U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Genade betekent niet: Zonder angst. Wel erdoor.

Emoties liggen niet lekker onder ons, Evangelikalen. Ja, blijdschap word je soms door de strot gedouwd als het hoogst geestelijke. Maar wanneer we bij andere gevoelens aankomen, dan wordt daar zeer wantrouwend naar gekeken. Zo is binnen ons wereldje de opvatting redelijk populair dat het echt uit den boze is om angst te voelen.

Weet je wat een dergelijke zogenaamd ‘christelijke’ opvatting zo geestig (nee, niet geestelijk) maakt? Zat je eerst nog over één ellendig probleem (je angst) te tobben, nu heb je dankzij die zogenaamd ‘christelijke’ opvatting er gelijk nog een probleem bij. Aan de emotie van angst is nu ook nog eens het algeheel gevoel van veroordeling toegevoegd.

2 Timotheus 1: 7 God heeft ons geen geest van angst gegeven,
Ja, dat schudden we zo eventjes uit de mouw en daarmee zou het feit dat een angstig gevoel ons zomaar kan overweldigen een bewijs zijn van onze ongeestelijkheid. Okay, als mensen een wedstrijdje doen wie de meest geestelijke is, dan geef ik me gewonnen. Ik ben geen geestelijke superman en ik ben daar nog blij om ook. Met dat gemis kan ik namelijk heerlijk van Gods genade genieten.

Hier kom ik met mijn eigen stelling:
‘Het is geen zonde als gevoelens van angst je overweldigen!’
Ik kom zo met een reeks aan Bijbelse gronden voor deze stelling. Maar ik kom het zo ontiegelijk vaak tegen dat mensen helemaal bedrukt en terneergeslagen komen met de uitspraak: ‘O, ik zou me toch helemaal niet zo moeten voelen? Wat ben ik nou voor christen? Ik breng het er ook zo beroerd vanaf!’ Okay als christen zijn inderdaad zo’n robbertje geestelijke krachtpatserij is, dan zijn mensen met die gevoelens inderdaad een stelletje geestelijke lamlendelingen.

Ik kan alleen maar zeggen wat de Bijbel over dergelijke gevoelens zegt en dan blijkt dat God dit soort emoties in ons gelegd heeft, juist om ons heerlijk afhankelijk van Zijn genade te maken. God heeft ons dergelijke gevoelens gegeven om te functioneren in bepaalde situaties. Zouden we op zulke momenten zonder die emoties zijn, dan zouden we de situatie volkomen verkeerd inschatten en daardoor verkeerd handelen.

Lukas 22:44 Jezus werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.
Je kan mij niet wijsmaken dat onze Heer nooit enige angst gekend heeft. De Bijbel is daar toch zeker overduidelijk over? Wij zeggen wel eens dat we peentjes zweten als we het in onze broek doen, maar van onze Heer staat dat hij Zijn bloed zweette. Wat anders kon dat zijn als wat er staat: dodelijke angst.

Ik heb voor onszelf al gezegd dat God ons juist dit soort emoties gegeven heeft om ons heerlijk afhankelijk te maken van Zijn genade. Een heel duidelijk voorbeeld zien we hier. De Heer, die altijd één met Vader is, die altijd deed wat Hij de Vader zag doen, hij bad des te vuriger. God heeft alles met een doel gegeven, ook zo’n overduidelijk kwaad als angst. Angst heeft een doel. Daarom werkt genade geen angstloosheid bij ons uit, maar genade werkt in ons het opstandigsleven van Christus uit om door die angst heen te kunnen.

1 Corinthe 2: 3 Ik kwam in zwakheid, met veel vrezen en beven naar jullie toe;
Dit schreef die grote apostel Paulus aan de Corinthiers. Hij zou daar die mensen in Corinthe confronteren met het goede nieuws van het evangelie en hij deed het in zijn broek. O mensen, wat is het zwak om bang te zijn! Ben je bang dat mensen je zwak vinden als je erkent dat je bang bent? (Leuke cirkel hè) Zulke mensen hebben totaal niet door waar zwakheid toe dient.
2 Corinthe 12:9 God heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komt.
God gebruikt zo’n zwakheid als angst juist om zijn overvloeiende rijkdommen van genade in ons te doen overstromen.

Exodus 14:10 Toen Farao dichterbij kwam, sloegen de Israëlieten hun ogen op. De Egyptenaren rukten achter hen op. Toen werden de Israëlieten heel bang en schreeuwden tot Yahweh,
Doodsangst bij het volk Israel. De Rode Zee voor hen, Farao’s leger achter hen en aan weerszijden hoge bergen. Ze zaten in de val. Logisch dat ze bang waren. Maar de Heer zelf gebruikte nou juist deze onmogelijke situatie om te laten zien dat Hij hen leidt door Zijn genade.

Nee, je hoeft je in het vervolg niet meer druk te maken om je angst. God gebruikt het om zichzelf te verheerlijken. Maar hoe zit het dan met die eerste Bijbeltekst?

2 Timotheus 1: 7 God heeft ons geen geest van angst gegeven,
Dit betreft onze omgang met God. Waar er geen kennis van God is, wordt er een tekening, nee een karikatuur, van Hem gemaakt als de altijd donderende en tierende Wraakgod. In alle opzichten lijkt er wel iets te zijn om doodsbang voor God weg te kruipen. Nee, God is liefde en er is geen enkele reden om voortaan nog enige angst voor Hem te hebben.

Die God van liefde werkt naar een heerlijk doel voor jou persoonlijk en ook voor allen. In dat opzicht heeft Hij ons zwak gemaakt met gevoelens van angst en nog wel meer beroerde emoties. Maar onze zwakheid laat juist des te meer Zijn soevereine heerlijkheid tot Zijn recht komen. Genade maakt ons daarom nu niet vrij van angst, maar leidt ons door de angst naar ons volkomen einddoel in Christus.

Nog een Knipoogje over dit onderwerp:
Angst Voor God

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende