U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Ruzie In De Kerk

Tussen al het godsdienstig nieuws viel me een artikeltje op over een ruzie in een kerk. Tja, een ruzie in een kerk. Het lijken ook net mensen. Na het zoveel jarig bestaan van een visvereniging ontstaat er heibel over overdreven lengtes. De dansclub bestaat nog maar een jaar of iemand vind bepaalde stijlen niet bij het echte dansen horen. Trammelant. Het groepje kunstenaars had al zolang gezamenlijk tentoonstellingen georganiseerd. Nu bleek er plotseling bij de laatste expositie onenigheid te ontstaan over de lichtval in de hoek van het oude……

Nou ja, iedereen heeft wel eens wat. En nu dus ruzie in de kerk. Eigenlijk was dit artikeltje ook een beetje overdadig. Wie van ons kent het niet? Jij niet? Is er zelfs niet één persoon te bedenken in je hele bestaan die je het leven zuur maakt, of heeft gemaakt? Ondanks alle vredesgebaren van jou hakt die persoon telkens op jou in. Welke gedachten wekt dat bij jou op?

De apostel Paulus kende dit soort broeders/zusters meer dan hem lief was. Overdrachtelijk zou je zelfs wel kunnen zeggen dat hij met dit soort geestverwanten dood gegooid werd. Welke gedachte wekte dit nou bij hem op?
2 Corinthe 5: 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.
Hoe kende Paulus dan die lastige etter (o sorry, broeder/zuster)?
2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;

Okay, jij loopt maar steeds tegen vijandschap op waar jij vrede wilt houden en nu vraag jij je af wat zo’n leerstellige uitspraak van Paulus nou eigenlijk voor enig praktische uitwerking heeft. Nou, wat Paulus hier zegt heeft alles te maken met hoe je zelf naar deze vijandschap kijkt. Ja, okay, maar die broeder of zuster is nou eenmaal wel één brok vijandschap naar jou toe. Wat nu?

Ons kijken naar en rekening houden met zo’n vijandige broeder of zuster kan op twee manieren. Je kan kijken op de vijandschap die de ander openbaart. Dat is de eerste mogelijkheid. Dat betekent dat je niet verder kijkt dan wat je aan vlees bij de ander waarneemt. Dat is vrij simpel te doen omdat je hiervoor slechts oppervlakkig hoeft te kijken op wat direct aan de buitenkant gelijk al opvalt.

De tweede mogelijkheid is deze die Paulus hier aanreikt. Paulus geeft aan dat hij voortaan weigert om de ander in die oppervlakkige context van het vlees te kennen. Wat doet Paulus dan in plaats daarvan? Paulus neemt alles wat we weten over het gestorven zijn met Christus, het begraven zijn met Christus, het opgewekt zijn in een nieuw leven in Christus. Paulus neemt dat alles niet slechts als een leerstelling feitje, wat leuk is voor de Bijbelstudie maar waar je verder in de dagelijkse praktijk niks aan hebt.

Paulus kijkt naar de ander, hoe vijandig die ander ook mag wezen, en hij ziet Christus! Hij ziet Christus omdat die ander met Christus is gestorven en met Christus is begraven en met Christus is opgewekt. Voor Paulus is dat de echte werkelijkheid en niet die vijandschap. We kijken dus naar die vervelende etter (O ja, natuurlijk, broeder of zuster) en we zeggen: ‘Zo is die broeder/zuster [vul de naam maar eens in], die in Christus is, een nieuwe schepping!’ Dat is de werkelijkheid!

Positief denken!’, zullen sommigen hier gelijk op reageren. In zekere zin hebben ze gelijk. Het heeft namelijk inderdaad alles met ons denken te maken en het is ook nog eens positief. Het verschil met het werelds positieve denken is echter dat het denken van de wereld geen gezonde basis heeft, zelfs helemaal geen basis. Het denken dat iemand in Christus een nieuwe schepping is heeft echter zijn gezonde basis in het volbrachte werk van Christus. Het is de werkelijkheid bedenken en niet een fantasie.
Romeinen 6:11 Zo moet het ook voor jullie vaststaan, dat jullie wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.
2 Corinthe 10:7 Als iemand
de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan weet hij toch ook bij zichzelf, dat, even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn.
Filippi 2:5
Dit denken is in jullie, dat ook in Christus Jezus was,
Colosse 3:2
Bedenkt de dingen, die boven zijn,

Wat zei Jezus zelf?
Mattheus 5: 44 Maar Ik zeg jullie: Hebt je vijanden lief en bidt voor wie je vervolgen,
Degene die dit eerlijk proberen te gehoorzamen lopen hier helemaal op vast. ‘Hoe kan ik dat ooit?’ zullen ze dan wanhopig uitroepen. Jezus toonde hier evenals in al zijn nadere uitleg van de wet aan dat geen mens dit kan en dat er nou juist iets extra’s nodig is. De belofte, die ook in de wet stond.
Mattheus 5: 48 Jullie zullen volmaakt zijn, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Hoe dit gebeurt heeft Paulus in zijn evangelie helemaal uitgewerkt.

Als iemand ons vijandig benadert, proberen we niet uit alle macht hem lief te hebben. We gaan gegarandeerd voor de bijl in onze pogingen van het vlees.
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Romeinen 5:5 De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is,
2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,

Paulus heeft besloten uitsluitend de werkelijkheid in Christus te zien. In zijn eigen leven, in het leven van zijn vrienden, maar ook in het leven van lastige, zelfs uitermate vijandige, broeders en zusters. Dat is nou eigenlijk heel simpel wat geloof is. Voor waar houden wat God tot stand heeft gebracht. Ook bij die lastige broeder en zuster. De sleutel is dus Christus in de ander zien, ongeacht zijn of haar gedrag.
Efeze 2:14 Christus is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt …. en die de vijandschap weggebroken [tussen die twee] heeft,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende