U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Geen idee dat ik zo rijk was!

Waylon (niet die zanger artiest, maar een professionele dief) was op een tot diep in de nachtelijke uurtjes doorgaande kroegentocht een paar stops te ver gegaan. Op zulke momenten weet je vaak niet meer genialiteit van stompzinnigheid te onderscheiden. En Waylon zag de plotselinge drang om weer eens zijn slag te slaan aan voor en fenomenaal plan.

Een open raam, dat een huis wel uiterst toegankelijk maakte, sloeg hij in diggelen om zich zo tussen de uitstekende glaspunten een weg te wurmen. Straalbezopen forceerde hij zich zo de toegang tot het huis. Kamer na kamer waggelde hij door, waarbij hij tassen vulde met geld en waardevolle zaken. Met uitpuilende tassen vol liep hij naar de achterdeur. Om zijn sporen te wissen stak hij nog even het huis in de hens.

Hij maakte zich uit de voeten via de achtertuin, grinnikend en soms proestend van het lachen. O, wat had hij een plezier over de grote slag, die hij geslagen had. En nu, op naar huis! Zo vlot als zijn dronkenschap hem toeliet stiefelde hij op huis aan. De hoek om en dan is hij bijna thuis. De hoek om en hij ziet de brandweer bij zijn huis.

Zijn huis staat in de fik! Wie kan hem dat geflikt hebben? Langzaamaan dringt de werkelijkheid van de situatie tot zijn dronken kop door. Zijn fantastisch plan, tot en met het wissen van zijn sporen, heeft zijn eigen huis tot de grond toe laten afbranden! Volkomen versuft bekijk hij het afgrijselijk resultaat. Dan kijkt hij naar zijn tassen en zegt: ‘Ik had geen idee dat ik zo rijk was!’

Waylon heeft altijd het idee gehad dat iedereen er beter aan toe was dan hij. Telkens eiste hij meer van zijn rijke medemens. Inderdaad gebruikte hij een niet zo gebruikelijke methode. Hij stal. Hij jatte alles wat los en vast zat. Had zijn buurman de laatste Apple iPhone 5 en hij niet. Gewoon even achterover drukken. Zag hij iemand in een rijkere auto rijden dan die hijzelf bezat? Die was zo ontvreemd. Dat waterbed van dat gekke mens op de hoek? Alles, inclusief water, verdonkeremaand. Dat vier dimensionaal televisiescherm van zijn neef? In één heldere nacht geratst.

Maar juist nu, juist nu hij zelf niet zo helder meer is, juist nu zijn hoofd zo beneveld is, in deze laveloze staat, waarin hij de meest idiote stunt van zijn hele leven heeft opgevoerd, juist nu komt hij tot het meest heldere inzicht die je maar denken kan. Kijkend naar zijn tassen zegt hij: ‘Ik had geen idee dat ik zo rijk was!’

Ik moet zeggen dat bij mij ook op een zeer onverwacht moment opeens het licht is aangegaan. Ik heb al vrij jong de Heer leren kennen. Ik was toen zo ongeveer 17 jaar. Ik ben nu 64. Een tijdje terug dus. Maar toen ik tot geloof kwam had ik nog geen idee dat ik zo rijk was in Christus Jezus. Acht jaar later ontdekte in wat het betekend dat genade ook voor de dagelijkse praktijk is. Ik was juichend blij over de rijkdom die ik zag. Maar ik had nog geen idee dat ik zo rijk was in Christus Jezus. Ook na die ontdekking heb ik weer een heel lange tijd zeer wettisch geleefd. Toen ik daarna door het letterlijk lezen van de Bijbel opnieuw genade voor de praktijk ontdekte, toen riep ik het uit: ‘Ik had geen idee dat ik zo rijk was’.

Als christenen stelen we niet zoals Waylon. Maar we denken wel vaak dat we iets missen. Wat vrede, wat rust, wat vergeving, wat meer nabijheid van de Heer, wat meer hulp van de Heer. We stelen het niet, maar we misbruiken het gebed om dergelijke ervaringen bij God af te dwingen. Komen de ervaringen dan toch nog niet, dan voelen we onszelf zelfs de meest ellendige mensen op aarde.

Onze rijkdom:
Romeinen 6:4 Zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo zullen ook wij in nieuwheid van het leven wandelen.
Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij;
Efeze 1: 3 God, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,
Colosse 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.
Colosse 3: 4 Christus, die ons leven is.

We gebruiken het gebed om te vragen. Maar God heeft ons allang alles wat nodig is geschonken in Christus Jezus. Ja meer!!! Overvloeiend! We zingen in onze liederen vaak ons ongeloof uit dat God ons niet in genade aanziet. Zoals het godonterend lied ‘Kom met Uw genade Heer’. Daarin lijken we Wayl;on op rooftocht. De Heer IS gekomen met Zijn genade en alle rijkdom IS nu reeds ons bezit in Christus Jezus.

De vraag komt telkens: ‘Maar waar is gebed dan goed voor’. Het is net zoiets als een facebookaccount of een telefoonverbinding of email. Daarmee geef je uiting aan je relatie. Diefstal, oftewel het zogenaamde pleiten door God op Zijn verplichting te wijzen iets te geven omdat Hij het beloofd heeft, is een onrechtmatig gebruik van deze uiting aan je relatie.

Wij zijn allemaal overladen met de rijkdommen van God in Christus Jezus en net als bij Waylon wens ik ons allemaal toe dat onze ogen er echt voor open gaan en we vol verrukking het zullen uitspreken: ‘Ik had geen idee dat ik zo rijk was.’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende