U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Nut Van Oordeel Over De Ander

Kijk eens op het internet. Waar er maar geoordeeld kan worden, dat scoort het best.
Romeinen 2:1 Daarom ben jij, o mens, wie je ook bent, niet te verontschuldigen, als je oordeelt. Want waarin je een ander oordeelt, veroordeel je jezelf; want jij, die oordeelt, doet precies dezelfde dingen.

Heerlijk hè? Andere mensen een etiketje opplakken! Goed, die kunnen we in die doos opbergen. De doos ‘Belachelijke Kleding!’ De doos ‘Eindtijdverzinsels’. We hebben voor iedereen wel een doos:
1. Wereldse kleding
2. Wereldse houding
3. Werelds taalgebruik
4. Wereldse pleziermaker
5. Wereldse carrièrejager
6. Wereldse muziekliefhebber
7. Te vrome kleding

8. Te vrome houding
9. Te vroom taalgebruik
10. Te vrome afzondering
11. Te vrome roepingjager
12. Te vrome kerkmuziekliefhebber
13. Te opzichtig

14. Te opvallend
15. Te saai
16. Te oninteressant
17. Een kenau
18. Een mietje
19. Veel te druk
20. Veel te stil
21. Wat een galmstem!
22. Wat slaapverwekkend!
23. Een echte Popi Jopi spreker!
24. Een gevoelsmenner

24. Veel te feitelijk!
25. Te leerstellig
26. Niet praktisch
27. Wat een harde!
28. Wat een softie!
29. Veel te wettisch
30. Altijd die genade
31. Eindtijdverzinsels
32. Nieuwlichterij
33. Dwaalleer
&
34. Ketterij
35 – 9.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001. Ga zo maar door

Kom je met zo’n oordeel over een ander? Dan heb je eigenlijk geen excuus. Met die ene wijsvinger naar de ander, wijzer er vier naar jou. Je bent namelijk geen haar beter.
(Ach, dit is een herhaling van Romeinen 2: 1)

De ander be- of zelfs veroordelen geeft ons een prettig gevoel. We voelen ons namelijk lekker veilig dankzij zo’n oordeel. We hebben de ander gelabeld, gestickerd, We weten nu waar we die ander plaatsen kunnen. Nu kunnen we daar rekening mee houden als we weer met hem of haar in aanraking komen.

Nu kunnen we met een gerust hart de volgende eens aan een nader onderzoek onderwerpen. Zo werken we ons hele sociale netwerk af. We hebben het idee dat we daarmee grip op alles en iedereen krijgen. Is dat ook werkelijk zo?

Als iemand iets onderwijst (Bijvoorbeeld Hein de Haan), dan geeft de Bijbel aan dat we zijn uitspraken en beweringen moeten controleren.

Handelingen 17:11 Deze (gelovigen in Berea) onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.
1 Corinthe 14:29 Twee of drie mogen het woord voeren, en
de anderen moeten het beoordelen.

Wat moet je dan nagaan? Het onderwijs. Wat moet je dan beoordelen? Het woord, dat gesproken werd. Het ging (EN GAAT) niet om een beoordeling van de ander. Door na te gaan hoe bijvoorbeeld Hein de Haan de Bijbel uitlegt, stuit je op zaken die je zelf in de Bijbel ontdekt en stuit je ook op zaken waarin je wellicht niet met me mee kan gaan. Het beoordelen en het nagaan duidt dus op jouw persoonlijk onderzoek van de Bijbel. De enige werkelijke manier om te groeien in jouw kennis van het Woord. (Anders krijg je alleen maar een idee van de opvattingen van Hein de Haan)

Hoe zit het dan met het beoordelen van de ander?
2 Corinthe 5:16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik
[is ook die ander] gekruisigd, en toch leef ik [leeft ook die ander], dat is, niet meer mijn ik [het ik van die ander], maar Christus leeft in mij [in hem/haar].
Zo mag ik nu die ander kennen. Jij kan nu ook mij (en dus ook een ander) zo zien, want ook jij kent nu niemand meer naar het vlees.

Nee, laat dat oordeel maar aan God over.
1 Corinthe 4: 3-5 Nou raakt het mij eigenlijk nauwelijks, of ik door jullie of door wat voor oordeel van mensen ook beoordeeld word. Ja, ik beoordeel zelfs mezelf niet. Want ik ben mij nergens van bewust, maar daardoor ben ik natuurlijk nog niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken. Nou, dan ontvangt iedereen zijn lof van God.

Wow, als we het aan God overlaten, dan krijgt echt iedereen een complimentje van God. Had je nog iemand in gedachten om een oordeel over uit te spreken? Die persoon gaat lof ontvangen van God! Kijk, dat is nou genade!

Hier komen nog drie Genade Knipoogjes met hetzelfde onderwerp:
Parels Voor De Zwijnen
Ook Hoeren Gaan Naar De Hemel!
Genade Of Elkaar Oordelen?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende