U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Want God gelooft in jou! Hij heeft toekomst voor..

Geloven is inmiddels een soort tovermiddel geworden dat christenen hanteren om van alles en nog wat van God gedaan te krijgen.

Geloof verzet bergen”. Men wijst dan op genezingen, op een welvarend leven dat het geweldig resultaat is van hun geloofsinspanning. Als het dan inderdaad bergen verzet, vraag ik me af of ze nog wel op de goede plek staan. Nee, helaas! In de meeste van dergelijke gevallen verzet dat geloof bergen lariekoek!

Geloof is een cadeau, dat de één nu al ontvangen heeft en de ander dus later zal ontvangen.
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, om in Hem te geloven,

Geloof is het geschenk dat God geeft waardoor onze ogen open gaan voor wie God is en voor wat God werkt. Dat vertrouwen is een kostbaar geschenk dat God ons geeft. Maar velen horen het woord en denken dat het een opdreunen van leer is.

De apostolische geloofsbelijdenis:
Wij geloven:
in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer; die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud; en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus; en in Zijn dood en opstanding; en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel; en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken; en in de Heilige Geest; en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.

Een leer die op vele vlakken langs Gods eigen getuigenis in de Bijbel heen schiet over wie Hij werkelijk is, hoe Hij is en wat Hij werkt. Maar dit samenraapsel van eigen leringen zou dan het geloof vormen. Triest! Men gebruikt dat geloof dan maar wat graag als een stok om op te steunen. Maar trek je vervolgens bepaalde zaken ervan in twijfel, dan kan je een mep met diezelfde stok krijgen. Dan moet je eraan geloven.

Tja, ze geloven nou eenmaal dat ze geloven, net zoals anderen geloven dat ze niet geloven. Het grote probleem is echter dat de meeste gelovigen niet alles lezen wat ze geloven. Dat Bijbeltje blijft dicht. Hooguit wordt er af en toe een stukkie uit gelezen. Onderzoek in wat ons geloof nou echt inhoudt is simpelweg teveel gevraagd.
Johannes 5:39 Jullie onderzoeken de Schriften, deze zijn het, die van Mij getuigen,

Voor de meeste gelovigen is geloven of geloof niet een doorlopend genot van wie en hoe God nou werkelijk is en wat Hij werkt. Geloven ervaart men doorgaans precies eender als de wereld zonder God. Een paar voorbeelden:

René wilt 'de erkenning krijgen die hij verdient', Johan wilt niet meer avondvullend optreden, Peggy wilt minder volks, Mulder & Mulder willen een meezinger scoren en voor Rutger moet dit een topjaar worden. Eén ding hebben ze allemaal met elkaar gemeen. Ze geloven in zichzelf!

Met al dat EPO-gedoe, die bloeddoping en verboden middelen geloof ik tegenwoordig gewoon dat er nergens meer schoon gereden wordt, behalve dan natuurlijk onze eigen gezellige fietsritjes. Die tour de France? Dat geloof ik allemaal wel. Na mij de zondvloed. O nee, dat was toch ver voor mij, geloof ik.

Denk je dat je het aankan?” Even kijkt hij me vertwijfeld aan, maar dan vermant hij zich, ramt met zijn linkervuist in de palm van zijn rechter- en roept bijna jubelend: ‘Ik kan het! Ik kan het ! Ik kan het! Tjakka!!! Ja, ik geloof dat ik het kan!” Verbaast vraag ik waar dit zomaar vandaan kwam en met absolute zekerheid verklaart hij: “Geloofskracht! De kracht van mijn geloof in het positieve denken.”

Natuurlijk wordt het positieve denken er bij christenen officieel niet bij getrokken. Maar ze kijken wel naar die wensbaan, waar ze voor solliciteren en geloven dat God hen daarin zegenen wilt. Alles wordt op alles gezet, hun hele geloofskracht in God wordt op actief gezet. Het wondermiddel ‘geloof’ zal uitkomst bieden.

Daar schalt André Hazes weer van het scherm: “Want jij gelooft in mij! Jij ziet toekomst in ons allebei!” Pfoe, mensen! Geef me dan Boudewijn de Groot maar: “Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij.”
En zo gooit iedereen zijn geloofskracht in de strijd. Hier komt nog eentje die heel veel weg heeft van de kijk binnen het christendom:

Heel trieste geloofsbelijdenis van Bobbejaan Schoepen:

Nee!!! God laat je niet stikken. Redding is niet te danken aan onze inzet. God kijkt niet pas met liefde naar ons als wijzelf onze onderlinge problemen eindelijk eens gaan oplossen. Wat die stevige misser betreft zou het laatste refrein zo in de opwekkingsbundel passen.

Maar gegarandeerd! Als het echt allemaal van ons afhankelijk zou zijn, dan zou God nooit en te nimmer meer van ons houden! Dat zou de rampzalige consequentie van een dergelijk geloof zijn! Nee! En nog eens Nee!!! Gods liefde is onvoorwaardelijk en blijft doorgaan en doorgaan. Ik geloof in de God die de mensen heeft gemaakt, niet in die God die de mensen hebben gemaakt.

Hij ziet jou en Hij is over jou bewogen. Hij gelooft met Zijn hele hart in jou. Hij ziet Zijn juweel, Zijn pronkstuk en Hij geniet met volle teugen. Hij geeft jou het geloof, waardoor je Hem steeds beter leert kennen in wie en hoe Hij is en wat Hij werkt, want Hij gelooft, Hij gelooft, God gelooft in jou en Hem! En in ons allemaal!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende