U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

God Met Ons

Mattheus 1: 23 De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons.

God gaf de hemel leeg om mij aan Zijn hart te drukken! Relatie, contact, een echte verhouding, intimiteit, een werkelijke verbintenis, omgang, ja, een romance. Allemaal uitdrukkingen die tekort doen aan de grandioze liefdesbetrekking die God met ons heeft opgebouwd: God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om jou aan Zijn hart te drukken! Voordat er ook maar iets misgegaan was, had God deze romance al op het oog.
Efeze 1:4 God heeft ons in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld,
Nee, niet wij gingen aan de slag om God te zoeken. Ver voor de hele start had God ons lief, zocht Hij ons, vond Hij ons, koos ons uit tot deze liefdesrelatie. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om ons aan Zijn hart te drukken Alles wat God daarvoor uit de kast moest trekken lag al gereed.
Hebreeën 4:3 Gods werken lagen gereed vanaf de grondlegging van de wereld.
Hij wenste ons te betrekken in Zijn liefdesverhouding met Jezus zelf.
Johannes 17:24 Vader, ….U hebt Mij [Jezus] liefgehad voor de grondlegging van de wereld.
Bij ons geen liefde. Bij God stroomde het hart leeg naar ons toe. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om Israel aan Zijn hart te drukken. God had Zijn eigen Koninkrijk op deze wereld feitelijk al in kannen en kruiken om Zijn liefde te doen overstromen over Zijn volk.
Mattheus 25:34 Komt, jullie die gezegend zijn door Mijn Vader, beërft het Koninkrijk, dat voor jullie bereid is vanaf de grondlegging van de wereld.
Een onverschillig volk, maar een God met een verschillig hart. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om echt elk mens aan Zijn hart te drukken. We denken deze dagen eraan dat Jezus op een bepaald moment als Zoon van God op aarde kwam. Het was Gods drijvende liefde die Hem al ver voordat het op deze aarde mis gegaan was daartoe bestemd had.

1 Petrus 1:20 Christus Jezus was van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar is in het einde van de tijden geopenbaard voor jullie,
Contact, relatie, ja intimiteit! Dat was de reden van deze komst. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om de hele wereld aan Zijn hart te drukken. Er was nog geen zonde. Er waren nog geen misdaden. Er was nog geen overtreding. Er was nog geen valse begeerte of hartstocht. Er was wel al liefde, waardoor het Lam al klaarstond als geslacht.
Openbaring 13:8 Het Lam, dat geslacht is sinds de grondlegging van de wereld.
Hij was er al en Hij kwam. Hij kwam die liefde kenbaar maken. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, voor jou en voor mij. God maakte Zich kenbaar in de Zoon.
Johannes 14:9 Jezus zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;
Jezus kwam niet op eigen initiatief om ons te redden van God. Het was Gods initiatief om Zijn liefdevolle handen in Christus Jezus naar ons uit te strekken. Wie predikt dat Jezus kwam om ons te redden van de toorn Gods, lastert God en kent God niet!

Romeinen 5:8 God bewees Zijn liefde naar ons toe, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Gods initiatief om ons in liefde te omhelzen. God Met Ons.

God gaf de hemel leeg voor de vrome, godsdienstige mens, ondanks al zijn inspanningen. Jij spant je in om op te klimmen tot God. God is al naar jou toe afgedaald. Je pijnigt je onder je catechisatielessen, je boetedoeningen, je pelgrimsreizen, je sacramenten, je gebeden en je zelfverloochening. God heeft jou allang één gemaakt met het werk van Zijn Zoon en geniet allang van wie je nu werkelijk bent in Zijn geliefde Zoon, ondanks je catechisatielessen, je boetedoeningen, je pelgrimsreizen, je sacramenten, je gebeden en je zelfverloochening. Dat is nou echt: God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om ons allemaal aan Zijn hart te drukken. De komt van Jezus op deze aarde is de belichaming van de verrukkelijke boodschap van de verzoening van de hele wereld met God.

2 Corinthe 5: 18-19 Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, die immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld [Kosmos] met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het (heerlijke) woord van die verzoening heeft toevertrouwd.
Ja mensen, we hebben een heerlijke boodschap: God Met Ons.

God gaf de hemel leeg om die Kosmos aan Zijn hart te drukken. Die Kosmos, daar hoor jij bij, die echt volop van Gods genade geniet, daar hoor jij bij, die dat allemaal maar veel te makkelijk vindt, daar hoort je ongelovige buurman, buurvrouw, familie of collega bij, daar hoort die moslima caissière in de buurtsuper bij, daar hoort die hindoe uit dat aparte winkeltje bij, daar hoort die hele Hara Chrishna groep, die door de straten danst, bij, en zo kan je doorgaan en doorgaan. Voor allen geldt dankzij Christus komst: God Met Ons.

O ja, Immanuël betekent niet: God was met ons. God is niet meer vertrokken om nu alles vanaf een afstandje te bekijken hoe goed wij het wel voor Hem op orde brengen. Nee, nu: God met ons.

Immanuël betekent ook niet: God is met ons als we…… Inmiddels ken je alle ‘christelijke’ variaties hierop wel. Nee, met Jezus komst naar deze aarde denken we er weer eens aan dat God Met Ons is, zonder enige voorwaarde. Wat een te gekke boodschap!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende