U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kerkoholisme

Kerkoholisme is een zeer onderschatte vorm van verslaving, die echter rijkelijk in alle lagen van de bevolking voorkomt. Omdat kerkgang zo’n algemeen maatschappelijk geaccepteerd beeld is, is de grens tussen enkel maar elkaar opzoeken om contact te hebben over het leven in Christus dat ons bindt en de problematische structuur van een kerkorganisatie met een duidelijke menselijke leiding, die diensten en bijeenkomsten voorschrijft, moeilijk te duiden.

Vaak wordt de kans op verslaving zeer onderschat. Kerkoholisme is een sluipende zucht tot voortdurend meer en zwaardere samenkomsten en bijeenkomsten.

Wanneer er geen drastisch inzicht komt in wat de verslaafde allang in Christus ontvangen heeft, welke verbondenheid met andere leden van het verborgen Lichaam van Christus in de levende Heer allang een feit is en hoe deze verslaafde alleen zijn of haar volledige levensvervulling kan vinden in Christus, dan kan deze kerkelijke drang leiden tot algeheel geestelijke matheid en zijn we zelfs genoodzaakt van een geestelijke dood te spreken.

We spreken van Kerkoholisme wanneer iemand niet voldoende heeft aan Christus en de eenheid en verbondenheid, die Christus reeds bewerkt heeft. Men zoekt anderen op om aan de hunkering van zelfgemaakte eenheid vorm te geven. Daartoe organiseert men een groep, die men kerk noemt. Het liefst moet zo’n groepje voorzien zijn van statuten en een geloofsbelijdenis, waar niemand van dat groepje zich buiten hoort te begeven.

De zucht naar steeds meer heeft echter al snel niet voldoende aan één zondagse samenkomst in de week. De begeerte naar meer is niet bevredigd wanneer men samen na zo’n dienst nog wat napraat bij de koffie.

Er moet toch zeker één Bijbelstudie-avond in de week bijkomen. Daarnaast heeft de verslaafde ook zeker een gebedsavond in de week nodig om elkaar aan te tonen hoe zo’n geloofsstrijder hij of zij wel is. Een opbouwavond is ook zeker gunstig om elkaar te kunnen bemoedigen in dit samen optrekken.

Men heeft echter nooit voldoende. Ook niet met een kerkdienst, een Bijbelstudie-avond, een gebedsavond en een opbouwavond. De zaterdag is nog vrij. De hunkering, de zucht, de hang, de begeerte slaat weer toe. Prima dag voor evangelisatie. Weg zaterdag. Daarnaast heeft men dan ook een avond nodig ter voorbereiding op evangelisatie.

En o ja, als praiseband moeten we ook nog een avond oefenen en als gospelgroep moeten we ook nog een avond repeteren. Voor het zangkoor is er helaas geen avond meer over. Die moeten dan maar een snipperdag opnemen. De behoefte moet worden bevredigd.

Het werk, de relaties, familiebetrekkingen, vrienden, buren. Alles sneuvelt. O ja, was ik ook nog getrouwd? Had ik dan nog kinderen? Moest er dan ook nog geld op de plank komen? Alles gaat voor de bijl onder de verslavingsdrang van Kerkoholisme.

Overtrokken allemaal? Ik zal eerlijk opbiechten: Ik ga zondags ook naar een samenkomst. Maar de vraag is: Heb ik (Heb jij) genoeg aan Christus? Heb je genoeg aan de verbondenheid die Christus als een vaststaand feit bewerkt heeft als het Lichaam van Christus?

Die verbondenheid binnen het Lichaam van Christus is bijvoorbeeld met die broeder of zuster die totaal andere denkbeelden over het profetisch woord heeft. Dat is een verbondenheid met die broeder of zuster die extreem charismatisch is. Dat is een verbondenheid met die broeder of zuster die gelooft dat een jood niet met het evangelie in contact hoeft te worden gebracht omdat een jood per definitie al gered is omdat het een jood is. Dat is een verbondenheid met een broeder of zuster die geen enkele plaats voor Israel in Gods plan ziet. Dat is een verbondenheid met …….. Je kan doorgaan.

Christus is voldoende. Het Lichaam van Christus is dan wel onzichtbaar voor deze wereld, maar die verbondenheid heeft Christus volkomen reëel bewerkt. Dat is ook voldoende. Is dat voldoende voor jou. Dan kan je, net als ik, rustig naar een samenkomst. Daar is niks mis mee. Is Christus en wat Hij bewerkt heeft niet voldoende voor jou, dan begint die zucht. Dan ben je een Kerkoholist.

Kerkgang kan een drugs zijn. Karl Marx had gelijk toen hij zei: ‘Godsdienst is opium voor het volk’. Opium dat het zicht op Christus, het zicht op de werkelijke verbondenheid in Christus, volkomen wegneemt. Misschien levert dit wel de ergste junkies op van al die verdovende middelen bij elkaar. Die andere junkies zien zichzelf namelijk als junkies. Deze verslaving levert echter zelfingenomenheid op, i.p.v. zelfverachting (zoals het bij normale drugs werkt).

Dale Ryan is een verslavingsspecialist. Hier volgt een citaat uit zijn boek ‘When Religion Goes Bad’ (Vertaald: ‘Als godsdienst iets slechts wordt’.)
“Na diverse gevallen onderzocht te hebben, concluderen we dat godsdienstige verslaving veel algemener is dan normaliter aangenomen werd. Een ruime schakering aan godsdienstig gedrag heeft stemmingswisselingen tot gevolg, waardoor het de mogelijkheid in zich heeft om verslavend te werken.
Evangelisatie, aanbiddingsdiensten, geestelijke oefeningen, kerkgang en andere bijeenkomsten en nog veel meer andere zaken die op zich prijzenswaardig lijken, kunnen een verslavende werking op gang zetten, die schadelijk en zelfs verwoestend op ons leven is.”

Het zal toch maar weinig mensen ontgaan zijn dat vrijwel het overgrote merendeel van godsdienst in onze hedendaagse samenleving drijft op gevoel, oftewel emotie, oftewel stemmingswisselingen. Voor een heel groot deel binnen de evangelische wereld is tegenwoordig het kenmerk of je met een levend geloof te maken heb, dit punt: of het inwerkt op je stemming.

Nee, emotie, gevoel of stemmingswisseling staat buiten geloof. Het is pure Kerkoholisme, oftewel manipulatie bedoeld tot kerkverslaving. Wil je afkicken?

Christus heeft alles voor jou tot stand gebracht. Geniet van de verzoening die Hij met God voor jou tot stand heeft gebracht!
Geniet van de vrede, die je in Christus nu bij God mag hebben. Geniet van de eenheid met alle gelovigen die Hij voor jou tot stand heeft gebracht.

Christus, jazeker overvloeiende rijkdommen van genade staan jou ter beschikking in Hem. Heerlijke Cold Turkey van Kerkoholisme!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende