U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Het Wetticisme Van Geestelijke Discipline

Om op tijd op je werk te zijn, zou je om 7 uur ’s morgens kunnen opstaan. Jij hebt je wekker echter gezet op 6 uur. Je wekker is als het ware je geestelijke coach in jouw training voor de geestelijke zegetocht. Dit uur extra kan goed gebruikt worden voor de trainingsdiscipline van jouw geestelijke welzijn.

Dagelijks meet je jouw geestelijke groei. Elke dag weet je de stille tijd wel weer een tandje strakker en mooier afgewerkt te maken. Deze dagelijkse inspanning wordt jouw kaartje naar de volkomen geestelijkheid. Jij ziet het als de godsvrucht, die jou elke ochtend op dat onchristelijke tijdstip je bed uit rinkelt.

Daar zit je, 06:10 u. Met een wazige blik staar je in je Bijbeltje. O ja, je leest. Geen idee wat je leest, maar je leest. Het is nog te vroeg om iets op te pikken van wat God zou kunnen zeggen, maar die God moet het toch wel grandioos kunnen waarderen dat jij nu al Zijn Woord leest!

Het is 06:20 u. Je legt je Bijbeltje weg en gaat zitten overdenken wat God tot je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ach, nou ben je toch al weer weggedommeld. Maar het was een goede overdenking. Je hebt nog een kwartiertje over voor gebed. Een beetje onsamenhangend, alle kanten opvliegend verhaal. Je kan het zelf nauwelijks volgen.
Maar gelukkig, God begrijpt het wel.

Goed! Het is 07:00 u. Washandje over je gezicht. Je moet nu echt wakker worden. Alweer een dag geestelijker gegroeid. Tjoh, wat zal God blij met je zijn. Ja, God is ook inderdaad best wel blij met jou……. als Zijn schepping. Als het voorwerp van Zijn liefde. Als het werktuig waar Hij Zijn genade in werkt. God is helemaal verzot op jou!!! Maar een graadje geestelijkheid erbij verdienen heeft er bij God nooit ingezeten.

Jesaja 1:11-15 Waartoe dienen die massa’s slachtoffers van jullie? zegt Yahweh; Ik ben oververzadigd van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en in dat bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen plezier. Als jullie voor Mijn aangezicht verschijnen; wie heeft dat nou van jullie verlangd om Mijn voorhoven plat te treden? Ga nou alsjeblieft niet verder met zulke huichelachtige offers te brengen; gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. Jullie nieuwemaansdagen en jullie feesten haat Ik met heel Mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moe om ze nog te dragen. Als jullie je handen uitbreiden, dan verberg Ik Mijn ogen voor jullie; zelfs als jullie

het gebed nog een tandje opschroeven, dan hoor Ik niet;
Jeremia 6:20 Jullie brandoffers zijn geen plezier voor Mij en jullie slachtoffers moet Ik niet.
Jeremia 7:22-23 Toen Ik jullie vaderen uit Egypte leidde, toen heb ik met hen niks afgesproken over het brengen van brandoffers en slachtoffers. Ik heb hen daarover geen gebod gegeven. Maar Ik heb hen dit gebod gegeven: Hoor naar Mijn stem, dan zal Ik jullie tot een God en zullen jullie Mij tot een volk zijn, en wandel op die hele weg die Ik jullie gebied, opdat het goed met jullie gaat.
Mattheus 23:14 Voor de schijn lange gebeden uitspreken.

God vindt Zijn plezier niet in jouw discipline. Hij vindt Zijn plezier in Zijn Zoon.
Jesaja 42:1 Zie, Mijn Knecht, die Ik ondersteun; Mijn Uitverkorene, in wie Ik plezier heb. Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd: Hij zal de volken het recht openbaren.
Mattheus 3:17 Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik plezier heb.
Hij is de ware offergave, het ware slachtoffer, de echte welriekende reuk.
Efeze 5:2 Christus heeft Zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk.

Ik heb zelf ook een tijdlang zo’n soort geestelijke discipline toegepast. Met ijzersterke argumenten, o jazeker!
A/ Voor het gebed:
1 Thessalonica 5: 17 Bidt zonder ophouden,
B/ Voor Bijbelstudie:
2 Timotheus 3: 16 Elk Schriftwoord is door God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
C/ Overdenking:
Jozua 1: 8 Dit wetboek mag niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht,
D/ Stil zijn voor God:
Nehemia 8:11 Weest stil, want deze dag is heilig,
En E/ Aanbidding:
Psalm 29: 2 Geeft Yahweh de heerlijkheid van Zijn naam, buig je neer voor Yahweh in heilige feestdos.

Al deze dingen werkt God ook beslist uit in je gewone wandel in genade. Maak je daar nou maar niet te sappel over. Dat komt wel goed. Dat is namelijk voor dat nieuwe leven, Christus in jou, de gewone ademhaling.

Heleboel gelovigen denken dat in de diverse huishoudingen van God, God ook verschillend handelt in dit opzicht. Daarom nou eens een citaat van de apostel van de Joden:
2 Petrus 3: 18 Groei op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus.
Okay, onder joden werkt dat leven uit genade praktisch net even iets anders uit. Maar in die huishouding geldt dat ze het over kunnen laten aan de genade van God en nu, nu jij en ik lid zijn van het Lichaam van Christus, nu mogen we het ook gewoon overlaten aan die genade van God. Het principe blijft hetzelfde.

Weet je wat grappig is? Toen ik nog geen benul had van geestelijke discipline genoot ik gewoon van wat genade werkte in mijn leven en ik groeide. Nee, ik groeide niet in elke dag wat betere discipline in het Bijbellezen of in een betere houding van overpeinzing. Ik groeide in de genade. Nu ik dus weer groei in die genade ben ik weer heerlijk terug in dat kinderlijk vertrouwen op Pappa. En daar mogen we steeds meer in groeien. Nou, is dat geen genieten?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende