U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd

Met Christus ben ‘k gestorven
Maar wat geloof ik nou?
Zie ik mijzelf verdorven?
Ben ik een kat in ’t nauw?

Christus is nu heel ons leven. De oude ik is in het graf gebleven

Zie ik op al mijn zonden?
Die al vernietigd zijn.
Leef ik elke seconde
Volgens de harde lijn?

Christus is nu heel ons leven. De zonde is de doodssteek gegeven

Mijn zonden, die bestaan niet meer
Ik ben daaraan gestorven.
Ik weet wel, soms vergaloppeer
Ik me, maar ‘k blijf toch onbedorven

Christus is nu heel ons leven. Aan twijfel hoeven we niet toe te geven.

Mijn oude ik is resoluut
In ’t graf achtergebleven
En Christus is geen attribuut
Om slechts de redding te beleven.

Christus is nu heel ons leven. Hem zijn alle wapens in handen gegeven.

Hij is de krachtige Persoon,
Die uit het graf is opgestaan
Zijn heerlijkheid als levenskroon
Doet ons een nieuwe weg inslaan

Christus is nu heel ons leven. Hij doet ons op een nieuwe weg begeven

Ik leef niet meer, dat is een feit
Hij leeft in mij, mag ik geloven
Hij leeft in al Zijn waardigheid
In mij op aarde en daarboven.

Christus is nu heel ons leven. Hem hoeven wij geen duwtje in de rug te geven.

Mijn Christus is nu heel mijn leven
Maar dat geldt niet alleen voor mij
Hij heeft dat ook in jou gegeven
Niet heel veraf, maar heel dichtbij
Ja, Christus is nu heel jouw leven

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende