U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Heeft God je kinderen weggenomen?

Job werd geconfronteerd met verlies van al zijn bezit. Okay, dat zijn maar materiële zaken. Maar hij werd ook geconfronteerd met het verlies van al zijn tien kinderen. Wow! Denk je die tragedie eens even in! Hij barst niet in boosheid uit. Je zou haast zeggen dat hij op dat moment een theologisch dogma uitspreekt dat zeer gevoelig ligt.
Job 1:21 Yahweh heeft gegeven, Yahweh heeft genomen, de naam van Yahweh zij geloofd.

Spreek je dit uit bij een willekeurige ‘christelijke’ begrafenis, dan loop je behoorlijk het risico als een gevoelloze theoreticus aan de kant gezet te worden. Was Job zo’n gevoelloze theoreticus? Nee, hij zat midden in een traumatische ervaring, waarbij echter het feit dat een liefdevol en genadig God alle touwtjes stevig in handen had een bijzondere troost voor hem was.

God is liefde. God is de bron van alle genade. God geeft aan ons opdat we zouden groeien in Zijn overvloeiende rijkdommen van genade. Maar dan neemt Hij ook weer van ons en opnieuw met precies datzelfde doel: Opdat we zouden groeien in Zijn overvloeiende rijkdommen van genade.
Efeze 1:11 God, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

God werkt alles. Helaas voor de mensen die dit een ongevoelige boodschap vinden, maar echt alles valt onder Gods handelen. God heeft het roer in handen. God werkt alles! Maar het is wel in overeenstemming met de raad van Zijn wil. Letterlijk kan je hier zeggen dat alles verloopt volgens het plan van Gods wil. Dat betekenen die woorden nou eenmaal.

Geeft de Bijbel wat meer duidelijkheid over dat plan van God en Zijn wil?
1 Timotheus 2: 4 God wil, dat alle mensen gered worden.
Dit is waar Gods plan naar toe werkt. Dit is de wil van God. Alle mensen zullen gered worden. Daartoe werkt God momenteel alles, echt alles! Dat alles verloopt in overeenstemming met dit plan van Zijn wil. Daartoe schenkt God ons op een bepaald moment iets of iemand en daartoe ontneemt God ons op een bepaald moment iets of iemand.

In alles is het goed om te beseffen dat wat of wie we ook bezitten, we alles in bruikleen bezitten. In dat licht valt alles binnen het plaatje van genade en genade alleen. Wat we ook ontvangen hebben, het is puur genade. Het is God, die het ons in bruikleen geeft. Ook als Hij het dan weer van ons terugneemt, ook dan is dat weer uitsluitend genade. Alles om volgens Zijn plan het beeld van Christus steeds meer in ons openbaar te maken.
Romeinen 8: 29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

Een voorbeeld:
In de tweede wereldoorlog was een wasmachine een ongekende luxe. Een gezin was zo arm dat het met zijn was ook geen gebruik kon maken van de plaatselijk wasgelegenheid. Toch nog een beetje schone kleding houden was simpelweg uitgesloten. De buurman werd opgepakt en zijn vrouw moest naar haar familie vluchten. Voor ze wegging gaf ze aan dat zij (haar buren) haar Bentix wringer wasmachine mochten gebruiken. Ze vond het namelijk beter om dat ding te gebruiken dan het te laten wegroesten.

Jantje mocht helpen met de was en hij raakte nogal verslingerd aan die Bentix wringer. Toen de oorlog voorbij was kwamen de buren gelukkig ongedeerd terug. Vanzelfsprekend wilden ze weer graag gewoon gebruik maken van hun eigen wringer wasmachine. Jantje, die inmiddels Jan was geworden, was dankzij de jaren die voorbij waren gegaan helemaal vergeten dat het niet hun eigen Bentix was. Toen de buren dan ook kwamen om het weer terug te nemen was Jan behoorlijk pissig en verzette zich stevig tegen het terughalen van die wasmachine.

De moeder van Jan moest hem tot de orde roepen: ‘Jan, weet je dan niet meer dat dit nooit onze Bentix geweest is? We hebben het alleen maar van de buren in bruikleen gekregen. Dankzij die vrije schenking van onze buren zijn we schoon de oorlog doorgekomen. We mogen onze buren wel erg dankbaar zijn in plaats van het hen nu zo lastig te maken.’

Job heeft zeker geworsteld met de dood van al zijn tien kinderen. Kan je het je voorstellen? Natuurlijk! Maar God had hen in bruikleen gegeven en nu nam Hij ze weer terug. Dient dat kwaad, dat God Job aandoet, nergens toe? Heeft Job dezelfde conclusie getrokken als velen na Auswitch? Zei hij ook: ‘Na deze slag bestaat er geen God meer’? Nee.
Job 42:5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

Velen geloven niet dat God alles (inclusief Auswitch) werkt in overeenstemming met het plan van Zijn wil. Velen vinden ook het feit dat genade betekent dat God nu alles in de gelovige werkt veel en veel te ver gaan. ‘Van ons wordt ook wat verwacht!’, is telkens het weerwoord.
Filippi 2:13 God is het, die om het grote plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.
Daartoe gebruikt God zowel het goed als het kwaad om ons juist wel die afhankelijkheid te onderwijzen.

Job 2:10 Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
We mogen het kwaad ook uit Gods liefdevolle en genadige hand aannemen. Ook als anderen zeggen dat zulk spreken zondigen is. God getuigt bij Job nou juist precies andersom. God gebruikt het kwaad om tot Zijn goede doel te komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende