U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Afbreuk Doen Aan Je Getuigenis

(Voordat ik mijn verhaal begin, zal ik eerlijk verklappen dat ik bier spuug- en spuugsmerig vindt. Het verhaal heeft dan ook geen reclamewaarde. Het hierna vermelde Bijbelgedeelte is de wezenlijke bron voor dit verhaal.)
Lukas 18: 9 Jezus sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis:

Piet en Paul woonden al jaren naast elkaar. Twee christenen die beiden op zondag ook nog eens naar dezelfde kerk gingen. Piet acht zichzelf geestelijk een stuk verder dan Paul.

Gezien zijn eigen grandioze inzet voor en gehoorzaamheid aan de regels en voorschriften van zijn geloof kijkt Piet neer op Paul.

Piet is er trots op dat hij nooit een sticky heeft aangeraakt. Hij is nooit uit zijn dak gegaan met marihuana.

Hij heeft nooit in idiote outfits rondgelopen. Protestmarsen zijn aan hem niet besteed. Lang haar is nooit een optie voor hem geweest.

Hij rookt niet, hij drinkt niet, hij fuift niet, hij leeft niet. Nee, hij is een getuigenis voor de hele buurt en dat weet hij.

Vraag je aan Piet hoe je gered kan worden, dan wijst hij op de verschrikkingen van de hel voor een ieder die niet gelooft zoals hij.

Mensen die nooit een keuze voor Christus hebben gemaakt, weet hij zo door te verwijzen naar het gruwelijk altijddurend oordeel des Heren.
Kijk naar ons en doe als wij’, is zijn richtlijn voor ieder die vraagt wat het geloof dan wel inhoudt.

Ja, Piet is een getuigenis voor de hele buurt en dat weet hij.

Piet wijst op de geloofsbelijdenis van zijn kerk, die je moet onderschrijven wil je erbij horen.
Piet zal dan ook nooit afwijken van de gezonde leer, zoals die verwoord is in hun eigen kerkelijke geloofsbelijdenis.
Hij zal dan ook nooit zelfstandig Bijbelonderzoek doen. Dat leidt alleen maar tot ketterse opvattingen, waar hij zich verre van houdt.

Ja, Piet is een getuigenis voor de hele buurt en dat weet hij.

Piet is trouw in het bezoeken van de kerkelijke samenkomsten. Hij heeft een gruwelijke hekel aan spontane ontmoetingen van gelovigen, waarbij de Bijbel opengaat en men over en weer argumenten uitwisselt over allerhande onderwerpen. Daar mist hij trouwens ook de tijd voor. Naast de beide samenkomsten op zondag moet hij de wekelijkse bidstond op Dinsdagavond, de wekelijkse Bijbelkring op Donderdagavond, de kooravond op Woensdagavond, het schoonhouden van het gebouw op de Maandag- en de Vrijdagavond bijhouden. Zijn vrouw en kinderen vragen zich op Zaterdag wel eens af wat die vreemde man in hun huis moet. Maar Piet is een getuigenis voor de hele buurt en dat weet hij.

Op een mooie Zaterdagmiddag, na een hele dag op zijn knietjes in de tuin werken, trekt buurman Paul een blikje bier open en loopt al drinkend nog eens over het pas gemaaide gras zijn net geplante bloemetjes te bewonderen. Laat nou net, juist op dat moment, buurman Piet ook naar buiten stappen, zijn tuintje in.

Piet kijkt in de richting van Paul. Hij ziet geen mooie frisse plantjes. Hij ziet geen vers gemaaid gazon. Geen bloemetje verblijden zijn gezichtsveld.

Piet ziet Paul, die door een blikje bier in de hand afbreuk doet aan zijn getuigenis. Snel ijlt hij naar de broeder om broeder Paul ‘liefdevol te vermanen’.

Piet: ‘Hoor nou eens Paul. Jij noemt jezelf een gelovige en dan sta je hier zomaar in je achtertuintje bier te drinken! Daarmee doe je afbreuk aan je getuigenis!’ Paul was al vaker zo liefdevol benaderd door Piet, dus met een zweem van een lachje reageert hij: ‘Bedoel je dat ik mijn biertje binnen moet drinken? Moet ik ervoor zorgen dat niemand me kan zien terwijl ik mijn biertje drink? Mogen mijn vrouw en kinderen het eigenlijk wel zien? Of is dat ook beter van niet? Wil je dus eigenlijk zeggen dat als ik mijn vrijheid in Christus ook uit, ik afbreuk doe aan mijn getuigenis?’

Piet: ‘Paul, ik wil hier helemaal geen discussie over. Je weet best waar onze kerk staat op dit punt. Dat zou voor jou toch eigenlijk al doorslaggevend moeten zijn!
Alcohol maakt meer kapot dan je lief is! Dan kan jij jezelf wel voor de gek houden, maar je weet beter. Kijk maar naar onze statuten.
Vraag jezelf nou ook eens af wat voor voorbeeld je hiermee wel geeft! De buurt ziet ook al dat je nauwelijks naar de kerk gaat en nu dit!
Waar is je getuigenis gebleven, Paul?’

Paul: ‘O, Ik ben dolblij met het verzoeningswerk van Christus en Gods liefde, die onvoorwaardelijk naar een ieder uitgaat. Vanmorgen kreeg ik nog spontaan een heel gesprek met een aantal buren hierover. Heerlijk is dat!’
Piet: ‘Ja, maar die buren zie je zondags niet bij ons in de kerk. Het is zelfs maar de vraag of ze geloven volgens de lijn die we uitgezet hebben in onze geloofsbelijdenis.’
Paul: ‘Ja, ze moeten inderdaad niks hebben van die veroordelingen en die altijddurende foltering door een boze God.’

Piet: ‘Nou, daar heb je het al! Zij hebben geen idee van ons getuigenis! En Paul, ik wil je echt aanraden om weer wat vaker de samenkomsten te bezoeken, anders verval jij van de genade!’

Paul: ‘Ja! Precies! Genade. Dat is het inderdaad! Het is heerlijk om daarvan te genieten.
Als ik van die vrijheid in Christus binnen Gods overvloeiende rijkdommen van genade geniet, hoe zou dat dan ooit afbreuk kunnen doen aan mijn getuigenis?

Christus zelf is ons getuigenis. Niks meer en niks minder. Met legen handen komen we bij God en Hij vult ze. Christus is het beeld van Vader God. Hij toont het hart van Vader God: Liefde. Christus kwam om ieder aan het hart van Vader God terug te brengen. In die zin zijn we allemaal tollenaars.
Lukas 18: 13 De tollenaar
[Paul]…. zei: O God, wees mij, zondaar, genadig!

Maar je hebt ook nog Farizeeërs.

Lukas 18: 11 De Farizeeër [Piet] stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zo ben als de andere mensen,
Nee, dat is geen getuigenis. Dat is hoogmoed. En ja, inderdaad, daar zou je afbreuk aan kunnen doen. Dat zou mooi zijn. Daar komt Vader God zelf dan namelijk met Zijn genade om de hoek kijken. Laat dat maar aan God over.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende