U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Waarom Ik Godsdienst Haat

Stel, ik vertel, Jezus doekt de godsdienst op
Stel, ik vertel, Christen Unie krijgt een schop
Stel, ik vertel, vroomheid vormt geen christenmens
Maakt van blindheid nog geen groothoeklens

Als godsdienst dan zo goed is, vanwaar dan al die oorlogen?
Hoezo dan al die kerken, zonder een greintje mededogen
Waar blijft de liefde voor je buur: de homo en de hoer?
Die titel, Bijbels wel heel zuur, past op de religieuze vloer.

Religie preekt genade, maar heeft de werken als praktijk
Het vormt slechts een blokkade, een opgestapeld verrot lijk
Het kent geen werkelijk antwoord, de boel wordt bijgewerkt
Een ijzig vrome zelfmoord, keurig onopgemerkt.

De zaak met godsdienst is, het raakt nooit echt de kern
Leegheid met wat vernis, o mens toch, wat modern
De buitenkant goed opgepoetst, het lijkt zo goed, zo vroom
Van buiten op zijn suikerzoetst, van binnen een fantoom

Dit hier is echt geen oordeel, het is slechts een verzoek
Stop vroom zijn op je e-mail, religie je Facebook
Het is als ‘t dagelijks leven, je speelt daar ook geen spel
Aan Ajax overgeven door slechts één enkele yel

Ooit was ik ook echt net als jij, maar niemand had me door
Een christenjongen, vrij en blij op seksverslavings-spoor
Op zondag ging ik naar de kerk, op maandag liet ‘k me gaan
Verdronk in al mijn goede werk, zo ver van God vandaan

Genade is het water, wij zijn de oceaan
Wij vormen geen theater, waar wij voor het voetlicht staan
Wij zijn een eerstehulppost, waar Liefde zich in uit
Waar atheïst en agnost ook delen in de buit

Ik was dan wel een vijand, dus geen bewonderaar
Toch bleek God wel mij Heiland en geen Veroordeellaar
Hij nam mij in Zijn armen en bracht me aan Zijn hart
Godsdienst zou nooit verwarmen met regels, spijkerhard

Jezus weerstond religie en noemd’ het ook dwaas
Vrome gedragspsychologie dat vecht om al het aas
Ik hou van de Gemeente, ik hou ook van het Woord
Maar niet dat dood gebeente, dat Leven hard verstoort

Godsdienst is doen, Jezus gedaan
Slaaf met fatsoen, Zoon opgestaan
Godsdienst geboeid, in Jezus vrij
Vroomheid vermoeit, God heerschappij

Het één is eigen werk, het ander werk van God
Het één een opgeblazen kerk, het ander Levenslot
Het één is de infectie, het ander het herstel
In Jezus de creatie, in godsdienst de zeepbel

Godsdienst en Jezus zijn twee totaal verschillende zaken:
In godsdienst zoekt de mens God. In Christus zoekt God de mens. Vandaar dat redding ook echt helemaal gratis is! Het is niet gebaseerd op mijn inspanningen of mijn gehoorzaamheid aan God. Het is gebaseerd op het feit dat Jezus die weg in de dood ging, tot in de dood van het kruis. Daarom heet het ook genade.

Toen Jezus daar aan het kruis hing, dacht Hij aan jou. Hij heeft zich totaal één gemaakt met jou op het kruis. Ja, zelfs één met jou toen Hij uit de dood opstond en naar Vader heenvoer. Jij zit nu met Christus in die rechterzij van Vader.

Toen al die ellende over Hem kwam, riep Hij; ‘Vader, vergeef het hun!’ De grootste schuld hebben we als mens op ons geladen door Hem daar op het kruis te nagelen en juist daar schreeuwt Hij voor ons: ‘Vergeef het hun’. De absolute garantie van vergeving ligt niet in onze bekering. Het ligt vast in Christus vergeving van al onze schuld. Genade alleen.

De verantwoording van Jefferson Bethke voor zijn gedicht.
Een gedicht dat ik schreef om het verschil tussen Jezus en godsdienst aan te geven. In de Bijbel ontving Jezus de grootste tegenstand van de meest godsdienstige mensen van Zijn tijd. In de kern staat het evangelie van Jezus en het goede nieuws van het kruis scherp tegenover eigen gerechtigheid en zelfrechtvaardiging.

Godsdienst heeft de mens centraal. Jezus heeft God centraal. Dit gedicht tekent mijn reis om deze waarheid te ontdekken. Godsdienst eindigt ofwel in trots ofwel in wanhoop. Trots omdat je dan een lijst hebt gemaakt, die je ook nog daadwerkelijk hebt kunnen volbrengen. Ja, je komt er zelfs beter vanaf als jij jezelf met anderen vergelijkt.

Wanhoop omdat je zo’n strenge lijst hebt samengesteld dat jij je er niet aan hebt kunnen houden. Dat hele lijstje met regels maakt dat je jezelf niet goed genoeg voelt ten opzichte van een heilig God.

Bij Jezus mag je echter die nederige zekerheid met blijdschap hebben omdat Hij jou vertegenwoordigt. Jij vertegenwoordigt jezelf niet. Zijn offer plaatst ons in een relatie met God die volmaakt is!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende