U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Stockholm Syndroom Alfabet Oprispingen

Die lui die net als jij geloven in God en ook nog beweren dat ze Christus Jezus kennen als de Zoon van God, die naar deze aarde kwam om ons te redden, maar die hun plek in het Stockholm Syndroom circus niet innemen. Lastige lui zijn dat, hè?

Jij bent er maar wat trots op dat je de juiste God dient. Jouw God is kampioen. Jij hebt ook alles over voor die God. Je hebt zelfs een heel circus gebouwd rondom deze juiste God met Zijn Zoon. Een circus met vele gezichten. Vrijwel alle standpunten hebben wel een plekje gevonden binnen dit grootse circus, zolang ze zich maar onderwerpen aan de enig juiste leer, zoals die binnen het grote circus is opgezet.

Vrijheid heeft ook wel degelijk een plek binnen jouw circus. Okay, de ene onderafdeling van het circus legt meer nadruk op de vrijheid dan de andere. Bovendien komt die vrijheid binnen de diverse standpunten over de ene juiste leer soms zeer verschillend uit, maar in elk geval wordt binnen het circus nagedacht over vrijheid. Zolang men maar binnen de ketenen van het circus blijft is er volop ruimte tot discussie over vrijheid.

Maar die lui die ook geloven in God en Christus Jezus ook kennen als hun Redder, die zomaar vrij rondlopen buiten het circus. Dat is een ergernis. Dat veroorzaakt weerstand. Dat vraagt om repercussie. Respons stroomt vrijuit. Je dient die lui van repliek. Je kan je mond niet meer houden. De oprispingen zijn niet van de lucht. Een heel alfabet stroom zo spontaan vanuit jouw geketende stembanden. Daar komen ze, de Stockholm Syndroom Oprispingen:

A. Wij waarderen genade buitengewoon, maar wij kennen ook de zegen die onze inzet voor de Heer veroorzaakt.
B. Die tien geboden staan er ook niet voor niks.
C. Onze maatschappij wordt één grote chaos als we alles maar volgens genade zouden laten verlopen.
D. We dienen wel respect te hebben voor onszelf en de ander.
E. We kunnen niet zonder regels. Die dienen we dan ook netjes op te volgen.
F. Eerbied voor het leven moeten we elkaar wel opleggen, anders zou een ongelovig, verkracht meisje zomaar een abortuskliniek opzoeken.
G. We horen wel de heiligheid van het huwelijk te verdedigen opdat homo’s en lesbiennes niet zomaar hun liefde voor elkaar gaan bezegelen met een huwelijk.

H. We moeten het functioneren van ons eigen circus in ons land wel zodanig garanderen, dat we elk ander circus radicaal met het wetboek in de hand bestrijden.
I. Mensen die zich thuis voelen in een ander circus met een andere nationaliteit dienen hard aangepakt te worden.
J. Netjes met twee woorden spreken. Ook als je de ander uitkaffert.
K. Nooit zweren, ook niet als men de waarheid van je wilt horen.
L. Heb ten allen tijde groot respect voor de circustent. Het is niet zomaar een tentje, caravan, bungalowtent of een Carré. Nee, onze apart gezette circustent is de Tent der Tenten, waar wij allen tot een hoger doel samenkomen.
M. Vanzelfsprekend is het prachtig indien iemand ervan overtuigd zou zijn dat hij met de Heer bekleed is. Het is echter aanstootgevend als dat gepaard gaat met sieraden, zoals oorringen, neus- of zelfs navelpiercings, kettingen, riemen of uitzonderlijk schoeisel. Uiterlijke versiering van de mens is simpelweg ongepast.

N. Het aandoen van genade houdt ook niet in dat daarmee de keurige lange zwarte jurk voor de vrouw of het driedelig grijs voor de man aan de kapstok gehangen zou worden. Vlotte, prettige, of leuke kleding past ten enenmale niet bij genade zoals wij dat binnen ons circus aan banden hebben gelegd.
O. Omdat wij van het circus ons zo laten voorstaan op onze bescheidenheid zullen we normaliter onze maaltijden thuis gebruiken. Doet zich toch de gelegenheid voor dat we buitenshuis eten, dan dienen we wel een uitgebreide vertoning te maken van onze gebeden voor en na het nuttigen van de maaltijd. Men mag wel zien hoe het hoort.
P. Je zou dan wel een persoonlijke relatie met God kunnen hebben, maar zorg er wel voor dat je telkens op tijd in de voorstellingen van ons circus aanwezig bent. Dat is namelijk onze maatstaf om na te gaan of jouw leven met God nog goed functioneert.

Q. Eenmaal in de circustent is het niet vanzelfsprekend dat je bekenden, vrienden of familie groet. Kom je er toch niet onderuit, maak dan gebruik van een licht knikje met het hoofd.
R. Loop onder geen beding de rijen door, al handen schuddend en vragen stellend.
S. In de Tent der Tenten is vanzelfsprekend geen plek voor een glimlach, lach, proestje, schaterlach, om nog maar te zwijgen van een niet meer in te houden bulderlach, waar je niet meer van bijkomt.

T. Onder ons is dan ook natuurlijk nooit sprake van een grapje, een aardigheidje, een anekdote, een bak, een gebbetje, een geintje, een grol, een mop, een poets, een scherts, een streek, kortom iets geestigs. Stel je voor: Geestig. Daar zijn wij toch zeker veel te geestelijk voor!
U. Je gebedsleven kan voor jouw gevoel dan wel okay zijn, maar als je in het openbaar bidt, zorg dan wel dat je met een opgezwollen stem spreekt in een taal die minstens de indruk wekt enkele eeuwen oud te zijn.
V. Onder geen beding kan je midden onder een voorstelling de circustent verlaten. Daarin toon je zo’n onvoorstelbare verachting voor het circus. Bovendien maak je de anderen onnodig wakker. Dat zou alleen maar tot een verstoring van de voorstelling leiden.
W. Begin nooit, echt nooit, spontaan een Bijbelstudiegroep! Dat levert een gigantisch risico tot onbeperkte vrijheid op. Die vrijheid kan niemand van het circus aan. De kans bestaat zelfs dat men buiten het mooie grote pad van onze leer uitkomt. Dat zou betekenen dat we hen buiten onze tent moeten zetten. Ze zijn dan voor altijd voor het grote circusleven verloren!

X. Helaas, we kunnen niet anders, maar we zullen toch moeten waarschuwen voor de vele andere circussen, die rondtrekken. De manier waarop ze met de dieren omgaan. De leer, die ze opgesteld hebben. Dat wil je niet weten! Verschrikkelijk! Ga daar niet mee om!
Y. Je kan dan wel een goede vriendschap met ongelovige buren of collega’s hebben, maar bedenk wel dat je hen waarschuwt voor het gevaar buiten het circus! Als jij hen niet waarschuwt en ze gaan verloren voor ons grote circus, dan kleeft er bloed aan jouw handen!
Z. God heeft ons goede regels gegeven om uit te leven. Onderwijs je ongelovige vrienden daar ook in. Als ze daar toch niet naar willen luisteren, leg het hen dan via de politieke weg op. Dat is de enige gezonde weg voor ons land. En, o ja, Verkondig die boodschap met het alles vergoelijkende sausje ‘Genade’ eroverheen. Dat sluit tenminste de deur voor de gevaarlijke echte boodschap van genade.

Het ‘christelijk’ wettisch godsdienstig systeem heb ik eventjes voor dit alfabet gevangen onder de circustent aller tenten. Nou is het zonder meer een feit dat ook dit systeem best wel weet dat er geen mens gered wordt door eigen inspanningen. Gek genoeg is daar altijd wel een stukje binnen hun leer aan gewijd.
Maar voor hun praktijk laten ze gelden:
‘Alles Te Danken Aan Onze Inzet!’

Dat hele godsdienstige Stockholm Syndroom mag op de vuilnisbelt. Geniet van de vrijheid in Christus. Geniet van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende