U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Alles Moet Maar

De Bijbel is een heerlijk boek vol beloften, want God zal alles heerlijk bewerken vanuit Zijn volheid van genade. Maar daar schijnen wij als mensen niet zo makkelijk aan te willen. Zelfs Bijbelvertalers pikken dit eigenlijk niet van God. Daarom verdraaien ze met alle plezier heerlijke beloften in opdrachten.

Hier komt slechts een kleine opsomming van verdraaiingen ten gunste van menselijke prestatiedrang, zoals dat in de NBG terug te vinden is. Het had net zo goed de Staten Vertaling, de Herziene Staten Vertaling of een Nieuwe Vertaling kunnen zijn.

Psalm 33:8 Alle bewoners van de wereld moeten voor Hem ontzag hebben.
Letterlijk hebben we hier Gods belofte:
‘Alle bewoners van de wereld zullen vanuit Hem ontzag hebben.’
Het begint vanuit God zelf en dat werkt uit in alle bewoners van de wereld. Wat een grandioze belofte!

Psalm 76:10 De grimmige mensen moeten U loven
Ook hier is sprake van een voorzegging:
‘De woede van de mens looft U,’
Dit is wat God gaat uitwerken in Zijn oordelen. Dan zal zelfs de woede van de mens ten gunste gekeerd worden.

Jeremia 42:3 Dat Yahweh, jullie God, ons te kennen geeft, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen.

Kijk eens aan!! Dat zou zo maar een hedendaags ‘christelijk’ gebed kunnen zijn! MOETEN gaan en MOETEN doen!!! Nou, dat zal God toch zeker wel verhoren? Of niet? Veel christenen vinden het namelijk zeer bevreemdend dat ze op zo’n gebed nooit een bevredigend antwoord krijgen van God. Het staat er ook gewoon niet! Hier komt wat er wel staat:

‘Yahweh, jullie God, vertelt ons de weg, die wij inslaan en hetgeen wij zullen doen.’
Tja, vanzelfsprekend. God weet namelijk alles van tevoren. Zijn plannen liggen namelijk kant en klaar. Die weg sla je dus in.

Lukas 16:29 Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.
Het advies van de fictieve vader Abraham hier is dat die geestelijke leidslieden beter naar het hun toevertrouwde Woord van God konden luisteren dan naar verschijningen van doden. Natuurlijk vinden de NBG vertalers het weer ‘christelijker’ om dit dwingend op te leggen. Letterlijk staat er echter:
‘Laten ze daarnaar luisteren.’

Johannes 6:28 Wat
moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen werken?
Wat een wishfull thinking van deze vertalers. ‘Willen we echt iets voor God betekenen, dan moeten we dit en dan moeten we dat!’ NEE!! NEE!!! NEE!!!!!!!
In het eerste deel wordt exact hetzelfde Griekse werkwoord gebruikt als in het tweede deel, waar het terecht vertaald staat met ‘mogen’. We mogen iets! En wat is dat dan wel?
Johannes 6:29 Jezus antwoordde hen: Dit is het werk van God, dat jullie geloven in Hem, Die Hij gezonden heeft.
Heerlijk rustig vertrouwen op Jezus Christus en daar heb je dan gelijk alle werken van God te pakken. Niks ‘moeten’, we ‘mogen’ vertrouwen.

1 Corinthe 7:2 Met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Zouden we dit als een algemene regel van Paulus voor gelovigen opvatten met die nadrukkelijke vermelding dat dit zo ‘MOET’, dan zouden er zich onder de gelovigen geen enkele vrijgezellen meer bevinden, of ze moeten deze verplichting zomaar in de wind hebben geslagen. Zie je dit als een verplichting ten tijde van het Nieuwe Verbond (waar de Corinthiërs toe geroepen waren), dan weten we in elk geval dat Paulus zelf zich daar niet eens aan hield. Het is echter een advies aan ongetrouwde stelletjes, die wel al een vonk voelen overslaan. Vandaar de juiste vertaling:
‘Laat ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.’

Colosse 3:8 Nu
moeten jullie dit alles ook wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.
Nou, kijk eens!!! Daar heb je het al!!!! Wij zullen er zelf maar even tegenaan moeten gaan om al die verkeerde dingen op te ruimen, want blijkbaar (zoals het hier vertaald is) heeft Christus ons daar echt niet van bevrijd!!!! Kan je het je nog godslasterlijker indenken?

Dit is puur satanisch wishfull thinking dat zomaar een willekeurige Bijbelvertaling binnensluipt! Er staat geen ‘MOETEN’. Dat woord is er weer eventjes tussen geflanst. Bovendien is de tijdsvorm van het werkwoord ‘wegdoen’ de Aorist. Dat wil zeggen dat het in het verleden is begonnen en zijn uitwerking in de huidige en toekomende tijd voortzet.

Deze tijdsvorm is in onze Nederlandse taal dan wel onbekend, maar het houdt in dat deze zaken als toorn, heftigheid, kwaadaardigheid en vuile taal in het verleden al opgeruimd zijn en we daar nu verder vanuit leven. De juiste vertaling is dan ook:
‘Heb dit alles dan nu ook weggedaan: …….’
Ja, inderdaad, de wijs is wel gebiedend. We worden geboden om vanuit datgene wat Christus tot stand heeft gebracht nu ook daadwerkelijk te leven. Dat doe je nou juist net niet als je zelf grote schoonmaak gaat houden. Alles is volbracht! Daar leven we uit.

En dan! De klap op de vuurpijl:
Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen,
Ken je deze uitspraak? Meestal dwingend opgelegd, met het ene vingertje wijzend naar het kerkgebouw en met het andere vingertje priemend voor jouw neus heen en weer zwiepend. Het gaat hier niet over een kerkgebouw. Dit is hier niet aan ‘christenen’, maar aan het volk Israel geschreven. En je zult het wellicht al begrepen hebben. Al wegdromend hebben de vertalers hier het werkwoord ‘moetener zomaar weer zonder enige grond tussen geflanst.

Hier komt nog even wat er wel staat:
‘Niet verzuimend onze synagoge van bovenaf.’

Nee, beste mensen, niks moet.
Galaten 5:1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende