U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Deur Naar De Vrijheid

Een Arabisch vorst stelde oorlogsmisdadigers voor een keuze. Een tribunaal had deze krijgsgevangenen veroordeeld. Ze waren schuldig bevonden aan het beraden en uitvoeren van de meest onmenselijke daden. Nu marcheerden ze stuk voor stuk de tent binnen van de bevelvoerende officier op weg naar hun eindoordeel.

Deze oorlogsmisdadigers kregen van die Arabische vorst de volgende keuze voorgelegd: Een zekere dood door het vuurpeloton of een duistere, onheilspellende deur achter in de tent.

Iedereen, zonder uitzondering, leek voor het vuurpeloton te gaan. Het ijzingwekkend, sinistere van de griezelige deur deed vrijwel iedereen terugschrikken.

Toen weer meerdere veroordeelden de dood hadden gevonden voor het vuurpeloton, vroeg het vertrouwelingetje van de bevelvoerende officier wat er zich toch achter die geheimzinnige deur, achter in de tent, bevond: ‘Het lijkt net alsof niemand daarvoor durft te kiezen!’

De bevelvoerend officier keek even in de donkere hoek van de tent en glimlachte. ‘Dat is de deur naar de vrijheid’. Er lag nu een grote grijns op zijn gezicht. ‘Voor echt iedereen ligt die weg naar de vrijheid open’. Je zag het gezicht van het vertrouwelingetje nu helemaal tot totale onbegrip vervallen: ‘Haast niemand kiest die deur!’

Nee’, zegt de officier, Geen van die gevangenen kent onze vorst echt. Het gekke is echter dat ze denken hem wel te kennen. Als ze het schuldig over zichzelf hebben horen uitspreken, dan zijn ze er zelf vrijwel allemaal al helemaal van overtuigd, dat ze die doodstraf verdiend hebben. Ze pikken hun veroordeling op en kiezen overeenkomstig.

De Deur
Johannes 10:9 Ik [Jezus] ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Romeinen 5:2 Door Christus Jezus hebben wij de toegang verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan,
Efeze 2:18 Door Christus Jezus hebben wij beiden
[Jood & Heiden] in één Geest de toegang tot de Vader.

De Vorst Niet Echt Kennen
Mattheus 25:24 Heer, ik wist van U, dat U een hard mens bent, die maait, waar U niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar U niet hebt uitgestrooid.
Ezechiël 18:25 Jullie zeggen: De weg van de Here is niet recht.
Lukas 15:29 Die oudste zoon antwoordde zijn vader: Zie, zoveel jaar ben ik al in Uw dienst en nooit heb ik Uw gebod overtreden, maar mij hebt U nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
Lukas 19:21 Ik was bang voor U, omdat U een streng mens bent; U neemt weg wat U niet hebt uitgezet en U maait wat U niet gezaaid hebt.
Romeinen 8:7 De gezindheid van het vlees is vijandschap is tegen God;

Veroordeling?
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, met het doel om de wereld te veroordelen, maar met het doel om de wereld door Zijn Zoon te redden.
Johannes 5:45 Denk nou niet, dat Ik jullie zal aanklagen bij de Vader;
Johannes 8:15 Jullie oordelen naar het vlees, Ik oordeel niemand,
Johannes 12:47 Als iemand naar Mijn
[Jezus] woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Romeinen 8: 1 Geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

In het verhaal van de Arabische vorst pikken die krijgsgevangenen hun veroordeling op en kiezen overeenkomstig. De keuze is niet aan ons, zelfs als wij dat in onze onzinnige grootheid wel denken.
Mattheus 18:11 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te redden.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

1 Timotheus 2:5-6 Er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
1 Johannes 2:2 Jezus is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.
1 Johannes 4:14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.

Veel christenen zien uit naar een hard oordeel omdat ze net zoveel van hun Vorst kennen als de krijgsgevangenen van deze Arabische. Ze kennen (nog) niet die overstelpend rijke vloed van genade, waar God ook hen in onderdompelt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende