U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Verontreinigd Evangelie

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Een verontreinigd evangelie is een waardeloos evangelie. Lees de geschriften van Paulus aandachtig. Elk woord knettert vol strijdlust. Eén brok explosief. Paulus neemt geen genoegen met minder dan een puur evangelie. Onbezoedeld, rein, smetteloos, ja zuiver!

Paulus moet niets hebben van een verkracht evangelie, een evangelie dat toegetakeld is, Zijn boodschap is zuiver, een kristalhelder evangelie. Kijk, dat wekt de dorst bij je op. Bij jou ook?

Het komt voor in het leven dat bepaalde zaken verontreinigd zijn. Vanwege die verontreiniging is het dan ook niet meer datgene wat het was. De enige manier om het evangelie helemaal logisch te begrijpen, is wanneer het totaal niet verontreinigd, niet besmet, ja niet bezoedeld is. Dat is wanneer er aan de goede boodschap van het evangelie helemaal niets is toegevoegd.

Paulus stelt vele malen dat het werkelijke evangelie ervoor zorgt dat God zelf voor alle goede werken in ons leven zal zorgen. Hij heeft die goede werken Zelf al van tevoren klaargelegd voor ons om er simpelweg in te wandelen. Het pure evangelie begint namelijk bij God, werkt in ons door God en heeft God tot zijn einddoel.

Als jijzelf er werken aan toevoegt, als jij er ook maar iets aan toevoegt, dan verontreinig je die blijde boodschap en dan wordt het plotseling iets volkomen anders. Je zult dan de deur openzetten voor een veroordelende gezindheid. Je opent dan de deur voor conflicten. Je opent dan de deur voor problemen in het intermenselijk verkeer. Je opent een slangenkuil, die niet meer te sluiten lijkt.

Wat is nu die verontreiniging, waar Paulus telkens zo tegen waarschuwt? Dat is het wetticisme! Dat wetticisme zit gewoonweg in ons DNA. Op het kruis is daar definitief mee afgerekend. Wij zijn nu met Christus daaraan gestorven. Maar we zullen wel moeten ontdekken dat het de waarheid is dat Christus nu ons leven is en dat die oude wetticist nu definitief dood is.

Wat is wetticisme? Dat is wanneer we onze goede bedoelingen een geestelijke standing geven, het tot een regel verheffen, het tot iets kenmerkend christelijks maken.

Groepen gelovigen worden wettisch wanneer ze bepaalde ideeën, inzichten, rituelen en/of gedragingen verheffen tot het kenmerk van hun kerk/gemeente, waardoor het zicht op het leven in en vanuit Christus alleen naar de achtergrond verdwijnt.

Bij de Farizeeërs in het Jodendom zag je precies hetzelfde. De wet was aan het volk Israel geschonken als Gods beloften aan Zijn bruid, Israel. Maar de Farizeeërs namen de wet en kwamen met hun uitleggingen van de wet, waardoor er nog meer wetten bijkwamen. Natuurlijk kwamen ze met de nobelste motieven. Zij legden wetten rondom de wet om de wet te beschermen. Zodoende werden die eigen toegevoegde wetten de wet zelf. Dat was niet meer Gods belofte aan Zijn volk.

Het is een kwestie van rondjes draaien. Wetticisme draait om wetticisme. Het zit zo in elkaar: Als ik mijn Bijbel elke dag lees, als ik elke dag mijn gebeden opzeg, als ik alle samenkomsten van de kerk bezoek en als ik dan aan het eind van het jaar terugkijk en ik zeg: ‘Ik leef precies zoals God dat van mij vraagt.’ Dat is dan mijn trotse conclusie dat ik godvrezend ben, dat ik gehoorzaam ben aan de wil van God.

Nou, dan mis ik echt het hele idee van de vrijheid waarmee Christus me heeft vrijgemaakt. Zo zou ik God dus denken te dienen met een hart dat feitelijk helemaal geen contact met God heeft. Een koud hart, ook al heb ik het hele jaar geen samenkomst gemist en heb ik elke dag de Bijbel gelezen.

Ik kan dus nooit als trotse heilige bij God aankloppen. Dat is verontreiniging.
Ik kan niet als eigenwijs en zelfrechtvaardig persoon iets voor God betekenen. Dat is verontreiniging.
Zolang ik nog belangrijk, hoog en krachtig over mezelf denk, blijf ik ronddwalen in mijn eigen gefantaseerde goede werken. Dat is verontreiniging.

Zolang ik zo vroom en godsdienstig leef, ben ik een grote huichelaar, die het evangelie loochent. Dat is verontreiniging.

Het evangelie is dat die grote huichelaar, die ik ook vanuit mezelf ben, met Christus aan het kruis is genageld. Er is een nieuw leven, maar dat is die oude huichelaar niet meer. Dat is Christus, die in mij leeft.

Welk evangelie geloof jij?
De pure boodschap van het blijde nieuws?
Of is het Christus plus nog iets?
Jezus plus wat dan ook, verknalt echt alles!

Nee, God komt met Zijn genade bij alle zwakkelingen.
Hij zoekt allen die verloren zijn op.
Hij neemt allen die verlaten zijn aan.
Hij geeft leven aan al de doden.
Hij heiligt alle zondaren.
Hij schenkt wijsheid aan alle dwazen.

God ontfermt Zich over allen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende