U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Homofilie & Genade

Wat een onderwerp!!! Is dat nou nodig? Ja, helaas is dat nodig.
Dankzij het feit dat ik over niks anders kan schrijven en spreken dat Gods overvloeiende rijkdommen van genade ben ik in aanraking gekomen met veel gelovigen die gelukkig ook die rijkdommen van God mogen kennen. Niet alleen voor hun redding, maar ook voor hun dagelijkse wandel.

We weten allemaal, stuk voor stuk, dat onze relatie met God uitsluitend gebaseerd is op de genade van God, die Hij in Zijn geliefde Zoon Christus Jezus bewerkt. Niks geen prestatiedrift, die beloond zou worden! Niks geen godsdienstige activiteit van onze kant. Alles genade!

Romeinen 11:6 Aangezien het alles door genade is, dan is het dus niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

We weten allemaal, stuk voor stuk, dat onderling oordeel er niet meer inzit. Dat past uitsluitend bij een juridische kijk op God. Dat past uitsluitend als er eentje stukken beter presteert, die dan de ander, die minder presteert, de les kan lezen. Juridisch kan je dan een oordeel vellen. Maar die relatie hoort simpelweg niet thuis in een leven uit genade.
1 Corinthe 4: 3-5 Nu raakt het mij zeer weinig, of ik al door jullie of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Goed, wij kunnen dus met Paulus zeggen: ‘Het doet me niks als jullie me oordelen, want de enige die me echt zal oordelen is de Here en Hij komt met Zijn genade zodat ik lof ontvang van Hem’. Als gelovigen kunnen we dus al dat juridisch geoordeel van anderen langs onze rug laten afglijden. Dat is geen hoogmoed. Dat is staan in genade.

Wat heeft dit allemaal nou met homofilie te maken? Alles! Ik heb namelijk tot mijn schrik gemerkt dat zodra dit onderwerp ter sprake komt veel van die genieters van Gods genade plotseling weer de juridische wachtposten betrekken en stevig uithalen met hun oordeel. Dat is de reden waarom ik hier heel graag ons zusje Sasha het woord geef.

Ik ken de juridische argumenten, die gehanteerd worden helaas maar al te goed. Genade voor ons, ja. Maar dit kan niet! Plotseling blijken genade-omhelzers weer op wettische bodem te staan. Men wijst naar Sodom en Gomorra en beweert dat die totale vernietiging kwam vanwege homofilie.

Roeit God inderdaad een hele streek uit omdat de mens zondig is?
Judas 1:7 Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn,
Judas wijst terug naar die ‘genen’ in het vorige vers. Dat zijn die engelen uit de tijd van Noach. Toen is niet alleen een streek uitgeroeid. Toen is op Noach en zijn familie na de hele mensheid uitgeroeid. Was dat om homofilie? Nee! Er was een vermenging gaande tussen mensen en engelen. Dat dreigde de hele mensheid te doen uitsterven. Daarom greep God in.

Judas zegt niet dat deze mensen in Sodom en Gomorra hetzelfde vlees zijn achterna gelopen. Dat had dan eventueel op homofilie kunnen duiden. Ze zijn juist ‘ander’ vlees nagelopen. Opnieuw was hier dus sprake van vermenging tussen mensen en engelen. Iets wat een uitstervend ras opleverde. Dit reddend handelen van God nu aangrijpen om andere gelovigen te veroordelen is dus Bijbels gezien volkomen ongegrond.

Genadepredikers denken echter nog een heel sterk argument te hebben om holebi's buiten de genade te plaatsen. Paulus veroordelend spreken over deze bevolkingsgroep in Romeinen.

Wanneer onze ogen eenmaal dicht zijn voor genade, waar we het niet zien willen, zullen we zelfs in Paulus schrijven argumenten ter veroordeling vinden. In de volgende link vind je mijn studie over dit hoofdstuk terug.
Gods Uitlevering Als Genadeblijk

Gods genade is onvoorwaardelijk. Gods genade voor onze redding is dat. Maar ook Gods genade voor ons leven! Betekent dat losbandigheid? Integendeel! Onze oude ik is met Christus de dood ingegaan. Christus Jezus is nu ons leven.

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Geloof je dat echt heel letterlijk? Christus is het leven, ook van de homofile broeder en zuster.
Luister hier nog eens naar mijn studie over dit onderwerp:
Versmolten Met Christus [9.013 KB]

Ter afsluiting verwijs ik nog graag naar enkele andere Knipoogjes, waar ik al eerder hierover geschreven heb.
Volksdictator Genaamd: Ethiek
Idiote Godsdienstige Regeltjes Die Levens Ruineren
Stel Dat….
Het Spijt Mij

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende