U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jezus Leeft! Geloof Je Het Zelf?

Iedereen viert Pasen vandaag. Je krijgt op zijn minst het idee dat iedereen nu dus ook wel iets gelooft van de letterlijke opstanding uit de dood van Jezus Christus en welke gevolgen dat wel heeft! Dat valt vies tegen.

Om te beginnen zijn er al meer openlijke ongelovigen in Nederland, dan mensen die belijden te geloven. Eigenlijk hou ik daar wel van. Mensen die ronduit voor hun ongeloof uitkomen. Dat zijn echt eerlijke mensen, wat hun godsdienst betreft. Onder de rest, die doorgaat voor gelovigen, zitten namelijk een heleboel ongelovigen incognito.

Even een paar teksten die in mijn vorig Knipoogje langskwamen, toen we Christus werk op het kruis overdachten.

Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Timotheus 2:6 Christus heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen;
1 Johannes 2:2 Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld.

Christus heeft de zonde van de hele wereld radicaal weggedaan. Wat dat betreft heeft Hij de losprijs voor alle mensen in de wereld gegeven. Daardoor is Hij dus een verzoening voor de zonden van de hele wereld.

Die boodschap heeft God als de goede boodschap ons nu in handen gegeven. Wie uit de hele groep gelovigen, die Nederland telt, gelooft nou werkelijk dat voor iedereen de verzoening tot stand gebracht is van hun zonden, dat voor iedereen de zonde definitief is weggedaan? Kijk, daar heb je de eerste groep ongelovigen incognito.

Maar we staan vandaag dus stil bij de opstanding. Dat betekent dat Jezus letterlijk lichamelijk uit de dood is opgestaan en nu als verheerlijkte mens zit in de positie van heerschappij in de rechterzij van God.

Het aantal gelovigen in Nederland, dat niet gelooft dat Christus de losprijs was voor allen, dat heeft de groep gelovigen al aardig laten slinken. Maar wie van die overgebleven groep gelovigen gelooft nog in een letterlijke lichamelijk opstanding. We horen de EO (tijdens de Passion) al vele keren spreken over het verhaal. Het is al geen geschiedenis meer. En de opstanding heeft daar nog slechts een zijdelingse betekenis. De tweede grote groep ongelovigen incognito.

Maar wat leert de Bijbel dat er bij de opstanding van Christus heeft plaatsgevonden?
Romeinen 6:5 Aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God,
Efeze 2:4-5 God, …, heeft, om Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, … mee levend gemaakt met Christus,
Colosse 2:12-13 In Christus ben jij mee opgewekt door het geloof aan de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Hij heeft ook jou, … , levend gemaakt met Hem,
Colosse 3:4 Christus …, die ons leven is,

Christus opstanding betekent dat ikzelf niet meer leef en ook dat jij niet meer leeft. Aan het kruis zijn we mee gestorven. In het graf zijn we mee begraven. We zijn met Christus opgewekt. Ons leven is nu Christus. Dat is geen vrome evangelische formule voor in de zondagse samenkomst. Dat is onze levende werkelijkheid van alledag. Dat is het resultaat van Christus opstanding.

Dat hele kleine groepje gelovigen, dat na de voorgaande twee groepen ongelovigen incognito is overgebleven, bevat helaas ook een hele grote groep die dit niet kan accepteren. Zo simpel kan het, volgens hen, niet zijn. Dan zouden we gewoon in alle vrijheid zo maar kunnen leven! Dat is te makkelijk voor dat grote onderdeel ongelovigen incognito binnen de overgebleven gelovigen.

Sinds Christus opstanding is Christus ons leven. We mogen nu voluit in die overvloeiende rijkdom van genade leven. Geniet daarvan.
Kan je het niet accepteren? Blijf je ongelovige incognito? God komt ook wel met jou klaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende