U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Zelf Kerst Zijn Uit Genade

Dat moet wel een verkeerde zinsconstructie zijn!’ Ik hoor het je al denken.

Nee, ik moet je teleurstellen. De titel van dit artikel staat er echt precies zoals ik het bedoel. Het is Gods overstromende genade waardoor jij Gods kerst voor je omgeving bent.

Laat ik maar gewoon bij mezelf beginnen. Ik heb al eerder gezegd dat ik jarenlang een vanuit de Bijbel vast overtuigd kerst-verknoeier ben geweest. Ik wil niet gelijk beweren dat ik tegenwoordig op dat punt helemaal opgeknapt ben, maar ik denk dat we op de goede weg zitten.

Deze ontwikkeling zal vast wel iets te maken hebben met de groei in mijn zicht op Gods genade, maar ik wil ook zeker de liefde die mijn vrouw Machtelt voor kerst heeft niet uitvlakken. Juist op die praktische kant van mijn geloofsleven heeft zij een sterk positieve uitwerking.

Heel eerlijk gezegd heb ik zo’n idee dat ik nu meer met Kerst heb, omdat ik vanuit Gods genade geleerd heb dat ik alles niet zo vast onder controle hoef te houden. Stap voor stap laat God me het dwaze zien van dat vasthouden van al die touwtjes. Of ik nou wil of niet, Hij bestuurt alles! God is zo ook Degene die dat vreemde opschrift boven dit artikel concreet maakt. Lees dit volgend Kerstgedeelte maar eens:

Filippi 2: 5-11 Die gezindheid is in jou, die ook in Christus Jezus is, die, in de gestalte van God is en het God gelijk zijn niet als een roof acht, maar Zichzelf ontledigt, en de gestalte van een dienstknecht aanneemt, en aan de mensen gelijk wordt. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,

vernedert Hij Zich en is Hij gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom verhoogt God Hem ook uitermate en schenkt Hem de naam boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Jezus stapt deze wereld binnen. Met Kerst wordt er door Jan en alleman aan Jezus binnenkomst in deze wereld gedacht. Hier beschrijft Paulus tot in de finesses deze entree van Jezus.

Paulus spreekt over ontlediging en vernedering. Alles wat Jezus aan wapens en machinerie mocht hebben, werd afgelegd terwijl Hij levensgevaarlijk terrein binnenging. Alles wat Hij aan macht en kracht mocht bezitten werd afgedaan, want Hij ging een bedreigende situatie binnen. Een volkomen onmachtige baby lag daar in oorlogsgebied. Kan je het gekker bedenken?

O, mijn hemel! Waar zat die Jezus met zijn verstand???!!!!! Wat dacht Hij op deze manier wel te kunnen bereiken? Wie dacht Hij te kunnen bereiken?

O, dat is makkelijk te beantwoorden. Jezus dacht aan jou en aan mij! Gods Kerstcadeau voor jou en mij! Gods uiting van liefde aan jou en mij! Gods werking van genade naar jou en mij toe. Daarvoor kon God geen machtige en krachtige Jezus gebruiken. Daarvoor kon God geen tot de tanden toe bewapende Jezus in volwassenheid gebruiken. Gods cadeau aan jou en mij ligt daar in volkomen ontlediging en vernedering.

God laat Zich kennen in baby Jezus. Wie Hem zag, zag God.
Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen.
Johannes 14:9 Jezus zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
2 Corinthe 4:4 Christus, die het beeld van God is.
Colosse 1:15 Jezus is het beeld van de onzichtbare God,
Hebreeën 1:3 Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen,

Weerloos, ontdaan van alle kracht en macht, om door Vader gebruikt te worden als cadeau tot onze redding, cadeau tot ons leven. Kerst, dat hier schittert in al Zijn heerlijkheid in eigen weerloosheid. Gods liefde uitte zich tot de dood, tot de dood van het kruis. Weerloos, ontledigd, vernederd.
Jesaja 53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Mattheus 26:63 Maar Jezus zweeg stil.
Mattheus 27:14 Jezus antwoordde hem op geen enkele vraag,
Markus 14:61 Jezus bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord.

Die weg van vernedering ging Hij voor jou, voor mij. Hij heeft ons daarin één met Zichzelf gemaakt op het kruis, in het graf, in de opstanding, in de verhoging. Met Christus heeft God ons uitermate verhoogd. Wat een heerlijke geschenk! Wat een te gek Kerstcadeau!

Maar nu is er nog een cadeau in deze wereld. Dat ben jij! Dat ben ik!
Die gezindheid van Jezus is ook in jou. God gaat in genade jou als Kerstcadeau uitdelen aan de mensen om je heen. Moet je daarvoor dan niet krachtig zijn? Moet je dan geen sterk christen zijn? Moet je jezelf nou niet tot de tanden toe bewapenen met geestelijke weerbaarheid? Nee, die gezindheid, die in Christus Jezus is, die is in jou. Weerloos, krachteloos, helemaal ontledigd van al je eigen mogelijkheden gebruikt God jou als Kerstcadeau in jouw omgeving. In al je naaktheid, ontdaan van al je eigen mogelijkheden!

O, mijn hemel! Waar zit je verstand???!!!!! Wat denk je op deze manier wel te kunnen bereiken? Wie denk jij nou te kunnen bereiken?
Dat is makkelijk te beantwoorden. God bereikt al het verlorene via jouw hulploosheid. God reikt al die gelovigen die alleen nog maar regels en geboden zien, Zijn liefdevolle hand in jouw naaktheid en weerloosheid. Hij gebruikt jou in al je krachteloosheid. God laat Zich kennen in jou.
Efeze 2:10 Gods maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wat een grandioze Kerstcadeaus voor een verloren wereld! En dat alles uitsluitend vanuit genade! Is het niet heerlijk om Kerst te vieren?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende