U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een Metamorfose In 'Les Miserables'

Jean Valjean mag de nacht doorbrengen bij de Bisschop van Digne. Hij krijgt voedsel en onderdak. Die nacht kan Jean de verleiding niet weerstaan. Hij sluipt de kamer van Myriël binnen en steelt het tafelzilver.

De politie komt eraan te pas, maar wat blijkt? Monseigneur Bienvenu, de naam van die bisschop, neemt het voor Jean op. Hij stelt het voor alsof dit geheel volgens afspraak verloopt en wijst Jean erop dat hij de twee kostbare, zilveren kandelaars nog vergeten was.

Jean Valjean Ondergaat Genade

Een idiote gebeurtenis. Zoiets komt toch niet voor?
Het verhaal gaat verder want even later zijn Jean Valjean en de bisschop alleen samen. De bisschop pakt Jean bij de schouders en kijkt hem diep in de ogen. Jean is overduidelijk met de hele zaak verlegen. Verward en met ingehouden emotie vraagt hij: ‘Waarom doet u dit?’

Zo verward zijn wij ook vaak als we plotseling op genade stuiten. Uit die verwarring komt heel veel zelf arbeidzame theologie voort. ‘Genade? Genade? Dat is toch niet rechtvaardig?’ Onze opvatting van rechtvaardigheid blijft namelijk ook als gelovige nog heel vaak de verdienste door eigen inspanning. Wie gezwoegd heeft verdient goed. Wie zich misdragen heeft verdient straf. Genade doorkruist dat. En we vragen God: ‘Waarom doet u dit?’

In deze musical geeft die bisschop het volgende antwoord: ‘Beste broer, Jean Valjean, jij hoort niet meer bij het kwaad. Met dit zilverwerk heb ik je gekocht. Ik heb je bevrijd uit angst en haat en nu geef ik je terug aan God.’ Sprakeloos, met betraande ogen staat Jean vol ongeloof voor de bisschop.

Vergeving. Een idee dat zo ontiegelijk haaks staat op de gangbare lijn van denken van het morele politiekorps dat zich christenheid noemt. Als ware boekhouders houdt men elkaars schuldenlijst op orde. Maar in het land van goddelijke genade wordt deze morele boekhouding verbannen tot het diepste zwarte gat mogelijk. De boeken zijn verbrand. Het bijhouden van lijstjes is taboe.

Loop jij nog rond met schuldgevoelens? God heeft echt alles weggedaan! De schuld, die jij jezelf nog aanpraat bestaat bij God niet meer!
Colosse 2: 13-14 God heeft jou, hoewel jij dood was door je overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:
Romeinen 8: 1 Er is nu dus geen veroordeling voor jou, die in Christus Jezus is.
God heeft in Christus de schuld weggedaan. Dat betekent volledig teniet gedaan, helemaal uit de weg geruimd!

Waar jij vandaag nog steeds je zondeschuld knuffelt alsof je er nooit echt helemaal los van kan komen, dan doe je net alsof het werk van Christus Jezus op het kruis voor niks geweest is. Nee! Nee! En nog eens nee! Doeltreffend heeft Hij afgerekend met jouw schuld.

Heb jij iets gedaan in je leven wat nog altijd zo erg aan je geweten knaagt, waardoor jij je nog altijd schuldig voelt? Dan heb ik geweldig blij nieuws voor je! Je zonden zijn vergeven!!! Je bent God niets, maar dan ook echt niets, meer schuldig voor datgene wat jij gedaan hebt! In Christus heeft God voor altijd en immer de zonde weggedaan!
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Hier bij de zonde opnieuw ditzelfde woord. Het is weggenomen. Het is teniet gedaan. Het is helemaal uit de weg geruimd!

Mocht jij nou nog steeds twijfelen of de schuld inderdaad is weggedaan en of de zonde inderdaad is weggedaan, dan schrijft Johannes achteraf nog eens precies datzelfde getuigenis op.
1 Johannes 3:5 Jij weet toch, dat Hij [Christus] geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen?
Alles is weggedaan. Het is opgeruimd. Het is teniet gedaan! Om met de woorden van die bisschop te spreken: ‘Jij hoort niet meer bij het kwaad’.

Er zijn gelovigen die beweren dat God je zonden of schuld vergeten is. Ze spreken over de zee van eeuwige vergetelheid, waar het verboden is te vissen. Nergens in de Bijbel wordt God zo’n soort Alzheimer aangesmeerd. Hij vergeet niet. Dat blijkt wel uit de verslagen van gelovigen in de Bijbel. Alle smerige daden staan er opgetekend. Hij vergeet niet, maar onze zonde is weggedaan en onze schuld is weggedaan. Juist in die wetenschap is Zijn genade zo levensgroot!

Wat staat er wel?
Jeremia 31:34 Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Hebreeën 8:12 Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Hebreeën 10:17 Hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer
gedenken.
Hij is ze niet vergeten, maar Hij zal ze niet meer gedenken. Dit is nou juist omdat die zonden definitief teniet gedaan zijn. Ze zijn weg! Het is mogelijk dat ze weer terug in gedachten komen, maar dan staat Gods genade daar tussen. De wetenschap dat Hij ons daar niet naar afrekent omdat Hijzelf ze definitief teniet gedaan heeft. Alles daaraan blijft genade. Het is Zijn werk!

Als ik de woorden van die Monseigneur Bienvenu, bisschop van Digne, mag parafraseren tot de woorden van de Heer: ‘Jij hoort niet meer bij het kwaad. Door Mijn leven te geven heb Ik jou van satan teruggekocht. Ik heb jou vrijgemaakt van angst en haat en ik heb je verzoend met God door jou van een vijand van God tot een vriend van God te maken. Je bent nu met Mij in de rechterzij van God. Al je schuld is weg. Je zonden zijn teniet gedaan.’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende