U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Hij sprak vanÖ.

Hij sprak van….
Mosterdzaad, meel, zuurdeeg, een wijngaard, druiventrossen, takken, vis, wijn, brood, lelies, gras, parels, dorens, vijgen, prikkels, goede bomen, slechte bomen, fruit, onkruid, graan, munt, dille, kruiden, bladeren, graan en oogst.
Wij troeven elkaar af met historische bronnen.

Hij sprak van….
Een kameel, schapen, lammeren, geiten, een bokje, een vogel, die zijn nest aan het bouwen is, vestgemeste kalveren, wormen, slangen, een addernest, spreeuwen, zwijnen, varkens, honden, een wolf, duiven, vossen, schorpioenen, een raaf, een mot, een ezel, een kip, hanengekraai, zelfs de veilige vleugels van moeder hen en het ei.
Wij zijn druk in de weer met Ecclesiologie.

Hij sprak van….
Een herder, een vrouw, die een muntje verloren was, een vrouw, die aan het bakken is, een koning, die oprukt voor een veldslag, een koning, die zijn rekeningen vereffent met zijn slaven, een man, die een toren bouwt, een man, die een huis bouwt, een man, die zijn schuur nog wat verder uitbouwt, een man, die aan het zaaien is, bruiloftsgasten, de bruid, de bruidegom, de bruidsmeisjes, werkers, een landeigenaar, dieven, rovers en bandieten.
Wij klemmen ons vast aan de triniteit.

Hij sprak van….
Herbergier, een rechter, een baas, een officier, een tuinman, een gastheer, gasten, kinderen, een vrouw, een vader, zonen, een moeder, een dochter, broers, een weduwe, een arme, een kreupele, de lamme, de blinde, inwoners, hoeren en tollenaars.
Wij voelen ons verheven met onze ethiek.

Hij sprak van….
Het weer, het water, de regen, een watervloed, de zee, een rivier, de aarde, de wereld, een woestijn, vuur, vlammen, hitte, wind, de lucht, de wolken, de maan, de sterren, de zon, het licht, de lichtstralen, bliksem, duisternis, een berg, stenen, hout, vossen, holen en zand.
Wij discussiëren over apocrief of canoniek.

Hij sprak van….
Een naald, een splinter, een gekrompen kledingstuk, kleding, linnen, een schort, schoenen, een riem, sandalen, wijnkannen, netten, een kruik, een bed, een tafel, een lamp, kopjes en borden, een deur, sleutels, olie, daken en een kelder.
Wij zijn het onderling niet eens over een sacrament.

Hij sprak van….
Een tuin, mest, een mesthoop, graven en groeven, as, velden, een juk, een kudde, een wijnpers, een grenssteen, een fluit, ringen, versieringen, de markt, palijzen, kastelen, een troon, een gevangenis, een wapenrusting, een zwaard, een voorraadschuur, aalmoezen, een tas, de wet, een penning, een schat, geld, loon, inkomen, een hoeksteen, poorten, straten en een stad.
Wij zijn in de weer met onze apologetiek.

Hij sprak van….
Ogen, blindheid, oren, doofheid, de mond, de nek, een hand, een vinger, een voet, een tong en een haar.
Wij diepen onze kennis op van antropologie.

Paulus sprak van …
Christus en Christus alleen als Degene die dood geweest is en nu leeft en Zijn leven in jouw en mij uitleeft.
We dachten even ons studieboek weg te leggen, maar dan zeggen we: ‘O, maar we weten alles al van Christologie’.

Alles? Ik weet niet alles. Paulus wist ook niet alles.
Filippi 3: 7-8 Alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mag winnen,
Filippi 3: 10 Dit alles om Hem
[Christus] te kennen,

Vuilnis, schade, drek. De inhoud van al die opgeklopte menselijke poeha. Het enige verlangen bij Paulus is: Christus kennen. Misschien zeg jij wel: ‘Maar die ken ik allang. Nu wil ik ook wel eens theologisch geschoold worden’. Okay, ik veroordeel je niet. Maar ik heb zelf nog maar één wens over: ‘Hij, die mijn Leven is, Hem wil ik steeds meer, steeds beter, leren kennen!’ En dat bid ik dan toch ook maar voor jou want dat is echte rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende