U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wereldkampioen God Manipulator

God is Soeverein!!!!
Zo, dat staat in elk geval al als een paal boven water! Voor het geval jij toch nog ergens mocht denken zelf ook nog iets in te brengen te hebben op Gods plan, Gods doel of Gods handelen, daarvoor deze zee van overtuigende Bijbelplaatsen:

1 Koningen 22: 19 Hoor het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon zitten,

1 Kronieken 29:11 Van U, o Yahweh, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Yahweh,
Psalm 115: 1-3 Niet ons, o Yahweh, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt
[alles waar Hij zin in heeft].
Psalm 135: 5-6 Ja, ik weet, dat Yahweh groot is, dat onze Adonai boven alle Elohim is. Yahweh doet al wat Hem behaagt
[alles waar Hij zin in heeft] in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle

waterdiepten;
Spreuken 19: 20-21 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat jullie ten slotte wijs worden. Veel zijn de overleggingen in het hart van de mensen, maar de raad van Yahweh, die zal bestaan.
Spreuken 20: 24 Van Yahweh zijn de schreden van een man, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?
Jesaja 6: 1 Ik zag Yahweh zitten op een hoge en verheven troon

Jesaja 46: 9-10 Ik ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
Daniel 4: 34-35 Ik prees de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende, omdat Zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en Zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar Zijn wil met het leger van de hemel en de bewoners van de aarde: en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet U?

Daniël 7: 9 Er werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder;
Handelingen 17:25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, omdat Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in aionen! Amen.

1 Corinthe 8:6 Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Efeze 4:6 Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
Colosse 1:16-17 In Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

Openbaring 4: 2 Ik kwam in vervoering van de geest en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

Okay, iedere ketter heeft zijn letter. Je zou dat kunnen tegenwerpen. Maar dit is slechts een keuze uit het overtuigende getuigenis van het Woord van God, de Bijbel. God is Soeverein!

Hoe kom ik dan nu weer op die allerbelachelijkste titel bovenaan dit stuk? Omdat ik denk dat jullie toch wellicht net zo’n bizarre geloofspraktijk kennen als die ik ook vele jaren gevolgd heb. Als jullie beloven er niet om te lachen…….., nou ja, je hoeft niks te beloven. Dat wordt toch niks. Ik zal jullie mijn eigen idioterie gewoon vertellen zonder voorwaarden.

Ik was een klein joch van misschien zo’n zes, zeven jaar. Onze bovenbuurman kwam regelmatig
’s avonds laat straalbezopen thuis en dan begon hij zijn vrouw alle hoeken van de kamer te laten zien. Ik dook diep onder de dekens en bad tot God: ‘O God, als u de buurman laat ophouden, dan zal ik U echt dienen’. Ik weet niet of het gebed ooit echt verhoord is. Buurman kwam mijn vader wel eens het huis uitlokken om te vechten omdat mijn ouders de politie gebeld hadden. Dan gingen er weer behoorlijk wat van dergelijke voorwaardelijke gebeden de lucht in. Ik kwam echter nooit zover om God echt te gaan dienen.

Toen ik mijn tienerjaren bereikte, waren er wel meisjes in de klas waar ik maar wat graag wat mee zou hebben gehad. Maar ik was een angsthaas op dat gebied. Er zijn toen aardig wat gebeden verzonden met zo ongeveer deze inhoud: ‘O God, ik zal echt heel goed gaan leven als u Marjolein voor mij versiert’. Marjolein wilde in Artis voor de dieren zorgen en ik was ook lid van Artis. Half om half leek ik al bijna aan dit contract met God vast te zitten. Maar het werd niks.

Ook voor mijn schoolprestaties wist ik God wel te vinden. Ik had al een SO gehad van Aardrijkskunde en ik streed in het gebed dat God Londen toch maar als hoofdstad in Frankrijk neer zou zetten, dan zou ik van Hem getuigen op school. Gelukkig hoefde ik die belofte niet in te lossen.

Je zou wellicht denken dat dit nou eenmaal kindergebeden zijn. Zodra iemand toch echt God heeft leren kennen, dan zal hij toch wel anders bidden? Nou, in mijn geval was dat feitelijk niet zo’n groot verschil. Ik verdenk menig ander gelovige, en wellicht jou ook wel, ervan dat deze God manipulatie toch nog altijd doorgaat, alsof God helemaal niet Soeverein is.

In de negentiger jaren had ik mijn baan opgezegd en leefden we als gezin a.h.w. uit de hand van God. Menige maand eindigde in nog veel dagen over zonder een cent te makken. Dan ging ik weer naar de Heer en smeekte: ‘Heer, als U voor geld wilt zorgen, dan zal ik dit, of dan zal ik dat, voor U doen’. Zo zat ik soms wekenlang tot diep in de nacht met God te onderhandelen, terwijl ik ook gewoon aan het werk had kunnen gaan voor geld.

De God manipulatie kan echt uit de hand lopen. Zo kan je een preek voorbereiden over de Soevereiniteit van God. Je zit echter vast en weet niet verder te komen. ‘O God’, smeek je, ‘als U me inzicht geeft in de juiste woorden om door te geven, dan……’ Ineens denk je aan het onderwerp, waar je over wilt spreken en je valt stil. Aan het onderhandelen met de God die alles in Zijn hand heeft, bij Wie alles volgens plan verloopt, bij Wie nooit iets misloopt, die echt mijn aanbod in deze onderhandeling niet nodig heeft.

Het is heerlijk om nu gewoon te rusten in al Zijn plannen. Ik hoef God niks meer aan te bieden om daar iets voor terug te krijgen. Ik hoef God niet langer te manipuleren. Jij hoeft dat ook niet. Rust heerlijk in alles wat Hij werkt. Hij is namelijk Soeverein!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende