U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Moeten Wij Onze Eigen Kinderen Opeten?

Leviticus 26:29 Gij zult het vlees van uw zonen eten en het vlees van uw dochters zult gij eten.
Deuteronomium 28:53 Gij zult de vrucht van uw eigen schoot eten,
het vlees van de zonen en dochters, die Yahweh, uw God, u geven zal.
Nou kijk eens aan. Overduidelijker kan het er toch zeker niet staan?! Wil je echt naar de wil van God leven, dan zal je toch zeker wel gehoorzaam moeten zijn aan Gods wil. Dus, eten mensen!

Hier zal waarschijnlijk zelfs de meest wettisch gezinde gelovige zich nog wel eventjes achter de oren krabben. Hoe sterk dat ‘Gij Zult’ er inmiddels ook al als dwingende opdracht ingesleten is, hier zal toch echt iedereen naar een nooduitgang zoeken. Probleem is dat de uitdrukking ‘Gij Zultbij vrijwel iedereen de onjuiste betekenis van ‘Jij Moet’ heeft gekregen. Als men dus bij deze twee tekstplaatsen toch ongehoorzaam wilt zijn aan deze duidelijke opdracht des Heren, dan kan men hier dus simpelweg niet anders dan de tekst zelf maar niet zo letterlijk te nemen. Een soort ‘slip of the pen’ van God.

Maar ‘Gij zult’ betekent toch ook ‘Jij moet’? De christenheid heeft dat er toch zeker wel grondig ingepompt?
Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Exodus 20:4
Gij zult u geen gesneden beeld maken.
Exodus 20:5
Gij zult u voor die niet buigen,
Exodus 20:7
Gij zult de naam van Yahweh, uw God, niet ijdel gebruiken,
Exodus 20:13
Gij zult niet doodslaan.
Exodus 20:14
Gij zult niet echtbreken.
Exodus 20:15
Gij zult niet stelen.

Exodus 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Exodus 20:17
Gij zult niet begeren.
Exodus 20:23
Gij zult naast Mij geen goden maken;
Exodus 22:25
Gij zult hem geen rente opleggen.
Exodus 22:29
Gij zult niet talmen, van uw graan en van uw wijnoogst te geven.
Zo schijnt men dat te leren. Dit moeten we allemaal doen en dat mogen we niet nalaten. En dan natuurlijk nog –tig meer.

Dus ‘Gij zult’ is een opdracht? Het betekent ‘Jij moet’?
Genesis 15:15 Gij zult in vrede tot uw vaderen gaan;
Genesis 15:15
Gij zult in hoge ouderdom begraven worden.
Genesis 17:4
Gij zult de vader van een menigte volken worden;
Genesis 17:5
Gij zult niet meer Abram genoemd worden,
Genesis 20:16
Gij zult gerechtvaardigd zijn in elk opzicht.
Genesis 28:14
Gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden,

Genesis 35:10 Gij zult niet meer Jakob heten, maar Israel zal uw naam zijn.
Genesis 42:16
Gij zult gevangen blijven;
Genesis 44:10
Gij zult vrij uitgaan.
Genesis 49:4
Gij zult de voornaamste niet zijn,
Exodus 16:12
Gij zult weten, dat Ik, Yahweh, uw God ben.

Exodus 19:6 Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.
Leviticus 20:24
Gij zult hun land in bezit nemen en Ik zal het u geven om het te bezitten,
Leviticus 23:40
Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van Yahweh,
Leviticus 26:12
Gij zult Mij tot een volk zijn.
Leviticus 26:25
Gij zult aan de vijand overgeleverd worden.
Leviticus 26:38
Gij zult onder de volken te gronde gaan,
Numeri 14:43
Gij zult door het zwaard vallen,
Numeri 32:23
Gij zult gewaar worden, dat uw zonde u vinden zal.
Deuteronomium 4:26
Gij zult daarin niet lang leven, maar zeker verdelgd worden;

Dat was slechts een selectie uit de ‘Thora’, oftewel de wet van Mozes. Dus dat moet je allemaal? Dat is toch onbegonnen werk? Wees nou eens eerlijk! Ook al staat het in de onderwijzing van Mozes, dan nog is het onmogelijk om in deze gevallen ‘Jij Moet’ te lezen.

Dit is nou ook echt nooit de essentie geweest. Yahweh ging een relatie met Zijn aardse volk Israel aan en het uiterlijk teken van dat verbond was de Thora. Daarin gaf Yahweh Zijn volk beloften, die Hij waar ging maken. Israel heeft dat niet begrepen.

Romeinen 9:31 Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

Nu zijn we in het Nieuwe Testament aangekomen en hoe leest de christenheid?

Handelingen 1:8 Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

We gaan expres nu even voorbij aan het typisch Joodse karakter hier met Jeruzalem in het centrum. Wat leest de christenheid hier? ‘Wij moeten getuigen’. Dat is wat men hier leest. Israel was aan de Thora niet toegekomen. De christenheid is zelfs aan het Nieuwe Verbond, waar deze tekst een onderdeel van is, niet toegekomen. Opnieuw de wettische geest: ‘Wij moeten’.

Waar Christus hier uitdrukkelijk geen opdracht, maar een belofte, aan Zijn Joodse volgelingen onder het Nieuwe Verbond gaf, waar halen wij dan dat onzalig wettische idee vandaan om die belofte aan Israel als opdracht voor ons op te vatten? Wat zouden wij trouwens daaraan kunnen doen om die kracht te ontvangen? Ja, zelfs dat kom je tegen. Hele verootmoedigingssamenkomsten worden er georganiseerd om die kracht van de Heilige Geest maar te bewerken. ‘Wij Moeten’.

Wij leven niet onder het oude verbond met Israel, waar de Thora heerlijke beloften aan het volk geeft. Wij leven ook niet onder het nieuwe verbond met Israel, waar Christus opnieuw nieuwe beloften aan Zijn volk geeft. Wij leven binnen het Lichaam van Christus, waarbij de opgestane Heer ons concrete Leven is. En dan toch nog doorploeteren met ‘Je moet zus, je moet zo’? God heeft heerlijke overvloeiende rijkdommen van genade voor ons. Christus werkt Zijn leven in jou en mij. Bij ons houdt Hij het niet bij beloften alleen. Hij is de concrete realiteit. Geniet jij al van Hem?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende