U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Was Dat Genadeverkondiging Of Prestatiedrang?

Een prachtige dag. Stralend mooi weer en nu dit! De deurbel!
Ik liep naar de voordeur en daar zag ik ze al staan. Man in pak, stapeltje boekjes in de hand, vrouw met een mantelpakje aan. Typisch Jehova Getuigen.

Ik deed de deur nog maar nauwelijks open of daar begon hij al: ‘Goede morgen meneer, …’. Nog voor hij het volgende woord kon uitspreken had ik mijn DWDD sneltoerenplaat al helemaal opgewonden. De woorden spuugden zich een weg:

Ja ja, de wereld wordt er maar slechter en slechter op, hè?’
‘Eh, ja’,
antwoordde de man verbouwereerd. ‘maar…’.
Voordat hij ook maar ergens de kans toe kreeg, slechtte ik het eventueel komend betoog met:
‘Het gaat er jou helemaal niet om te weten hoe ik met de problemen van deze wereld omga! Ik weet al precies wat jouw antwoord op deze kwestie is! Maar dan wil ik wel eens van je weten, wat jij nu eigenlijk praktisch echt hebt aan je eigen antwoord?
De vriendelijke man opende zijn mond, maar mijn woordengejakker werd hem echter gelijk alweer fataal:
‘Weet u eigenlijk wel of u wederom geboren bent?’, vroeg ik hem nu.
‘Nee, maar..’, stamelde hij zwakjes, waar ik weer vol overheen ging.
‘Nee, nee, nee, je hebt geen maren, mijn beste vriend! De Bijbel leert exact het tegenovergestelde van jouw groepie! Je MOET opnieuw geboren worden!’

Onder mijn uitzinnige aanvallen was de beste man helemaal in elkaar geschrompeld. Het rempedaal was onder mijn agressie gesneuveld en de handrem gesloopt. Deze roller coaster was niet meer te stoppen. In een duizelingwekkende dodenrit racete mijn woordenbrij op mijn opponent in.

‘Mijn beste vriend’, trompetterde ik in zijn oren, Jezus is GOD!
Daar had ik mijn Bijbel niet eens voor nodig. Ik wist het repertoire zo uit mijn hoofd af te draaien.
‘Johannes 1: 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Kijk maar eens goed naar het woord ‘God’. Nergens staat er ‘een god’, zoals jullie Nieuwe Wereld Vertaling wil suggereren!’
Ik draaide me nu om naar de dame, die al die tijd niks gezegd had:
‘Mevrouwtje, het wordt tijd dat u hem eens een echte vertaling aan de hand doet!’

Mijn gemeente van twee staarde volkomen verdwaasd mij in het gezicht terwijl ik driftig voor hun neus, stijf van de adrenaline, van het ene been op het andere hopte. De man dacht een kans te hebben en wilde beginnen.
Ik braakte gelijk: ‘Romeinen 9: 5 De Christus, die is boven alles, God, Als dat nog geen antwoord voor je is, hier, nog eentje! Colosse 2: 9 In Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;’
Om nog extra nadruk erop te leggen herhaalde ik de belangrijkste woorden: Al de volheid der godheid’.

De man leek iets van zijn vriendelijkheid nu wel verloren te hebben. Hij was duidelijk geirriteerd. Maar nu, om al dit mooie voorwerk helemaal af te maken, kwam ik nu met mijn definitieve dodentrap!
‘Nog één dingetje! Mijn allerlaatste puntje. Daarna mag je zeggen wat je wilt, maar in Openbaring 1: 17-18 staat:

Hij zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Wie denk jij nou wel dat die Persoon is? Nee! Nee, nee, nou geen antwoord geven!’,
wierp ikzelf er gelijk achteraan. ‘We weten allebei dat dit Jezus is. Dood en levend. Eerste en laatste. Interessant hè? Maar van wie zegt het Oude Testament dat Hij de eerste en de laatste is?

Ik merkte ineens dat hij niet eens meer zijn best deed om er nog tussen te komen. Uiteindelijk zei hij: ‘zegt u het maar.’
Mijn overmoed stak nu de trots en hoogmoed ook nog in de arm en ik keerde me naar de dame in het gezelschap: ‘Als u volgende keer weer op stap gaat, neem dan iemand mee die wel enige kennis van de Bijbel heeft.’ Ik draaide me weer naar de man en zei: ‘In Jesaja 44: 6 staat: Zo zegt de HERE, de Koning en Verlosser van Israel, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.’
Ik stond er met het verrukkelijke overwinningsgevoel van een winnaar en het had nog geen tien minuten in beslag genomen. "So You Think You Can Preach!'.

Voldaan keek ik de man aan en zei: Ik ben klaar. Wat heeft u hier nu nog op te zeggen?’ We keken elkaar voor het eerst echt in de ogen en hij zei: ‘Ik beloof u dat ik me nooit zal aansluiten bij de Jehova Getuigen, maar woont hier ook ergens in de flat Harm en Keesje Janssen?

Op de één of andere manier (vraag me niet hoe) kon ik hem de deur van onze buren aanwijzen. Ergens wist ik ook nog de kracht bij elkaar te sprokkelen om ze heel aardig uit te wuiven toen ze bij ons weggingen. Prestatiedrang. Ik weet dat dat geen genade is. Maar prestatiedrang had me weer even een goed gevoel gegeven om me daarna nog dieper de emotionele afgrond in te storten.

Prestatiedrang willen we altijd in het TJAKKA bedrijfsleven zien. Maar ik gebruikte in het bovenstaande mijn evangelische prestatiedrang.
Prestatiedrang willen we altijd bij de mensen hoger op de maatschappelijke ladder zien. Maar ik kon prima tekeer gaan met mijn evangelische prestatiedrang zonder enige ladder.
Godsdienstige prestatiedrang willen we altijd in de traditionele gevestigde kerken zien. Maar ik was heel vroom bezig met mijn evangelische prestatiedrang.

Waar je het ook tegenkomt, altijd is het de tegenhanger van genade.

Jezus is begaan over het verlorene. Prestatiedrang maakte me arrogant naar het verlorene.
Jezus zoekt het verlorene. Prestatiedrang drijft het verlorene zo hard mogelijk weg.
Jezus vindt het verlorene. Prestatiedrang ziet het verlorene volgens eigen oordeel terecht op de plek van verlorenheid.
Jezus redt het verlorene. Prestatiedrang ziet het verlorene als ongekwalificeerd voor redding.

Christusverkondiging zonder genade klinkt hard maar hol, zoals Paulus het al schreef:
1 Corinthe 13: 1 Al was het, dat ik met de tongen van de mensen en van de engelen sprak, maar had de liefde niet, dan was ik een schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Maar Christus zelf is overvloeiend vol van genade, voor AL het verlorene.
Gods overvloeiende rijkdommen van genade heeft Hij apart gezet voor Zijn vijanden, ja zelfs voor mij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende