U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hoezo Goede Vrijdag?

Jezus Christus, de Zoon van God, is geslacht!
Exodus 12:6 Men zal het lam slachten in de avondschemering.
Jesaja 53:7 Het Lam dat ter slachting geleid wordt,
Johannes 1:36 Johannes zag Jezus gaan en zei: Zie, het lam van God!
Handelingen 8:32 Als een schaap werd Hij ter slachting geleid;
1 Corinthe 5: 7 Ons paaslam is geslacht: Christus.
Openbaring 5:6 Ik zag … een lam staan, als geslacht,

Waarom is Hij geslacht?
1 Corinthe 15:3 Christus is gestorven voor onze zonden,
Titus 2:14 Christus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
1 Petrus 2:24 Christus heeft zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht, zodat wij nu aan de zonden afgestorven zijn.

1 Johannes 3:5 Christus is geopenbaard, opdat Hij de zonden zou wegnemen,
Openbaring 1:5 Hij heeft ons uit onze zonden verlost door Zijn bloed

Volkomen verlossing, oftewel volkomen vrijkoping, is het gevolg. Naar genade, niet naar rechtspraak!
Efeze 1: 7 In Christus hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,

Hoever strekt het resultaat van Zijn slachting?
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1 Timotheus 2:6 Christus heeft Zich gegeven tot een losprijs voor allen;
1 Johannes 2:2 Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende