U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Violisten Op Het Dak

Markus 7: 5-7 De Farizeeën en de schriftgeleerden vroegen aan Christus: Waarom wandelen Uw volgelingen niet in overeenstemming met de traditie van de ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Jezus antwoordde hen: Terecht heeft Jesaja van jullie, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

God heeft elk mens feitelijk zo’n gigantische rijkdom geschonken in Zijn Zoon, Christus Jezus. Maar waar putten we uit als we gelovig willen leven? Schieten we dan niet vaak, net als die Farizeeën en schriftgeleerden, in de automatische piloot van onze menselijke traditie?

Vreemd genoeg lijken we onze eenwording met Christus op het kruis uit genade zomaar weer vergeten te zijn. Het lijkt zo’n duidelijk teken van ongeloof, maar als het om onze praktijk gaat, rekenen we er nauwelijks mee dat we met Christus zijn opgewekt. Christus als ons leven is gek genoeg vaak alleen nog maar een kreet om van te getuigen, maar niet een werkelijkheid om vanuit te leven. We vallen nogal eens terug op traditie.

De musical ‘Fiddler On The Roof’ heeft dat prachtig verbeeld in het herkenningsnummer ‘Tradition’.

Tefka loopt het beeld in, wijst naar de vioolspeler en roept: ‘Een violist op het dak!’ Volslagen idioot natuurlijk! Wie gaat nou viool spelen op zo’n dak? Volgens Anatefka: Iemand zonder tradities. Maar het blijkt dat al die mensen in zijn dorpje, die zo aan traditie hangen, juist allemaal violisten op het dak zijn. Ieder probeert nog een aardig deuntje in zijn bestaan te spelen met het risico zijn nek te breken. Dat is verrekte moeilijk!

O, o, o wat is het toch beroerd moeilijk hè? Leven als goed christen! De één heeft het nog zwaarder dan de ander. Balancerend op het randje probeert iedereen er toch nog een redelijk deuntje uit te persen. En dan die beroerde woorden van Jezus zelf, die we hierboven lazen: ‘Tevergeefs eren jullie Mij!’ WAMMMM!!!! Dat komt even hard aan! Alles wat we voor God doen omdat we denken dat dit nou eenmaal zo hoort als goed christen, dat alles is puur vergeefs!

Anantefka brengt het echt heel mooi onder woorden: ‘We hebben zo onze tradities voor van alles en nog wat: Hoe we eten. Hoe we ons kleden. Zo houden we onze hoofden altijd keurig bedekt. En we hebben altijd een klein gebedskleed om onze heup. Daarin tonen wij onze toewijding aan God. Je zult je waarschijnlijk afvragen hoe deze traditie ooit begonnen is. Ik zal het je vertellen. Geen idee!Maar het is onze traditie.’

En in de kerk of gemeente (net naar gelang hoe jij je kringetje noemt) leren we de pasbekeerden wat er van hen verwacht mag worden. Ja, vaak zeggen we zelfs dat God dit en dat soort dingen van hen verwacht, willen ze als goed christen leven. Uiteindelijk zingt in die musical dat hele dorp luidkeels: ‘TRADITIE!!!!’ En uiteindelijk zingt onze hele kerk of gemeente: TRADITIE!!!!’

In Jezus tijd vielen de volgelingen van Jezus op. Waardoor?
Markus 7: 5 Waarom wandelen Uw volgelingen niet in overeenstemming met de traditie van de ouden?
Ze vielen op omdat ze niet meeliepen in die traditie. En tegenwoordig lijkt het alsof de hele christenheid precies weet hoe dit hoort en hoe dat hoort en men oordeelt elkaar daar zelfs op om samen maar in het grote koor van de traditie mee te kunnen zingen. Maar er zijn er die daar buiten vallen en men vraagt hen:
Markus 7: 5 Waarom wandelen jullie niet in overeenstemming met de traditie?

Het heerlijke feit dat Christus gekomen is om het leven te zijn van iedere gelovige is in het zwarte gat van de christelijke traditie gevallen. Men heeft er geen idee van.
Galaten 2: 20 Ik leef, maar dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Colosse 3:4 Christus, die ons leven is,

Christus leeft Zijn leven in jou en mij uit. Hoe we eten? Hoe we ons kleden? Of we onze hoofden bedekken? Of we een gebedskleed dragen? Of dat we ons aan al onze eigen christelijke traditietjes moeten houden? Nee, daar zijn we aan afgestorven en nu leeft Christus in jou en mij. We mogen heerlijk wandelen in die overvloeiende rijkdommen van genade en niet meer in overeenstemming met de traditie. Wat een rijkdom! Wat een vrijheid!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende