U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Een Schuldreis Boeken?

De zomer staat er weer aan te komen. Iedereen droomt alweer over allerlei uitjes, ritjes het land in, uitstapjes naar de zee, cruises op zee, een vlucht naar een ver land. Kortom iedereen heeft weer zin in een plezierreisje, hoewel iedereen daar natuurlijk wel weer een totaal verschillende invulling voor heeft. Zo zei H Youngman, een stand up comedian: ‘Ik ben net terug van een plezierreisje. Ik heb mijn schoonmoeder naar het vliegveld gebracht.’

Nou is het mijn plan om dit keer een relatie te leggen tussen schuld(gevoelens) en zo’n vakantiereisje. Daar dacht een 22-jarige man uit India een oplossing voor gevonden te hebben. Schuld kende die maar al te zeer.

Dankzij een leefwijze ruim boven zijn stand had hij daar behoorlijk wat van opgebouwd. Toch wilde hij heel graag het Oudjaar bij zijn vriendin vieren. Daartoe zette hij zijn eigen ontvoering in scene. Pa mocht dokken voor € 28.000,- . Het pakte iets anders uit dan gepland. Hij werd in de kraag gevat en mocht het Oudjaar in de cel doorbrengen.

Nu weer terugkomend op mijn onderwerp: Schuld en Reisje. Er is een tocht die vrijwel iedereen boekt. Data voor die tocht verlopen nooit. Er gelden geen leeftijdsbeperkingen voor dit uitstapje. Zit jij ook al op die cruise? Ben jij het schip van schuld ook binnengestapt?

Schulduitstapjes vormen de boosdoeners die zure oprispingen en brandend maagzuur opleveren, die je van je slaaprust beroven, die elk plezier vergallen, die je je gevoel voor humor doen verliezen, die je productiviteit naar het nulpunt terugschroeven, en je al je gevoel voor realisme doen verdwijnen.

Het doel in het leven verschrompelt en alles lijkt geen enkele zin meer te hebben. Maar met z’n allen staan we in de rij om een kaartje voor deze tocht te bemachtigen. Het lijkt wel alsof onze hoogste roeping en taak in dit leven is om aan boord te komen van de ‘Hare Majesteit Schuld Bewustzijn’.

O’, denk je, ‘maar godsdienst rekent wel af met die schuldgevoelens’. De realiteit is echter dat godsdienst en schuld elkaars minnaars zijn. De ene is er, de ander zoemt er als een vette honingbij omheen. De oorzaak zit hem hierin dat godsdienst zo is samengesteld dat het de mens altijd een lijst met voorschriften geeft om de godheid, die men belijdt, te vriend te houden.

Daar zit nou ook precies de ellende! Er is echt helemaal niemand die deze lijst met voorschriften zodanig perfect weet af te handelen, waardoor hij of zij er absoluut zeker van kan zijn dat er nooit een dag komt dat hun godheid op hen afstapt om hen met vloeken of oordelen om de oren te slaan.

Het is triest, maar helaas maar al te waar, dat ook het blijde nieuws van het evangelie door de overgrote meerderheid tot een godsdienst is omgetoverd, waarbij men zichzelf en elkaar op schuldreisjes stuurt.

Men boekt zo’n schuldcruise alsof dat nou helemaal Bijbels en christelijk is. Hoort men de boodschap van rust in de overvloeiende rijkdom van Gods genade, dan zoekt men eerst naar een dergelijk schuldreisje. Is die niet aanwezig, dan wordt die heerlijke genade van God verachtelijk afgewezen.

Het evangelie is geen godsdienst. Nee, Gods blijde boodschap is het eind van alle godsdienst. God is zo helemaal te gek enthousiast over jou, dat Hij voor jou de zonde teniet gedaan heeft.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Timotheus 2:6 Christus heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen;
Titus 2:14 Christus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
1 Petrus 2:24 Christus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven;
1 Petrus 3:18 Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij jou tot God zou brengen:

1 Johannes 2:2 Christus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Het o zo populaire christelijk godsdienstige spel ‘Een Schuldreis Boeken’ is een faliekante regelrechte klap in het gezicht van Christus zelf. Eens voor altijd heeft Hij afgerekend met de zonde! Het bestaat niet dat er nu nog een verdoemenis of veroordeling ergens in ons geloofsleven zou opspringen.

Romeinen 5:18 Zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Romeinen 8: 1 Zo is er dan nu
geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8:3 God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde,
de zonde veroordeeld in het vlees,
Romeinen 8:34 Wie zal
veroordelen?

Nadat Christus de zonde definitief veroordeeld en weggenomen heeft, dan toch nog het godsdienstige spel ‘Een schuldreis boeken’ spelen? Nee! O zeker Nee! Je hoeft je schuldkoffer niet te vullen met je angsten, je twijfels, je tobberijen en zorgen. Je hoeft dus niet te worstelen met de strijdvraag of God wel echt van jou houdt! Schuld is een vroom, godsdienstig, christelijke kreet. Het staat echter zo ver van Gods genade en Gods duidelijk getuigenis in de Bijbel af. Zoek ‘schuld’ of ‘schuldig zijn’ maar op in je concordant.

Romeinen 13:8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben;
Efeze 5:28 Zo
zijn ook de mannen het hun vrouw verschuldigd hen lief te hebben als hun eigen lichaam.

Daar heb je onze schulden. God beloofde zelfs in de wet al de inlossing van die schuld.
Galaten 5:14 Je zal je naaste liefhebben als jezelf.
Onder het Nieuwe Verbond was die schuld al door God ingelost.
Romeinen 5: 5 De liefde van God is in onze harten uitgestort.

Nu, in de huidige huishouding van Gods genade staan we vast in die grandioze liefde.
Efeze 3:17 Geworteld en gegrond in de liefde,

Geen schuldkoffer te pakken.
Geen schuldreisje te boeken.
Geen schuldtrip te maken.

De zomer staat er weer aan te komen, maar de zomer van Gods overvloeiende rijkdommen van genade is er doorlopend en altijd om voluit van te genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende