U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vrij, Of Echt Vrij!

Je kent ze waarschijnlijk wel. Al die miniatuur 1 op 12 poppetjes, huisjes, meubeltjes, straatjes, slootjes, bruggetjes, belangrijke gebouwtjes en, ja natuurlijk, hoe zou je ze kunnen vergeten, kerkjes.

Het is een hele bedoening in de wereld. Ja, nu heb ik het natuurlijk over dat 1 op 12 wereldje dat zich vandaag heel simpel op de houten tafel afspeelt.

Een 1 op 12 evangelistje staat op het 1 op 12 stadspleintje met een 1 op 12 megafoontje voor zijn kleine mondje. Een groep miniatuurtjes staat op afstand dat aan te zien. Op het uitgestalde 1 op 12 schoolbordje staat duidelijk en klaar te lezen dan men, evenals het evangelistje, vrij kan worden wanneer men zijn 1 op 12 zonden belijdt en berouw betoont.

Blijkbaar heeft de oproep van het evangelistje effect. Iemand grijpt namelijk met zijn 1 op 1 hand een aantal miniatuurtjes uit de groep en plaatst ze samen met het 1 op 12 evangelistje in het miniatuurkerkje. Op de kerkdeur staan de duidelijke kerkregels te lezen. Die gelden blijkbaar voor al die miniatuurtjes die nu vrij zijn.

Plotseling is er een heftige beweging gaande in dit miniatuurstadje op de grote houten tafel. Alle mannetjes, vrouwtjes en kinderen op het pleintje schieten opeens naar links, klonteren daar als het ware samen en trekken verder door een smal straatje. Hier wordt een 1 op 12 vrouwtje van lichte zeden meegezogen in de kluwen van kleine mensjes, ook enkele miniatuur straatsurveillanten ontkomen niet aan de zuigende werking van deze beweging en worden meegetrokken. Geen enkele vrijheid is nu nog te bekennen.

De kluwen miniatuurtjes zuigt zich uit het straatje en komt tot stilstand in een miniatuurparkje. Zodra ze echter weer verder trekken blijkt dat niet alleen de menselijke miniatuurtjes onderhevig zijn aan deze trekkende kracht. Ook miniatuur hondjes, katten, eenden en zelfs ratten verkleven zich nu aan de steeds groter wordende kluwen miniatuurtjes.

Nu komen ze langs de kerk en wat blijkt! De hele kerk, inclusief inhoud, schiet van zijn plek en springt vast aan de eenheid mensen en dieren. Zonder enige zelfstandige controle wordt deze massa voortgedreven door een onzichtbare macht.

Op het 1 op 12 pleintje had er een miniatuur jongetje staan luisteren naar het kleine evangelistje. Hij was naar huis gegaan. Zijn moeder had hem ooit een Bijbel gegeven. Zo’n piepklein miniatuur-Bijbeltje. Hij was gaan lezen en had iets begrepen van de onvoorstelbare liefde van God. De 1 op 1 hand verscheen weer en dit metalen miniatuurjongetje werd ingewisseld voor een stoffen miniatuurjongetje. Precies eender en toch anders.

Niemand had dat jochie verteld over vrijheid, maar toen die hele kluwen op het pleintje zich in beweging zette, toen leek hij nergens last van te hebben. Hij bleef onaangetast. Hij was veranderd. Hij was werkelijk vrij.

Johannes 8:32 Jij zal de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken.
Johannes 8:36 Wanneer de Zoon jou vrijgemaakt heeft, dan ben je echt vrij.
2 Corinthe 3:17 De Here is de Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid.
Galaten 5:1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.

Alles werd meegezogen op die tafel omdat alles wel iets van metaal als bouwmateriaal had. Onder het hout van de tafel werd een sterke magneet van de ene kant naar de andere kant geschoven. Er is een macht in deze wereld waar, net als in deze miniatuurwereld, iedereen en alles aan onderhevig is. We hebben zelf voor die macht gekozen bij het nemen van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. De eerste beginselen van de wereld noemt de Bijbel dat. Ethiek noemen wij mensen dat, ook ‘christelijke’ ethiek.

Het zijn juist de keurige ethische christenen, die wijzen op het gigantisch grote gevaar van losbandigheid wanneer je teveel nadruk legt op genade alleen. ‘O, als je niet oppast dan gaan we zo met de wereld mee’, drukken ze ons op het hart. Daarom zouden we toch wat regeltjes aan die genade moeten toevoegen, om dat te voorkomen. En ze stappen weer in hun veilig kerkje, dat vervolgens meegezogen wordt met de hele kluwen.

Die regels, die ethiek, de ‘christelijke’ gedragscodes, zij zijn nou juist de oorzaak dat je met alles wat je bent vastzit aan de loop van de wereld. Genade en genade alleen zorgt ervoor dat mijn oude zondige ik op het kruis zijn einde gevonden heeft en in het graf is achtergebleven. Genade en genade alleen is het dat Christus Jezus nu ons leven is. Genade en genade alleen is het dat we nu vrij zijn, echt vrij.

Nee, wij hebben dat niet verdiend. Het is genade alleen. Het geweldige van Gods plan is echter dat die genade voor iedereen is. Of om in die miniatuurtjes te blijven. Die 1 op 1 hand heeft niet nog meer metalen kerkjes in de planning. Het heeft wel voor elk metalen miniatuurtje al een stoffen alternatief klaarliggen. Op zijn tijd wordt alles omgeruild. Eind (stof)goed al goed.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende