U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Biedt Nu!

Uitbundig prees de veilingmeester de grandioze eigenschappen van het voorwerp dat nu voor het oog van iedereen op tafel lag. Zorgvuldig zocht hij de woorden om de subtiele kenmerken ervan te omschrijven. Met opzwepende stem en geestdriftige gebaren kreeg hij het publiek precies daar waar hij het wilde. Men hing aan zijn lippen.

Deze man wist als geen ander de massa te bespelen. De meester manipulator. Terwijl hij voor elk woord de juiste spanning zocht, startte hij het opbod.

‘En wat mag wel de eerste inzet zijn voor dit onbetaalbaar pronkjuweeltje?’ Het kwam eruit als een vrolijk, strakke beat met het gevoel van een blijde lofzang, duidelijk opgezet om een impulsieve reactie uit te lokken.

In de eerste bieding gingen echter nog niet zoveel bieders overstag. Zonder ook maar één enkele korte onderbreking zalfde de veilingmeester dan ook onverschrokken de gehoorszenuwen van de toehoorders.
Laat deze gelegenheid niet aan u voorbijgaan, mijn beste vrienden! Wellicht komt er geen andere mogelijkheid meer! Zo’n uniek aanbod krijgt u nooit van zijn levensdagen ooit meer! Zonder deze schoonheid kunt u gewoon niet thuiskomen!’

Zonder enige adempauze opende hij de tweede bieding.

Daar kwam langzaam een hand onhoog. Nog één en nog één. O mensen, wat pijnlijk traag, alsof er een kies getrokken werd! Even was er een nauwelijks op te merken onderbreking, of het publiek werd weer platgewalst over de noodzaak van dit paradepaardje binnen ieders huishouding. De spijt die men zou voelen door het nu simpelweg afwijzen van dit grandioze aanbod werd voelbaar, tastbaar, door zijn meesterlijke melodramatische voordracht.

‘U kunt dit buitenkansje niet laten lopen! Laat het toch niet aan u voorbijgaan! Nu moet u een beslissing nemen! De keuze is helemaal aan u! Beslis wat u zult doen! Denk aan de spijt die u zult voelen als u leeg naar huis gaat!
Hier wordt € 5.000,- geboden. Wie maakt daar zes van? Ja, hier € 6.000,-. Wie maakt dat zeven? Het is nu of nooit, mensen! Het is uw laatste kans op dit pronkstuk! € 6.000,- eenmaal. € 6.000,- andermaal. Verkocht aan deze mevrouw!’
De hamer knalde op tafel ter bevestiging van deze koop.

Thuisgekomen kijkt mevrouw nog eens naar de prul die ze zich heeft laten aanpraten. Het krijgt een plekje in de schuur, waar ze hoopt dat het niet al te zeer zal opvallen. Deze vreemde impuls zal ze nooit tegenover haar man kunnen verantwoorden. Wat voelde ze zichzelf een idiote dwaas!

Doet dit je nou niet heel erg denken aan iets overbekends in onze evangelische wereld? Er zijn er die dit soort bijeenkomsten speciaal bewaren voor een jaarlijkse tentcampagne. Anderen hebben zo’n veilingvariant eens in de maand. Maar er zijn kringen waar week in, week uit veilingdiensten worden gehouden. Langzaam wordt gedurende de samenkomst de druk opgevoerd.

Emoties worden gedeeld om hen die deze emoties nog niet kennen het gemis te laten voelen. ‘Denk aan de spijt die u zult voelen als u leeg naar huis gaat!’ Zo wordt een uur, en bij sommigen zelfs uren, de druk steeds verder opgevoerd.

Uiteindelijk komt dan de uitbarsting: ‘U kunt dit buitenkansje niet laten lopen! Laat het toch niet aan u voorbijgaan! Nu moet u een beslissing nemen! De keuze is helemaal aan u! Beslis wat u zult doen! Verkocht aan deze mevrouw!’ Hallelujah geroep ter bevestiging van deze deal.

Deze uitgebreide evangelisatie-uitnodigingen vertonen een griezelige overeenkomst met zo’n veiling.

Opgeleide meester manipulators bewerken emoties en dat noemt men een bediening.

Zowel het volume als de snelheid van de uitgesproken woorden nemen toe, wat de beïnvloeding tot een hoogtepunt opzweept, geheel en al gericht op de gevoelens van het publiek.

Muzikale begeleiding van zowel de toespraak als het gebed zorgt voor het intensiveren van de cadans om nog krachtiger aan te werken op een impulsieve en subjectieve beslissing van het moment. Het uitnodigingslied is dan vaak de druppel die de emmer doet overlopen en dat mensen naar voren trekt.

Is zo’n beslissing dan fout? Eigenlijk is dat niet de vraag. Als iemand open staat voor het heerlijke nieuws van Gods liefde en genade en daar eindelijk concrete antwoorden op hoort, dan is dat zonder meer grandioos. Vaak komen mensen echter thuis met allemaal verwarde gedachten en emoties. Men vraagt zich af wat dit nou was? Men heeft geen idee waar men voor gekozen heeft en waarom men dat gedaan heeft. Men is bang dat men meegezogen is door een hypnoseact of massahysterie. Vaak is zo’n ervaring voldoende voor mensen om voorlopig niet meer open te staan voor iets over God of Jezus. Natuurlijk, God komt ook met die mensen klaar.

Het feit dat veel mensen niets moeten hebben van dergelijke emotionele manipulaties wordt binnen evangelische kring vaak aangezien voor vijandschap naar God. Ook worden pasbekeerden, die dus tijdens zo’n veilingdienst een keuze hebben gemaakt, maar die zich daarna er fel van hebben afgekeerd, voor afvalligen aangezien. Een betere voedingsbodem voor atheïsme bestaat er vrijwel niet.

Mocht u denken dat ik die verkondigers veroordeel, dan kan ik zeggen dat ikzelf deze veilingmethode van evangelisatie als evangelist ook jarenlang heb toegepast. Ik veroordeel dan ook niemand. Emotionele manipulatie is echter nooit de werking van Gods Geest. Gods liefde en genade werkt aan ieders hart. Dat geldt dus voor mensen die emotioneel makkelijk te beïnvloeden zijn evenals voor mensen die vrij ongevoelig zijn voor dergelijke manipulatie.

Gods liefde en genade is geen zaak van emotie in de eerste plaats. Het is geen subjectieve beleving. Het is niet een vluchtig romantisch gevoel. Het is niet iets voor bij kaarslicht en een zacht melodietje.

Gods liefde is een puur concrete werkelijkheid. Gods liefde is bewezen in Zijn Zoon, Christus Jezus. God heeft elk mens met Zichzelf verzoend. Zo concreet is Gods liefde voor jou en mij!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende