U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Wat Doet Hoop?

Ooit nagedacht?
De duistere nacht
Die toch nog steeds een lichtstraal bracht?

Een sterveling
Ontreddering
Die vasthield aan bemoediging.

Het land verschroeid
Alles verknoeid
Vindt daar toch leven dat weer bloeit.

Geen therapie
Geen theorie
En toch vindt hij weer energie.

De bitterheid
Van broederstrijd
Versmelt in diepe tederheid

Kattengejank
Met stank voor dank
Verandert in een blijde klank

Voor nog geen prijs
Zonder bewijs
Geloof je naar het paradijs.

Het ongeloof
De grote kloof
Niet langer voor de waarheid doof.

De hindernis
Geschiedenis
Maar dan komt Gods bemoeienis.

Pijn in mijn maag
Altijd geklaag
Straks komt het antwoord op de vraag.

Na het beklag
Van deze dag
Vormen de lippen toch een lach.

Niemand spoort aan
Zinloos bestaan
Toch niet ter Filistijnen gaan.

Wat er ook speelt
Welk toekomstbeeld
Wacht maar wat je wordt toebedeeld.

Niemand die wint
Niemand bemint
Toch mag je zeggen: ‘k ben Gods kind.

Romeinen 5:2 Wij … roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
Romeinen 5:5 De hoop maakt niet beschaamd,
Romeinen 15:13 De God van de hoop vervult je met pure vreugde en vrede in jouw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Efeze 1:18 Jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt,
Colosse 1:5 De hoop, die voor jullie is weggelegd in de hemelen.
Colosse 1:27 Christus in jullie, de hoop van de heerlijkheid.
2 Thessalonica 2:16 Onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons … goede hoop door Zijn genade verleend heeft,
Titus 2:13 Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende