U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Apen Kunstjes Leren

Heb je het ooit meegemaakt?
Een aap die mens werd!!!
Echt helemaal uitgesloten!
Wat we wel kunnen doen is apen kunstjes leren.
Dan lijken het net mensen.

Okay, laten we dat als onze roeping zien! Apen kunstjes leren!

Ja, ik ben het met jullie eens. Dit is een gekke start van een Genade Knipoogje. Maar dit is ook een gek Genade Knipoogje.
Hoe kom ik nou op zo’n idioot onderwerp?
Heel simpel omdat het Christendom als totale godsdienst het tot haar taak heeft gemaakt om apen kunstjes te leren.

Wat zegt de Bijbel?
2 Corinthe 5:17 Wie in Christus is, is een nieuwe schepping;
Galaten 6:15 Wat werkelijk iets betekent is, of men een nieuwe schepping is.

Wat doet de Christenheid?
Men leert onveranderde mensen regels te volgen, gedrag te veranderen, opdrachten uit te voeren, kunstjes te doen. Zo komt de aap uit de mouw.

Wat zegt de Bijbel?
Ezechiël 11:19 Ik [Yahweh] zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,
Ezechiël 36:26 Een nieuw hart zal Ik
[Yahweh] jullie geven en een nieuwe geest in je binnenste; het hart van steen zal Ik uit jullie lichaam verwijderen en Ik zal je een hart van vlees geven.

Wat doet de Christenheid?
We vormen een politieke macht om het volk eisen, die we vaak zelf al niet in eigen kracht kunnen volbrengen, op te leggen. Mensen die geen weet hebben van een liefdevolle God moeten de zondag heiligen, moeten ethische normen volgen die ze niet eens snappen. Logisch dat dit ontvangen wordt als een aap in de porseleinkast.

Wat zegt de Bijbel?
2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade overvloedig in jullie te werken; zodat jullie in alles altijd, terwijl jullie van alles voldoende voorzien zijn, tot in elk goed werk overvloedig zullen zijn.
Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Filippi 2:13 God is het, die, om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Wat doet de Christenheid?
Nu we een keuze voor Jezus gemaakt hebben, nu moeten we ook proberen zo goed mogelijk voor God te leven. Laten we dan God maar smeken of Hij ons in onze pogingen te hulp wilt komen. Zulke christenen zijn echt in de aap gelogeerd.

Wat zegt de Bijbel?
Romeinen 6:5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn [Christus] dood, zijn wij het ook met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding;
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God,
Colosse 3:4 Christus …, Die ons leven is,

Wat doet de Christenheid?
Er wordt gepredikt en gehandeld alsof het Nieuwe Leven, Christus dus, die jouw leven is, alsof dat één grote leugen is. Alsof we nog steeds onveranderde mensen zijn, zetten we dubbel en dwars onze schouders onder de ‘christelijke’ taken. Om extra kracht daarvoor te krijgen organiseren we vastenperiodes, in de hoop daarmee bij God iets te verdienen. We smeken om Gods ondersteuning door de Heilige Geest. Maar alles drukt op ons, ons ‘christelijk’ leven, onze ‘christelijke’ inspanningen voor God. En dat wordt ook nog eens als de meest populaire prediking geslikt. Het echte broodje aap.

Wat zegt de Bijbel?
2 Corinthe 12:9-10 God heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Heel graag poch ik dus nog meer in zwakheden, zodat de kracht van Christus over mij komt.
Ja, ik heb een plezier in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen en benauwdheden ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.


Wat doet de Christenheid?
We stellen regels. Daarna beschouwen we de ander en we prijzen onszelf gelukkig dat wij, vergeleken met de ander er behoorlijk goed vanaf komen. Ja, we zijn op de door onszelf opgestelde ‘christelijke’ ladder al een heel eind geklommen.

Als apen hoger klimmen willen, ziet men al snel hun blote billen.

Jij bent een nieuwe schepping. Dat heeft Christus voor jou bewerkt. Een nieuw denken, een nieuw leven, is jouw deel. Dat heeft Christus voor jou bewerkt. God werkt Zijn genade nu onverdiend in jou uit. Dat is Zijn pakkie aan. Christus is jouw leven. Dat is niet een ‘geestelijke’ kreet zonder inhoud. Hij is werkelijk jouw leven. Wees dus maar blij met al jouw zwakheden, al jouw gestoordheden. In jouw zwakheid gaat Christus Zijn machtig werk doen.

Nee, geen tijd meer voor apen kunstjes leren, want al draagt die ook een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Maar jij, jij bent in Christus zo perfect gaaf. Gewoon te gek!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende