U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Voetbalmissers Uitgewist

Hoe kom ik op het idee om ter illustratie van een Bijbels beginsel naar voetbal uit te wijken? Mijn opoe had nog meer inzichten in dat spel dan ik. Ik begrijp echt totaal niets, maar dan ook niets van dit spel. En absoluut zeker niks van het eventuele genot ervan. Maar goed, met een bepaalde illustratie voor ogen kom je soms tot de meest vreemde uitersten.

Voetbal wordt gespeeld door twee ploegen. Dat zijn elftallen die strijd met elkaar leveren om één bal. Wie die bal eindelijk heeft, schiet hem zo snel mogelijk weer weg. Het liefst in het doel.

Een bal in het doel telt als doelpunt. Een bal naast het doel heet een misser. Een voetbaldoel heeft van paal tot paal een lengte van 7 meter 32. Voor sommigen is dat niet breed genoeg. Anderen mikken wel zorgvuldig tussen de palen, maar schieten weer net te hoog. Dat komt er namelijk ook nog bij. De bal moet eigenlijk onder de lat door.

Niet alleen is het doel vaak veel te klein. Ook is de weg er naartoe nogal eens vol hindernissen en glad. Aanvallen is absoluut een zware taak. Doelpunten maken valt dan ook in het geheel niet mee. Je vraagt je vertwijfeld af waarom die mannen er dan toch nog altijd aan beginnen.

Grappig om al die missers zo op een rijtje te zien wanneer je niet midden in de spanning van de wedstrijd zit. Krijg je een beetje een indruk van hoe ik, als een stuk onbenul op voetbalgebied, naar zo’n wedstrijd zit te kijken. Maar ook al snap ik nog zo weinig van het edele voetbalspel, toch is mij één ding wel zeer duidelijk. Een bal die niet in het doel gaat is wezenlijk niet de intentie van het spel.

Het bovenstaande filmpje is slechts één enkele ongeluksgreep uit de vele duizenden films die inmiddels al circuleren op het internet. De eretitel ‘ongeluksgreep’ kreeg het van mij omdat er eigenlijk geen enkele gelukstreffer in voorkomt. Het is een bonte aaneenschakeling van alle denkbare variaties aan missers.

Nou zou je kunnen voorstellen om het goed te maken met deze spelers, die hier zo onfortuinlijk zijn neergezet. Alle, echt alle missers van al deze spelers, worden uitgewist. Waar hun verschutting zo centraal belicht werd in deze film, daar wissen we het zo rigoureus uit dat echt elke herinnering aan hun misser volkomen verdwijnt. Wat houdt zo’n speler dan aan groots triomf nog over?

Wat je dan overhoudt is het volgende plaatje.

Een leeg veld met niets, maar dan ook niets om over naar huis te schrijven. Er staat hen geen erepodium te wachten als gevolg van dit geweldige uitgewiste resultaat. Er komt geen Koninklijke onderscheiding omdat nu geen enkele misser meer teruggevonden wordt. Er wordt in het Oranjedorp niet uitbundig feest gevierd vanwege het stille karakter op dit open veld. Er wacht hen geen triomfantelijk onthaal in hun dorp of stad vanwege al die gemiste missers.

Toch is dit nu precies het plaatje dat de overgrote meerderheid van de evangelische wereld tekent als je hen vraagt waarvoor de Heer Jezus naar deze aarde gekomen is. ‘Hij is gekomen om onze zonden te vergeven’. Het hoogst haalbare van het werk van onze Heer is voor de overgrote meerderheid binnen de evangelische wereld dat God onze missers uitwist. Oftewel we hebben een leeg speelveld om God aan te bieden als we voor Hem staan.

Al onze missers zijn uitgewist. Inderdaad, daar staat het werk van de Heer garant voor. Maar heeft de Heer dan niet voorzien in de invulling van het spel? Is voor God inderdaad een leeg leven het ideaal waar Hij in Zijn grote plan naar streeft? Of heeft Hij inderdaad ook nog een invulling voor dat leven in petto?

Er zijn er die geloven dat die vergeving, oftewel dat uitwissen van al die missers, dankzij genade een feit is, maar nu moeten wijzelf voor een echte invulling van het spel zorgen. Nu we nieuwe schepselen zijn vraagt de Heer om onze inzet. En het spel wordt weer gevuld met nieuwe missers: ‘Hout, hooi of stro’.
1 Corinthe 3:12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,

Gelukkig worden ook al de nog komende missers volledig vernietigd.
1 Corinthe 3: 15 Indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, maar hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.
Helaas schade voor zo’n gelovige. Een leeg veld, maar wel gered. Is dat Gods plan?

Goud, zilver, kostbaar gesteente’. Dat houdt wel stand in het vuur. Dat is Christus zelf, die Zijn werk doet in de gelovige.
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

Ik snap dan wel niks van voetbal, maar als we in deze metafoor blijven, dan is het God die dat spelletje tot grote overwinningen leidt in en door jou heen. Zodanig dat je een groot loon te wachten staat. Koninklijke onderscheidingen. Feesten in het Oranjedorp. Groots onthaal in je stad of dorp. En dat alles uit genade.
2 Corinthe 9:8 God is machtig in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig zult zijn,

Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan gindse kust. Alles genade, overvloeiende genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende