U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Metamorfose Of Uiterlijke Verandering?

‘Wow, jij lijkt wel een hele metamorfose te hebben ondergaan. Ik herken je gewoon niet meer. Je bent een totaal ander mens geworden.’
Leuk hè, als je dat van vrienden te horen krijgt? Ze zullen het altijd positief bedoelen. Pakt een totale verandering verkeerd uit, dan laten ze zo’n opmerking over een metamorfose wel achterwege.

God brengt een metamorfose bij ons aan, zodra we Hem in Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen als onze Redder. Dat ligt dan niet aan een keuze die je maakt of een beslissing die je neemt. Dat lag bij God al lang van tevoren in de planning.

Zonder die radicale metamorfose die God in jou tot stand brengt, is het evenzogoed mogelijk behoorlijk ver te komen in vroom gedrag. Dat is echter geen verandering in wezen. Dat is een verandering in uiterlijkheid.

Nou noemt de Nederlandse Bijbel, zoals wij die kennen, beide gevallen ‘gelijkvormigheid’. Hier volgen de teksten met daaronder het Griekse woord dat daar met ‘gelijkvormigheid’ is weergegeven.
Romeinen 8:29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,
Summorphos
Romeinen 12:2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld,
Susschematizo

Beide Griekse werkwoorden beginnen met hetzelfde voorvoegsel ‘sun’. Letterlijk betekent dit ‘tezamen met’. In Romeinen 8 wijst dit op een metamorfose die jij ondergaat, samengevoegd met alles van Christus, zoals God dat al ver van tevoren in de planning had. God verandert jouw wezen zodanig dat het beeld van Zijn Zoon, Christus Jezus, in jou openbaar komt.

Die metamorfose is de weg van Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Daar hoef jij niks aan te doen. Dat is Christus, die jouw Leven is, die openbaar komt. Er is echter ook een weg van vroomheid, die ook ‘Tezamen Met’ plaatsvindt. Dat is samen met de wereld een uiterlijke vorm aannemen. Daar ligt alle verantwoordelijkheid op jouw bordje. Daar is het afhankelijk van jouw inspanning om die uiterlijke vorm in stand te houden.

De term wereldgelijkvormigheid is afkomstig uit deze tekst in Romeinen 12. In veel kerken wordt met deze term gejongleerd om het schrikbeeld te tekenen van mensen die God de rug toekeren, die geen rekening houden met God of gebod en handelen naar eigen inzicht en allerlei wereldse zaken najagen.

Als die predikers gelijk hebben, dan heeft Paulus zich vergist door het in deze context van Romeinen 12 te plaatsen. Het gaat hier namelijk over gelovigen die hun leven in de dienst van God stellen. Paulus adviseert hier die gelovigen om dit dan niet te doen volgens de uiterlijke vorm, die deze wereld kent.

Wat kent de wereld als het aankomt op het dienen van een god? Inspanning van de mens. Toewijding die alles van de mens vergt. Vrome ascese en afzondering. IJverige werken om die god tevreden te stellen. Het menselijk oordelen in termen van goed en fout. Het be- en veroordelen van de boze en het prijzen van de goede. Kortweg uiterlijk gedrag.

Romeinen 12: 2 Neem [in je dienst aan God] geen uiterlijke vorm aan, tezamen met de wereld.
Wegwerkers leggen een nieuwe stoep aan. Het allereerste wat ze doen is een mal construeren, waar het beton in gestort kan worden. De bedoeling is dat het beton in zijn geheel precies dezelfde uiterlijke vorm aanneemt als de mal, die ze in eerste instantie bouwen. Dat is precies wat de wereld aan ons doet. Dat is precies wat de godsdienstige wereld doet.

In eerste instantie worden structuren neergelegd. Leringen worden in vaste vorm gegoten. Regels worden uitgezet. De mal, waar we gezamenlijk in gegoten worden, wordt eerst met uiterste precisie aangelegd. ‘Als je God wilt dienen, dan moet dat zo! Jij moet jouw aandeel verrichten.’, krijg je te horen.

De tucht, die men zich Bijbels gezien ongegrond heeft toegeëigend, zorgt ervoor dat jij niet buiten de mal gegoten wordt. Jij kan en mag niet denken buiten het kader. Jij kan en mag niet handelen buiten het kader. Daartoe heeft men die mal dichtgetimmerd.

Het godsdienstig christendom is een waar erfgenaam van het Judaïsme tijdens Jezus rondwandeling op aarde. Iedereen, en met name de godsdienstige wereld, was er helemaal van overtuigd dat de Heer ze niet alle tien op een rijtje had. Hij dreef namelijk helemaal niet mee in de religieuze stroom. Hij was een anti-schematicus. Hij provoceerde elke uiterlijke godsdienstige vorm.

Hier in Romeinen 12 geeft Paulus ons een goede tip hoe we bruikbare werktuigen van God kunnen zijn. Raak niet verstrikt in die mal van de godsdienstige wereld! Denk en handel buiten de box, die zij zo perfect voor jou geconstrueerd hebben. Om je in het centrum van Gods wil te bevinden, heb je al dat uiterlijk gedrag niet nodig.

We denken dat de evangelische wereld pas de laatste decennia lijdt onder hypes. Paulus tekent hier dat die er in zijn tijd al waren. Ook het verbieden van begeleiding van de samenzang is een hype. Ook het noodzakelijk op hele noten zingen is een hype. Ook een praiseband is een hype. Een dienstknecht van de Heer maakt zich daar niet druk over.
Colosse 2: 8 Let erop, dat niemand je meesleept door zijn filosofie en door leeg bedrog in overeenstemming met de tradities van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,

Het is toch apart dat met deze term ‘wereldgelijkvormigheid’ men zaken als kleding, muziek, huisinrichting en allerlei andere zaken wettisch aan banden legt, terwijl men niet door heeft dat men juist daarmee de uiterlijk godsdienstige vorm van de wereld heeft overgenomen. Wat is Gods antwoord?
Romeinen 8:29 God heeft ons tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon,

God heeft dat gepland en gaat het ook uitwerken. Hij werkt door Zijn Geest het leven van Christus in jou en mij uit. Ontspannen mogen we het alles uit Zijn hand ontvangen. Kijk, dat is nou:
Romeinen 12: 2 De wil van God, het goede, welgevallige en volkomene.

Hieronder nog twee Genade Knipoogjes met hetzelfde onderwerp:
De Uiterlijke Vorm
Schijn van Godsvrucht

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende