U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Met Vrome Godsdienst Red Je Geen Vrome Godsdienst

We kennen allemaal wel van die figuren die in dat hamster draaiwieltje verstrikt zijn geraakt.

Rennen dat die vrome hamsters doen, alsof hun leven ervan afhangt.

Maar ze komen geen stap verder.

Alle vereiste rituelen worden opnieuw en opnieuw herhaald. Ze springen door hun religieuze hoepeltjes, waarmee ze hun waardigheid voor God en de mensen willen aantonen. Het is heel goed mogelijk dat ze in een wettische groep of sekte verstrikt zijn geraakt, die al deze regels van hen eist. Maar evenzogoed kunnen ze hun eigen prestatieval gezet hebben. De druk kan van buitenaf, maar eveneens van binnenuit komen.

Jij ziet hun strijd en vanzelfsprekend wil je hen helpen ontsnappen uit die gevangenis van wetticisme. Jij hebt de verrukkelijke smaak van genade geproefd en o, wat wil jij dat graag met hen delen!!! Maar hoe???

Ik zal je nu eerst eens vijf handreikingen doen, waar je echt geen barst aan hebt. Echt helemaal nada!!! Probeer ze dus beslist niet uit!!! Waarom noem ik ze dan? Omdat we nou juist zo makkelijk vroom godsdienstig in deze val lopen. Met eigen ongeremde inspanning proberen om de vroom godsdienstige mens te veranderen. Dat is godsdienst met godsdienst bestrijden. We prediken dan genade zonder een greintje genade. Hoe gek het ook klinkt, dit komt veel voor. Hier komen die vijf waardeloze handreikingen.

1. Stuur het slachtoffer van wetticisme bedreigende emails vol verdoemenis als ze Gods werk van genade blijven afwijzen. En o ja, teken daarbij natuurlijk ook nog enkele mooie voorbeelden van genade.
2. Wanneer het slachtoffer woensdagavond niet thuis is vanwege de Bijbelkring, dan breek jij in zijn huis in om alle vrome godsdienstige instrumenten, documenten, afbeeldingen en beelden daar weg te halen. De tien geboden aan de muur en het doosje met alle Bijbelteksten vol praktische aanwijzingen voor het doen en laten van elke dag op de keukentafel pik je ook in. Je zorgt dat het hele huis gereinigd wordt van al die verkeerde invloeden. Laat in plaats daarvan een uitdraai van de hele Galatenbrief achter. (Heilige diefstal).

3. Keten jezelf, als een symbolisch drama naar het voorbeeld van Jeremia en Ezechiël, vast aan de voordeur van het slachtoffer van wetticisme. Zorg er daarbij voor dat iemand anders de sleutel van jouw hangslot in de rivier gegooid heeft. Je wettische vriend zal deze situatie zeker niet ontgaan. Wijs hem er dan op dat jij pas weer vrij kan komen als hij zijn wettisch leven opgeeft en de genade van God aanneemt. (Je kan er het best voor zorgen dat je helper ook voor wat warme maaltijden zorgt. Je zult daar nog wel een tijdje vastzitten.)
4. Regel een soortement van bemiddeling. Roep tien echte verloste vrienden bij elkaar en ga dan om 11 uur ’s avonds bij het wettische slachtoffer langs. Om beurten vertellen jullie hem hoe schadelijk zijn wettisch leven wel is en hoe het jullie, ieder stuk voor stuk, enorm raakt. Als het nodig is verzin je er nog het één en ander bij. (Heilig bedrog).
5. Pronk en praal met jouw vrijheid in Christus voor de neus van het wettisch slachtoffer. Draagt zij lange jurken, draag dan zelf hele korte. Is hij tegen dansen, dans dan de hele avond en nacht in zijn voortuintje. Als hij elke zondag naar de kerk gaat om bij God in een goed blaadje te komen, dans dan juist op die zondagochtend in een kort rokje in zijn voortuintje (Heilige onbetamelijkheid).

Ik ga er gewoon vanuit dat jullie dit soort eigen werk van het vlees niet zullen toepassen op slachtoffers van wetticisme. Toch??? Ja toch zeker?!!! Okay!

Maar jullie zullen wel niet zo erg veel van mij verschillen. Jullie zullen dus ook wel regelmatig je toevlucht genomen hebben tot andere werken van het vlees om de wettische godsdienst te bereiken met de heerlijke boodschap van genade.

Ik ben rechttoe rechtaan de mondelinge en schriftelijke strijd aangegaan met slachtoffers van wetticisme. Ik heb hen met de Bijbelse argumenten voor genade om de oren geslagen. Zo’n mondelinge of schriftelijke strijd levert niks op. Ik heb boeken uitgeleend van vooraanstaande christelijke auteurs over de grandioze genade van God. Ze lazen ze niet. Ik heb geprobeerd hen mee te krijgen naar samenkomsten, waar de genade verkondigd werd. Ze kwamen niet.

Het is zo logisch dat ze niet vanwege mijn argumenten omgaan!! Het is zo vanzelfsprekend dan mijn druk hen niet doet veranderen!!! Wanneer ik er voor de volle 100 % van overtuigd zou zijn dat ik Gods gunst zou verdienen door een veiligheidsspeld door mijn neus te prikken, dan zou ik het toch ook doen? Als jij me dan zou zeggen dat ik daar mee moet stoppen, dan zou ik er nog eentje bij prikken, voor alle zekerheid! Ik wil toch zeker niet, vanwege jouw opmerkingen, Gods zegen mislopen?!

Als onze vrienden, buren, kennissen of familieleden er vast van overtuigd zijn dat hun gedrag, hun goede werken en hun rituelen hen uit de brandende hel houden en dat ze daarmee hun vrijkaartje voor de hemel verdienen, waarom zouden ze dan stoppen als ik hen bepreek? De enig schijnbare zekerheid, de enig denkbare vastigheid, voor hun eeuwig heil zullen ze echt niet zomaar om mij loslaten.

Ga niet die volle strijd van jouw godsdienst tegenover de hunne aan. Dat is vlees tegen vlees. Dat is eigen werk tegenover eigen werk. Dat is vroomheid tegenover vroomheid.

Nee, geen strijd meer, geen argumenten uitwisselen meer, geen gepreek meer, geen gescheld. Daarmee geven we hen niet op!!! Integendeel.

Efeze 1: 15-20 Ik houd niet op te danken, als ik aan jullie denk, bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse,

Wij hoeven niet te strijden. Wij veranderen toch niemand. We mogen deze slachtoffers van wetticisme bij God brengen. Niet wij, maar Gods liefde leidt hen de vrijheid binnen. Overvloeiende genade, ook voor hen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende