U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Gebruikt Zelfs Ezels Zoals Wij

Ik kom het nogal eens tegen. Men weet dat God Degene is die alles tot stand heeft gebracht in Zijn geliefde Zoon Christus Jezus. Men weet dat men niet een relatie met God heeft gekregen doordat men zelf zich zo uit de naad gewerkt heeft. Men weet dat de relatie met God zelfs niet gebaseerd is op een positieve keuze die men zelf gemaakt heeft. Men weet dat alles puur genade is. Toch blijft men met de vraag zitten: ‘Hoe maak ik mijn leven zinvol voor God en Jezus?’

Begrijp me goed. Ik schrijf dit Knipoogje niet om nu iedere gelovige met deze vraag de grond in te boren. Mijn bedoeling is niet om te oordelen. Deze vraag komt bij iedereen een keertje op. Inderdaad heeft dit uitgangspunt van leven een stevige verankering bij wettische mensen. Hun hele doen en laten is a.h.w. hierop gefundeerd. Maar vlak ons, genade genieters, ook niet uit. Ik weet dat deze vraag ook bij mij vaak naar boven is gekomen. Ik wil namelijk ook graag iets betekenen voor God. Daarom kan ik best begrijpen dat jij dat ook hebt.

Hoe kan je gebruikt worden door God?’ Deze vraag, die bij elke gelovige wel eens of meerdere keren opkomt, is wel degelijk essentieel. Ik ga het nog proberen te beantwoorden ook. Hier komen alvast drie belangrijke beginselen:

1. Weet Wie God is
2. Weet wie jezelf bent
3. Weet hoe God werkt

Weet Wie God is
De grootste missers beginnen gelijk al op dit belangrijke punt. Luister maar eens hoe er feitelijk over God gesproken wordt! Men kijkt nogal eens tegen Hem aan als een harde, eisende God. God schijnt vaak nogal ongeduldig te zijn met al onze tekortkomingen. Vandaar dat Hij stevig aandringt op een behoorlijk stuk gedragsverbetering van onze kant. Ziedaar het ‘christelijk’ uitgangspunt waarbij we al gelijk helemaal de mist ingaan.

De Bijbel tekent onze God als de God, die liefde is. Hij is geduldig en bewogen. Zachtmoedig bewijst Hij ons dat we Hem kunnen vertrouwen. Hij overlaadt ons met Zijn geestelijke zegeningen in de hemelse. Via ons stroomt Zijn rijkdom ook naar onze omgeving.
Psalm 23:3-4 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Al ging ik ook in een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 36:5 Yahweh, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;

Psalm 48: 14 Zo is God, onze God, …; tot de dood toe zal Hij ons leiden.
Psalm 57: 10 Hemelhoog is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Psalm 73:24 U zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

Psalm 85:10-11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neer van de hemel.
Psalm 89:1 Van de gunstbewijzen van Yahweh wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.

God is liefde en Hij houdt van jou! Jij verprutst het misschien, Hij houdt van jou! Hij verkwikt jou van binnen en van buiten. Zijn leven werkt Hij in jou. Jij faalt misschien soms. Hij blijft jou verkwikken! God is trouw in Zijn goedertierenheid naar jou, in Zijn gerechtigheid naar jou, in Zijn vrede naar jou. Ook als jij ontrouw bent, dan is Hij nog altijd trouw! Dat is onze God, die jouw en mijn leven vult met Zijn zegeningen.

Weet wie jezelf bent
We kunnen natuurlijk naar onszelf blijven kijken als falende zondaars. ‘O, o, Heer, wat verpruts ik het toch telkens! Wilt u me a.u.b. voor de zoveelste keer weer vergeven? Ik zal nu proberen het nooit meer te doen. Ik heb zo’n berouw!!!!’ Ja, inderdaad, zo kunnen we ons leven blijven vergallen.
Romeinen 5:8 God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

De Bijbel zegt dat we zondaren waren. Dat zijn we dus niet meer dankzij Christus werk. Daar nog steeds zo mekkerend bij de Heer over doorzeuren is dus gewoon ongeloof. Jij wijst dan wellicht op je zwakheden en je tekortkomingen in de praktijk. ‘Zo is het toch zeker?’ Ja, zo is het en daar mag je dankbaar voor zijn.
2 Corinthe 12:9 Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

God doet Zijn werk in jou en dat doet Hij nou juist midden in al die zwakheden van jou. Zijn werk is namelijk genade. Je hoeft dus niet te zien op je zwakheden. Je hoeft dus niet te zien op al je tekortkomingen. Je mag zien op wie jij bent in Christus! Christus is jouw leven. Dat leven en Zijn liefde werkt Hij dwars door jou heen.
Efeze 2: 10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot in goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Weet hoe God werkt
God werkt dwars door jouw zwakheden en jouw beperkingen heen. Je begrijpt hier wellicht wel al dat hier aan jouw kant dus niks vereist wordt. Zwak en tekort schietend is nou niet bepaald een grandioze inspanning. God gebruikt je zoals je bent. Hij gebruikte die ezel van Bileam. Bileam moest een boodschap van God ontvangen en God kon daar heel goed zo’n ezel voor gebruiken. Nog altijd gebruikt God ezels zoals jij en ik.

Wat denk je van Rachab de hoer? Die vrouw zag de verspieders aankomen en ze gooide haar deuren open. Daar kan je heel vrome woorden over spreken of schrijven, maar zij zag klanten aankomen. Daar stond ze wel voor open. Als nu een voorganger of evangelist zijn toevlucht zou zoeken achter zo’n rood lampje betekent dat (dankzij het o zo populaire veroordelen) gelijk het eind van zijn bediening. Maar deze vrouw kreeg een speciale vermelding in het Nieuwe Testament.

De hoer werd gebruikt. Maar dan moest wel het rode laken duidelijk zichtbaar blijven. Het rode lampje moest a.h.w. blijven branden. Het teken van de hoer in functie. Zo werd ze gebruikt tot redding van haar familie. Hoezo tekortkomingen, missers, beperkingen of zonde? Het bewijs van zonde blonk juist juichend aan de muur! Maar nou juist dat gebruikte God in Zijn genade.

Blijf je tobben over de vraag of jouw leven wel zinvol voor God en Jezus is? God overlaadt jou met Zijn zegen. God gebruikt nou juist jou tekorten en jouw missers om Zijn overvloed van genade voluit te doen overstromen. Geniet van Zijn rijkdommen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende