U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Gelukkige Plan Overstijgt Elk Geluksgevoel

We zijn in onze vorige studie alle teksten in het Nieuwe Testament langs gegaan. Ook deze hele reeks Bijbelteksten tekent al direct dat de uitspraken over “Gelukkig zijn” opvatten als een emotioneel welbevinden ronduit belachelijk is. Dan zouden we vol blijdschap zijn over het feit dat we treuren, over het feit dat we vervolgd worden, over het feit dat de mensen ons belachelijk maken, de spot met ons drijven en over ons liegen, over het feit dat we arm zijn en honger hebben, over het feit dat we steeds moeten huilen en dat mensen ons als de verpersoonlijking van het kwaad zien. Nou niet echt een feetje om je happy bij te voelen. Ik denk echt niet dat Christus bedoeld heeft dat we zo´n stelletje mafkezen zouden zijn.

Ook in dit Griekse Nieuwe Testament heeft het “Gelukkig zijn” geen emotionele invulling. Het heeft duidelijk wel raakvlakken met het tweede kenmerk (dat een stuk onbekender is) van het “Gelukkig zijn” in de Nederlandse taal. Hier komt die nog eens langs:
2. Het lukken van een zaak, het voorspoedig zijn.
Het Nederlands kent ook de alternatieve duiding van deze uitdrukking, die een stuk minder populair ligt. Maar juist die duiding komt een heel stuk dichter bij de Bijbelse betekenis van het woord. Die verklaring van het woord heeft de volgende synoniemen:
“Voorspoedig zijn, toevallig, toevalligerwijze in de zin van: het ons iets toevallen, fortuinlijk zijn, gezegend zijn, begenadigd zijn en zelfs goddank.”

Het Griekse woord wijst op het “gelukken” of het “lukken” van een zaak. Ook bij dit woord stoot ik maar gelijk door naar het lukken van het plan van God. In die zin is God de gelukkige God.
1 Timotheüs 1:11 Het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij toevertrouwd is.
1 Timotheüs 6:15 Welke op Zijn tijd vertonen zal de
gelukkige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren;

God zelf heeft een plan, dat tot op de allerlaatste finesses gaat lukken omdat God de God is, die alles lukt, oftewel de gelukkige God, de gelukkige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren. Dat maakt ons uitzicht, onze verwachting, ook zo absoluut stevig en vast omdat het de gelukkige hoop is.
Titus 2:13 Verwachtende de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de groten God en onzen Redder Jezus Christus;

Het kenmerk van onze gelukkige God is niet een onzekere emotie van welbevinden. Het kenmerk is dat God een vast plan heeft dat ook volkomen voltrokken zal worden. Het schijnbaar “christelijke” verhaal dat de zonde van de mens roet in het eten gegooid heeft van Gods plan en dat God dus een alternatief in Zijn Zoon moest bedenken werpt inderdaad een enorme schaduw over het Bijbelse plan van God. In werkelijkheid ligt er geen schaduw over, maar voor de “christelijke” leer wel. Men ziet daardoor feitelijk God als de grote verliezer. Een klein kuddeke zal in die gedachtegang gered worden, maar de overgrote meerderheid gaat dan voor altijd verloren. “Geen gelukkige God in de zin van Zijn plan was leuk, maar lukt niet, helaas. Daar zal Die God mee moeten leren leven.”

Zit er nou een relatie tussen het “Gelukkig zijn” in het Oude Testament, dat toch wijst op het recht plaatsen door God, en het “Gelukkig zijn” in het Nieuwe Testament, dat toch wijst op het lukken van Gods plan?
Daarvoor moeten we naar het plan van God. Vanuit het Oude Testament zagen we reeds dat deze God de grote “Plaatser” is, wat in het Grieks de link tussen “Theo” en “Tithemi” is. Nu blijkt het Griekse woord voor het plan “Prothemis” te zijn, afkomstig van het bronwoord “Protithemi”, oftewel het “van tevoren plaatsen”.

Alles is hier dus aan elkaar gelinkt. God is de Plaatser. Hij is Degene die recht zet/plaatst. God heeft een plan, oftewel een van tevoren plaatsing. Alles in dat plan zal deze Plaatser gelukken. Het doordenken over “Gelukkig zijn” in de Bijbel tekent dus een ongekend prachtig scenario. Wat is dan wel die/dat voorplaatsing/plan van God?

Het plan/de voorplaatsing van God
Romeinen 8:28 Wij weten, dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede; hun die in overeenstemming met Zijn plan geroepen zijn.
Romeinen 9:11 Toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, (opdat
het plan van God in overeenstemming met verkiezing blijven zou, niet op grond van werken, maar uit Hem die roept),
Efeziërs 1:11 In Christus, in wie wij ook erfgenamen geworden zijn, waartoe wij tevoren bestemd waren in overeenstemming
het plan van Hem, die alles werkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil,
Efeziërs 3:11
Het plan van de aionen, dat God heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer,
2 Timotheüs 1:9 Hij heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met
Zijn eigen plan en de genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden van de aionen,

Dus voordat alle tijdperken/aionen door God zelf in het leven waren geroepen had God al een plan, oftewel een van tevoren plaatsing. Die van tevoren plaatsing ligt vast in Christus Jezus. Het is een plan/een voorplaatsing van diezelfde tijdperken/aionen. Dat plan, oftewel die voorplaatsing betreft ons als leden van het Lichaam van Christus als erfgenamen in Christus. Dat plan/die voorplaatsing betreft ook de uitverkiezing van de kinderen van Israël. Dat plan, oftewel die voorplaatsing werkt God uit in Zijn kinderen dwars door alle dingen (goed en kwaad) heen, die deze kinderen van God ondergaan.

God is de grote Plaatser. Hij plaatst in ons leven in overeenstemming met Zijn van tevoren plaatsing. Hij plaatst recht en alles zal Hem gelukken. Hij komt tot Zijn perfect einddoel. Hij is de gelukkige God. Kan je dan ook begrijpen waarom Paulus in één adem spreekt over Gods eigen plan en de genade in Christus Jezus. Dit overstijgt echt al het denkbare, ja zelfs elke emotioneel mogelijke geladenheid. Hier hebben we de overvloeiende rijkdommen van Gods genade voor mensen met goed functionerende emoties even zo goed als voor mensen met beschadigde emoties. Alles genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina