele deeg zuur maakt. Hier wijst hij die hele gemeenschap in Corinthe op hun trots. Hij noemt dat deeg van gisteren. Eigenlijk is het aan het rotten. Vandaar dat het een heleboel lucht veroorzaakt. Gebakken lucht.

Kijk eens aan. Daar sta ik mooi in mijn hemd. Keurig vroom gedrag en God zegt: ‘Daar deugt niks van! Allemaal gebakken lucht!’ Ben ik dan eventjes blij met die zwakheid van mij. Elke keer weet God mijn inspanningen de kop in te drukken dankzij dat asperger-gedoe van mij.
Romeinen 5:3 Wij roemen ook in de verdrukkingen,
2 Corinthe 11:30 Moet er
geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen.
2 Corinthe 12:9 Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich pas volledig in zwakheid. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer
roemen, opdat de kracht van Christus over mij zal komen.

Iedereen zal me voor volslagen idioot verslijten als ik hier een portie sta op te scheppen over mijn verdrukkingen in het vlees. Heel veel broeders en zusters hebben bij het vernemen van mijn zwakheid in het vlees vanwege mijn autisme mij er direct op gewezen dat dit niet naar Gods gedachten is. God zou me juist helemaal gezond willen hebben om iets voor Hem te betekenen. De genezing ligt voor mij klaar in de genade, volgens het getuigenis dat meerderen mij opstuurden. Ik hoef het slechts te claimen.

Ik neem zonder meer aan dat iedereen het allerbeste bedoelt met zulke uitspraken. Ze zullen me echt hebben willen bemoedigen. Maar let er eens op hoe genade hier weer naar een prestatie van ons wordt omgebogen. Volgens zulke uitspraken is genezing in de genade inbegrepen. Maar ik bezit het nog niet. Dat is omdat ik het nog claimen moet. Kijk, zou ik dat i.d.d. geclaimd hebben en daardoor geen autisme meer hebben, dan was ik in dat plaatje toch een stuk beter christen als wanneer ik dat niet geclaimd had. Dan was er weer stof tot roemen in mijn inspanningen, wat juist uitgesloten is. Ik heb binnen het geloof nou juist helemaal geen veer meer om in mijn je weet wel te steken. Ook niet als ik dit onder de noemer van genade breng. Het blijft werk, waar mee te koketteren valt. Sorry, maar die roem deugt niet.

Even tussen haakjes. Is genezing, oftewel gezondheid, dan niet in het werk van Christus inbegrepen? Jazeker. En dat valt ook nog eens een keertje ieder ten deel zonder enige inspanning van onze kant. Maar niet nu. Dat is in de opstanding.
Romeinen 8:23 Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.
Die verlossing is nog even wachten.
Lukas 21:28 Richt je op en heft je hoofden omhoog, want jouw verlossing komt eraan.
Efeze 4:30 De heilige Geest van God, door wie jullie verzegeld zijn tot in de dag van de verlossing.

Nee, de Bijbel tekent een weg van opscheppen over de verdrukkingen, over alle lichamelijke zwakheden. Hoe kan je zo gek komen? Heel simpel. In al die zwakheid val je nou juist terug op Zijn kracht.
Romeinen 8:26 De Geest komt onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
1 Corinthe 1:27 Wat voor de wereld
zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;
1 Corinthe 15:43 Er wordt gezaaid in
zwakheid, en opgewekt in kracht.
2 Corinthe 11:30 Moet er geroemd worden, dan zal ik van
mijn zwakheid roemen.
2 Corinthe 12:9-10 Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich eerst ten volle
in zwakheid. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij zal komen. Daarom heb ik een plezier in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Mijn autisme is regelmatig de oorzaak dat ik feitelijk totaal niet meer kan functioneren. Alle gekte in mijn hoofd aan om aandacht vechtende emoties zijn telkens weer (soms maandenlang) de oorzaak dat ik niet uit mijn woorden kan komen, dat ik de contacten schuw, dat ik in mijn studies omkom, dat ik niks op papier krijg, en ga zo maar door. In die tijd lijk ik voor mijn taak onbruikbaar. Mijn spreekbeurten zijn dan een crime en soms (in het ergste geval) kom ik dan zelfs niet uit een toespraak. Hoe kan ik zo idioot zijn om dat een reden voor roemen te noemen? Voel ik dat zo?

Natuurlijk voel ik me helemaal niet te gek wanneer ik in zo’n periode zit. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Die emoties zitten dan nou juist helemaal in de gehaktmolen. Ervaringen klutsen op zo’n moment totaal ongecontroleerd door elkaar. Nee, dat asperger is geen feest. Maar ik mag terugvallen op de waarheid van Gods Woord, de Bijbel. Het is Gods weg om me ten volle alleen op Zijn genade te doen terugvallen. In zo’n periode stapelen de e-mailtjes met pastorale vragen zich op. Ik kan ze niet beantwoorden. Loopt Gods werk dan vast? Als we Gods werk als onze inspanning zien, dan hebben we i.d.d. die indruk. Die mailer, die in de ellende zit, krijgt dan namelijk geen antwoord van me. Maar Gods werk van genade is nou juist niet afhankelijk van mijn inspanning. Dat leer ik nou juist in die periodes heel sterk aan den lijve. Misschien dat die mail vragensteller wel nog ellendiger in de shit terechtkomt doordat ik niet op tijd lijk te hebben geantwoord. Maar die shit kan ook nog wel eens nodig zijn om de ogen te openen voor genade alleen. Dat is aan God en aan Hem alleen.

Houden we dan helemaal niks meer te pochen over? Jazeker! Juist wanneer ik echt ontdekt heb dat het niet mijn eigen inspanningen zijn, waar ik in rust, juist dan vind ik de enige bron om wel in te roemen.
Romeinen 5:2 Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
Romeinen 5:11 Wij
roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus,
Romeinen 15:17 Mijn
roem bij God is dan ook in Christus Jezus.
1 Corinthe 1:31 Wie
roemt, die roemt maar in de Here.
2 Corinthe 1:12 Dit is
onze roem, dat wij in in de genade van God, in de wereld verkeerd hebben,
2 Corinthe 10:17 Wie
roemt, die roemt maar in de Here.
Galaten 6:14 Ik mag ervoor bewaard blijven te
roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik aan de wereld.
Filippi 3:3 Wij, die in Christus Jezus
roemen en niet op vlees vertrouwen.
Bij die heerlijke rijkdom van genade komen we uiteindelijk allemaal uit. Dus, we hebben i.d.d. reden om te danken voor al die verdrukkingen, al die ellende.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende