U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Doen Alsof

Er is een theologische uitdrukking, zo klein en toch zo doeltreffend om het onbijbelse gedrag perfect te maskeren. Dat is de kleine kreet ‘Alsof’. Hier volgen enkele prachtige voorbeelden:
‘Span je in voor de Heer alsof het alles van jou afhangt.’
Bidt uit alle macht alsof jij de grootste verandering in de plannen van God gaat aanbrengen.’
‘Blijf evangeliseren alsof de redding van verloren zielen op jouw rekening staat.’
‘Wees trouw in je kerkbezoek alsof je grandioos toegewijd bent.’
Ja, ‘doe’ toch vooral ‘alsof’.

Alsof’ is onze wassen neus voor genade. We veinzen toewijding aan God en pretenderen dit uit dankbaarheid te doen. ‘Alsof’ is onze façade, waarmee we overvloeiende rijkdommen van genade faken. Uit angst dat onze goede werken tekort zullen schieten wanneer we het van genade laten afhangen acteren we nog enkele hele vrome rollen.

Ben je ook zo bang dat het genadekrediet in een recessie terecht komt? Je simuleert dus maar gauw weer een religieuze zwendel ‘alsof’ jij innerlijk bewogen bent. Leeft inderdaad die angst dat de directeur van de overkoepelende Bank van overvloeiende genade na een veel te heftige bankrun God zal moeten bellen om zijn faillissement aan te vragen? Dus boots je vanwege loutere tekorten maar één of andere vrucht van de Geest na.

De Bank van overvloeiende genade is niet op de fles! Er is geen genade recessie!
Romeinen 4:16 Alles is uit geloof, opdat het zou zijn naar genade,
Romeinen 5:15 Veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden.
Romeinen 5:17 Veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
2 Corinthe 4:15 Alles gebeurt voor jullie, opdat de genade zal toenemen en door steeds meer mensen overvloediger dank zal worden gebracht ter ere van God.
2 Corinthe 9:8 God is machtig in staat om alle genade in jou overvloedig te schenken,
Er is meer dan overvloedige genade!

Dus, waarom al deze ‘alsof’ voor de gek houwerij? Denk je nou echt met deze godsdienstfraude een soort religieuze verzekering te hebben afgesloten voor het geval dat er een gat in de genadebegroting valt?

Als ik zo naar die vrome flessentrekkerij kijk, wordt mijn vermoeden toch steeds groter dat het merendeel van de godsdienstige wereld God maar een krent vindt, die niet over de brug komt met Zijn overvloeiende rijkdommen van genade.

Met al je eigen ‘alsof’ misleiding probeer je een illusie te wekken ‘alsof’ je helemaal gezond bent.
Lukas 5: 31 Jezus antwoordde hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Met al je eigen ‘alsof’ verzinsels speel je het spel ‘alsof’ je helemaal rechtvaardig bent.
Lukas 5: 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.
Met al je eigen ‘alsof’ slinksheid wend je een hoop offerbereidheid voor.
Mattheus 9:13 Ga heen en leer, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande;
Met al je eigen ‘alsof’ bedrog wek je de schijn van oprechte dankbaarheid.
Lukas 18:11 O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar;

O ja, ik weet het. We bedoelen het allemaal geweldig goed! Ik heb ook tientallen jaren een geweldig christen gespeeld. Ik huichelde behoorlijk wat toegewijdheid bij elkaar. Ik hing de zwoegende evangelist uit. Ik gaf voor midden in een overwinnende geestelijke strijd te staan. Met dat alles bedroog ik niet alleen de ander, maar ook mezelf. Ik was er stellig van overtuigd dat ik me inzette ‘alsof’ het alles van mij afhing. Nachten in gebed ‘alsof’ mijn geestelijke worsteling God over de streep moest trekken tot een grote opwekking. ‘Alsof’ is en blijft niet zoals het lijkt.

Ik ken de argumenten van eigen verantwoordelijkheid en dat we God daar dan ook als hulpje bij moeten vragen. Vandaar ook die hele nachtelijke gebedsuren.

Ik ken het maar al te goed omdat het mijn eigen argumenten waren. Maar wat is eigen gerechtigheid armoedje troef als je het in het licht van Gods overvloeiende rijkdommen van genade ziet!!! En wat is het voor verschutting van God om Hem als een hulpje in al jouw noeste arbeid te zien.

1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar dat was ik niet, maar de genade van God, die met mij is.
Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot in goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

Christelijk werk ‘doen alsof’ is actief bewegen op moerasgrond. Je zakt er steeds dieper en dieper in weg en met geen kracht ben je er meer uit te worstelen. Dat is de verslavende werking van godsdienst. Je ‘doet alsof’, oftewel je bouwt een netwerk van oplichterij en afzetterij op en je gelooft er zelf ook nog hartstochtelijk in. Vandaar ook dat je zo op je teentjes getrapt bent als je de simpele boodschap van genade alleen hoort. Dat is een klap in je gezicht.

Nee, God helpt niet diegene die zichzelf helpt. God heeft al lang en breed ingegrepen in Zijn geliefde Zoon Christus Jezus. Hij heeft jou al onverdiend met Zich verzoend. Hij noemt jou al onverdiend rechtvaardig. Hij wil Zijn genade nu al onverdiend in jou uitwerken. Je kan al dat ‘alsof’ voor vuilnis houden en heerlijk gaan genieten van wat Christus in jou werkt.

Filippi 3:8 Ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mag winnen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende