U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Heb Je Ook Zo'n Plezier In Eigen Geschoten Bokken?

Is het jou al eens overkomen dat een vriend/vriendin je vol enthousiasme vroeg wat jouw missers in het leven zijn? Ik bedoel gewoon jouw handicaps, je fiasco’s, je duidelijke sofs, de bokken die je geschoten hebt, je uitglijders, echte zepers, heel simpel je nadelen als mens? Ach kom, je kan ze vast zo oplepelen! Heb jij dan nooit het genoegen gehad om al je telkens terugkerende stommiteiten en fouten op een rijtje te zetten?

Goed, ik heb het al door. Jij hoort, net als dat ik dat al die 64 voorgaande jaren in mijn leven gehad heb, tot dat grote leger gelovigen die helemaal niet met enthousiasme en plezier je eigen tekortkomingen overdenkt. Nee, wat dat betreft geloven we blijkbaar toch maar bar slecht in genade, vind je ook niet?

Afgelopen zondag hadden we een spreker in de evangeliegemeente, waar ik gebruikelijk samenkom. Die man moedigde alle mannen aan om naar een bepaald evangelisch trainingskamp te gaan. ‘Daar maken ze kerels van je!’, was de kreet. Laat ik nou elke ochtend wakker worden in de heerlijk dankbare wetenschap dat ik me nog niet eens een halve kerel voel, laat staan een hele!

Heb jij dat nou ook, dat je ’s morgens het gevoel hebt dat je nou ook echt nergens toe in staat bent? Oh, aankleden! Mensen!! Ellende!!! Douchen, wat een verschrikking! Dat licht brandt in mijn ogen! Zal ik vandaag toch maar mijn dagelijkse training overslaan? Elke ochtend opnieuw die strijd! Heb jij dat nou ook?

Dan ben je in de samenkomst en dan hoor je over de mogelijkheid om kerels te worden. Je krijgt nog even een peptalk wat jouw geloofsheldendom moet opkrikken en je zucht: ‘Dat zit er vandaag niet in!!!’ Maar mensen, hebben jullie al die nadelen in je eigen structuur al eens overdacht met vreugde en dankbaarheid?

Nee, ik vraag het nou eens niet in het kader van het avondmaal, waarbij veel groeperingen ook tot het overdenken van de zonden oproepen. Blijkbaar heeft het reddingswerk van Christus in die groeperingen tot nu toe nog niks uitgewerkt en moeten wijzelf als gelovigen hier nog het één en ander aan sleutelen.

Nee, ik vraag je ook niet om al je missers, fouten, handicaps en zonden te overdenken met de bekende schuldenlast op je schouders alsof het werk van Christus tevergeefs geweest is. Ik vraag of jij jouw nadelen als mens al eens op de rit gezet hebt in de heerlijke wetenschap dat al die zwakheden van jou je terugwerpen op de genade van de Heer?

Meestal zijn het andere mensen die heel goed mijn tekortkomingen weten op te lepelen. Als men met de boodschap van genade niet uit de voeten kan, dan spreek ik opeens te luid of te zacht of allebei, dan is mijn taalgebruik te populair, te hoogdravend, te gewoon, te elitair of gewoon dat alles, dan is mijn kleding niet gepast voor een woordbediening, dan hoor ik niet zo hoogmoedig in pak rond te lopen, zo’n bediening kan dan niet in spijkerbroek en slobbertrui, of dat alles.

Het vreemde in het opsommen van fouten, tekortkomingen, handicaps, nadelen, ja zelfs zonden is dat het meestal gebeurt in het be- en veroordelen van de ander. Precies datgene wat nergens gebeurt waar genade heerst. Daar waar het zo gebruikelijk is om dergelijke lijstjes over de ander te presenteren (oordelen), daar kent men nou juist helemaal niet het plezier van zulke lijstjes over zichzelf.

Wat is nou het verschil tussen een lijstje over de ander (oordelen) en een lijstje over jezelf? Het verschil zit hem in één woord: genade! Bij een lijstje over de ander (oordelen) streef je naar geloofsheldendom, het krachtig christen zijn, een kerel zijn. De ander faalt daarin. Dan heb je reden om te wijzen. Het falen van jezelf moet je dan wel even over het hoofd zien (want ook deze kerels falen).

Bij een lijstje over jezelf ontdek je jouw eigen zwakheid, weet je de werkelijkheid dat geloofsheldendom, krachtige christenen en kerels in het rijk der fabelen thuishoren. De ander faalt misschien, maar dat is niet meer zo belangrijk. Veel belangrijker zijn je eigen missers, die God in jou gelegd heeft om jou afhankelijk van Hem te houden. Elke misser op zich bepaalt jou bij die overvloeiende rijkdom van Gods genade en je hebt reden God te danken.

Wij zijn een stelletje zwakkelingen
1 Corinthe 1:27 Wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;
2 Corinthe 10:10 Zijn
[Paulus] persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets.

2 Corinthe 11:29 Indien iemand zwak is, zou ik [Paulus] het dan niet zijn?
2Corinthe 12:
9-10 God heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komt. Daarom heb ik een plezier in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdheden ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Gods genade is meer dan genoeg. Dan vallen we op Hem terug en vinden in Christus alles!
1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.
2 Corinthe 3:5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende