U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

O, Kom Er Eens Kijken

O kom er eens kijken, wat ik in de hemel vind.
Alles geschonken door God, die ons bemint.’

Sinterklaas. Ik heb er echt niks mee. Maar voel je niet veroordeeld. Ieder zijn meug. Weet je wat mij het meest bevreemdt? Dit is een maand dat iedereen, ook de christenen, zich het vuur uit hun schoenen loopt om de ander te overladen met geschenken. De ander moet dat dan ook maar gewillig over zich heen laten komen en daar ook nog een soort van dankbaarheid en plezier over uitstralen.

Spreek je over de grandioze boodschap dat God ons overladen heeft, niet met een paar geschenken, zelfs niet met veel geschenken, maar echt met alle geestelijke geschenken denkbaar in de hemelse, dan staan diezelfde christenen je glazig aan te kijken.

Ze zullen je niet onderbreken om de onvoorstelbare boodschap, dat jij echt allang alles ontvangen hebt, tegen te spreken. Ze kennen de tekst in Efeze namelijk best wel.

Maar het eerstvolgende opwekkingslied dat ingezet gaat worden vormt opnieuw een klaagzang aan gesmeek en gezeur om precies die zaken, die we in Christus allang ontvangen hebben.

Er wordt geen soort van dankbaarheid of plezier uitgestraald over alles wat ze ontvangen hebben.

Zie je die hele stapel geschenken van God dan eigenlijk niet eens liggen?
Johannes 4:10 Als je wist van het geschenk van God en Wie het is, die tegen jou zegt: Geef Mij te drinken, dan zou jij het Hem gevraagd hebben en Hij zou jou levend water hebben gegeven.
Romeinen 5: 15-17 Het is met
het geschenk van de genade niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en het geschenk, dat bestaat in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar het geschenk van de genade van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, als door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van het geschenk van de gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de Ene, Jezus Christus.

2 Corinthe 9:15 God zij dank voor Zijn onuitsprekelijk geschenk!
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered, door het geloof, dat is niet uit jezelf: het is
een geschenk van God;
Efeze 4:7 Aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven, in overeenstemming met de maat, waarin Christus haar
als geschenk geeft.
Jakobus 1:17 Elke gave, die goed, en
elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader van de lichten, bij Wie geen verandering is of zweem van ommekeer.
2 Petrus 1:3-4 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
rijk met geschenken overladen door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften als met geschenken overladen, opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

Het feest van Sinterklaas, waar het Nederlandse volk zich ook dit jaar midden in de financiële crisis wezenloos aan betaalt, loopt als een tierelier. Iedereen voelt zich lekker omdat hij of zij eventjes zelf de goede Sint mocht spelen. Iedereen is morgen druk bezig om zich op zijn Sinterklaasgeschenken te werpen. Alles wordt uitgeprobeerd. Nogmaals, niks mis mee. Vooral doen!

Maar waarom storten we ons niet nog uitbundiger op al die overheerlijke rijke hemelse geschenken van God? Integendeel.

Vrijwel alle opwekkingsliederen getuigen stuk voor stuk van ons ongeloof dat we ook maar iets van God ontvangen hebben. We smeken en zeuren God de oren van Zijn hoofd (indien dat mogelijk zou zijn) om allerlei zaken die als een grote stapel geschenken voor ons ligt.

Ja, het gaat bij Gods geschenken zelfs nog verder! Ze zijn in ons gelegd en God werkt dat in genade uit in ons. We hoeven alleen maar te genieten.

Net beluisterde ik nog een toespraak van een preek die gisteren ergens gehouden werd. Die had het over de intense gebedsstrijd die wij zullen moeten leveren, willen we God eindelijk eens in beweging krijgen voor zegen in ons midden. Wat een verachting van de God die zo rijkelijk Zijn geschenken uitdeelt!!!

Sinterklaasfeest kan een dag voor ons ieder zijn dat we ons weer eens wat meer bewust worden van Gods overvloeiende rijkdommen van genade. Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende