U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Twee Bijbelse Betekenissen Van Geluk

In onze eerste studie over “gelukkig zijn” bleek overduidelijk dat wij hier in het westen dat in eerste instantie emotioneel invullen. Op zijn minst zou je er in die voorstelling een goed gevoel bij moeten hebben.

Als we nu “Gelukkig zijn” in de Bijbel interpreteren als een voldaan gevoel, een emotie van tevredenheid, dan wil dat zeggen dat gelovigen bij wie dergelijke emoties nou juist helemaal ontwricht zijn toch ergens die boot missen. Misschien dat je zelfs als conclusie dan kan zeggen dat er toch wel iets mis is bij het geloof van die mensen.
Psalmen 1:1 Gelukkig is de man, die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
Psalmen 32:1
Gelukkig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Psalmen 32:2
Gelukkig is de mens, aan wie Yahweh de ongerechtigheid niet toerekent,
Psalmen 34:8
Gelukkig is de man, die op Hem betrouwt.
Psalmen 40:4
Gelukkig is de man, die Yahweh tot zijn vertrouwen stelt,
Psalmen 65:4
Gelukkig is hij, die U verkiest,
Psalmen 84:5
Gelukkig is de mens, wiens sterkte in U is, in wiens hart de gebaande wegen zijn.
Psalmen 84:12
Gelukkig is de mens, die op U vertrouwt.
Psalmen 112:1
Gelukkig is de man, die Yahweh vreest;
Psalmen 128:1
Gelukkig is een ieder, die Yahweh vreest, die in Zijn wegen wandelt.

Hierboven hebben we slechts een kleine greep van de “Gelukkig” teksten in de Bijbel. Een radicale veroordeling voor de gelovige bij wie de emoties op tilt geslagen zijn en zich dus niet zo voldaan voelt. Als “gelukkig zijn” op een bepaalde emotie wijst, dan mag jij je (zelfs terecht) afvragen: “ Waar is dan je godvruchtige wandel? Zijn jouw overtredingen wel vergeven? Zijn je zonden wel bedekt? Is je ongerechtigheid jou inderdaad niet toegerekend? Vertrouwt je wel echt op God? Ben je wel door God verkozen? Vindt jij jouw sterkte wel in de Heer? Zijn de gebaande wegen inderdaad in jou? Vrees je Yahweh?”

Wanneer “Gelukkig zijn” inderdaad een emotie is, dan is de hele vastigheid van het geloof op drijfzand terecht gekomen. Er is dan geen zekerheid meer. Hoeveel gelovigen zijn ook concreet in een geloofsstrijd terecht gekomen dankzij zo´n hele emotieprediking, waar de beleving de innerlijke bevestiging moest opleveren van wat God wel of niet zou doen/gedaan zou hebben in een persoon.

Nog even op de rit wat we in de Nederlandse taal verstaan onder “gelukkig zijn”.
1. Gelukzalig gevoel
Primair zit er in het Nederlands het gelukzalig gevoel in, zoals uitgedrukt in de synoniemen:
Blij, blijmoedig, genietend, genotvol, happy, jolig, monter, opgetogen, tevreden, verheugd, voldaan, vreugdevol, vrolijk, zalig, goed, plezierig & gelukkigerwijs.”
Maar we hebben ook in het Nederlands nog een tweede invulling voor het woord:
2. Het lukken van een zaak, het voorspoedig zijn.
Het Nederlands kent ook de alternatieve duiding van deze uitdrukking, die een stuk minder populair ligt. Maar juist die duiding komt een heel stuk dichter bij de Bijbelse betekenis van het woord. Die verklaring van het woord heeft de volgende synoniemen:
“Voorspoedig zijn, toevallig, toevalligerwijze in de zin van: het ons iets toevallen, fortuinlijk zijn, gezegend zijn, begenadigd zijn en zelfs goddank.”
Als we nu eens even gewoon naar de Bijbel gaan.

Oude Testament:
Het grondwoord voor alle woorden betreffende “gelukkig”: Ashar.
Letterlijke betekenis: Rechtop of rechtuit (staan/gaan/zitten/lopen).
Esher
Asher
Osher
Alternatieve afleiding van hetzelfde grondwoord: Ashur.
Letterlijke betekenis: Schrede, stap, gang.
Een samengesteld woord: Asarel
Betekent: “God zet recht” of “God maakt gelukkig

Nieuwe Testament:
Makarizo
Makarios
Naast de betekenis van “gelukkig” heeft het ook de betekenis van “voorspoedig”. Dat houdt in dat het schijnbaar taalkundige verband in het Nederlands tussen “gelukkig zijn” en dat “het lukken van iets” er in het Grieks inderdaad ook is.
Makarismos

Recht gezet” zijn en “voorspoedig” zijn hebben dus meer raakvlakken met de Bijbelse manier van het spreken over geluk dan een emotioneel gevoel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende