U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jezus, het meest onmogelijke rolmodel

De evangelische markt wordt overspoeld met ‘WWJD’ armbandjes. Een afkorting voor ‘What would Jesus do?’, oftewel de vraag wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie. De bedoeling is dat de drager (draagster) bij elke stap, keuze of overweging even naar dat armbandje kijkt en zich dan gelijk afvraagt ‘Wat zou Jezus doen als Hij nu in mijn schoenen stond?

Natuurlijk heeft zo’n armband niet alleen maar een filosofisch beschouwend karakter. Zo van: ‘O leuk, dus zo zou Hij dus bij Zalando tot een keuze kunnen komen tussen al die aantrekkelijke modellen. Nou leuk om te weten, maar ik pak het zo aan.’ Nee, de bedoeling is dat wanneer we eenmaal het grote raadsel opgelost hebben hoe Hij in een zomers klimaat tussen al die hippe gasten gekleed zou gaan, dat wij dat dan ook identiek kopiëren.

Het kopiëren van wie Jezus is, hoe Jezus handelt en welke beslissingen Jezus neemt is al die 20 eeuwen christendom trouwens altijd al een hoog streven geweest. De imitatio Christi (letterlijk: De navolging van Christus) is een middeleeuws boek van de hand van Thomas a Kempis, dat beschrijft hoe een christen zou moeten handelen. Telkens opnieuw is het imiteren tot één van de grootste deugden van het christen zijn verheven.

Stap je eens een keertje een evangelische, charismatische, pinkster of baptistenkerk binnen en zoek je aansluiting, gegarandeerd dat je dan op een soort van inburgeringscursus stuit onder de titel ‘discipelschapstraining’. Het is een cursus die de pasbekeerden in 20 achtereenvolgende lessen en voor circa € 15, -- leert hoe je achter de Heer Jezus aan kunt gaan. Aangezien dat achter Jezus aanlopen niet letterlijk kan, moet je dit (men zegt dan: vanzelfsprekend) overdrachtelijk opvatten.

Dat overdrachtelijk opvatten van achter Jezus aan lopen wordt in 20 lessen aangeleerd, door de uitspraken van Jezus in de Evangeliën uit zijn context te lichten en op ons, de gelovigen, toe te passen. Alle wat Jezus zegt moet dus onvoorwaardelijk uitgevoerd worden. Ogen uitrukken en lichaamsdelen afhakken worden gelukkig niet letterlijk genomen. Verder bestaat onze discipelschap uit onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en zoveel mogelijk Jezus nadoen.

Binnen het evangelisch pastoraat (hulpverlening) is het idee van discipelschap, oftewel het nadoen van Jezus, zo ongeveer de grondslag. Iemand die mishandeld en misbruikt is krijgt vaak als allereerste te horen dat men de dader wel dient te vergeven. Zolang met daar niet toe in staat is, kan er geen pastoraat, oftewel hulpverlening, plaatsvinden.

In de eerste plaats beseft men niet de goddelijke eigenschap van het vergeven.
Markus 2:7 Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Lukas 5:21 Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
God alleen vergeeft zonden. Dat heeft Hij gedaan door het totaal te vernietigen.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Alles is weggedaan. Voor God bestaat het niet meer! Jij kan er nog mee tobben, maar voor God is het weg en dat is de werkelijkheid. Wie kan zoiets behalve God? Maar discipelschap zegt: ‘Jij moet het ook doen.’

Ik weet het. Er zijn veel sjoemelaars onder gelovigen. Ze geloven in Jezus als hun grote voorbeeld. Ze doen het voor de bühne zoveel mogelijk na. Maar ze maken zich niet druk over het feit dat het hen niet helemaal lukt. Wie ziet dat nou? Maar nemen we het imiteren van Christus serieus, dan komen we dankzij onze menselijke tekortkomingen alleen maar in een diepe, diepe depressie. En ik ken veel orthodox christelijke depressievelingen. Terecht, want we bakken er niks van, ook die gladde mooipraters, die het voor de schijn zo goed doen, ook zij bakken er niks van.

Toch ben ik blij met die depressievelingen, die perfectionisten, die vastlopen in hun discipelschap. Die lopen namelijk de kans om het nog eens opnieuw te onderzoeken en dan tot de ontdekking van hun leven te komen. Namelijk dat God hun onvolkomenheid allang kende en nou juist Zijn genade daar volledig in wil laten werken.
Romeinen 8: 29-30 Die God tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Zie je, alles, echt alles is het werk van God zelf. Ja, Hij wil dat het beeld van Zijn Zoon in jou openbaar komt. Maar Hij is zelf degene die dat ook in jou gaat bewerken. Hij heeft jou geroepen! Hij heeft jou tot een rechtvaardige gemaakt. Dat is niet jouw rechtvaardigheid. Dat is Zijn rechtvaardigheid in jou. En Hij is ook degene die jou gaat verheerlijken! Daar zie je het beeld van Christus.

Jezus heeft nooit Zijn leven geleefd om dan nu maar zo hard mogelijk te proberen dat na te doen. Hij is gestorven en opgestaan en Hij is nu jouw leven. Het is genade, genade van God, die dat leven nu ook in jou wilt uitwerken. Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende