U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Onvoorwaardelijk, Zoekende Liefde

Markus 10: 21 Jezus, hem aanziende, had hem lief,
Jezus kreeg deze rijke jongeling niet lief vanwege zijn geweldige inzet. Hij had hem lief, ondanks wat dan ook! Laten we eens een rondtoertje maken door een aantal teksten met nou juist exact dit Griekse werkwoord om ons dan af te vragen of Gods liefde daar opgewekt werd door iets goeds wat Hij zag.

Johannes 3:16 Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
Kreeg God de wereld hier lief door iets positiefs dat Hij in de wereld terugvond?
Efeze 2: 4-5 God heeft om zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mee levend gemaakt met Christus,
Kreeg God ons hier lief door iets positiefs dat Hij in ons terugvond?
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad.
Kreeg God ons hier lief door iets positiefs dat Hij in ons terugvond?
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Kreeg God ons hier lief door iets positiefs dat Hij in ons terugvond?
Openbaring 1:5 Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed.
Kreeg God ons hier lief door iets positiefs dat Hij in ons terugvond?

Bij deze bovenstaande Bijbelteksten is het overduidelijk dat God voor het liefhebben totaal geen positieve, goede grond vindt, maar het toch doet. Zijn liefde blijkt nou juist daar waar er bewijs van het tegendeel is.
Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde naar ons toe, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
Wij waren zondaren en God bewees Zijn liefde.
Romeinen 5:10 Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon,
Wij waren vijanden en God bewees Zijn liefde.

Bij het uitschot van de wereld is het soms simpeler om doordrongen te worden van eigen machteloosheid en genade. Wellicht verwachten wij, die iets begrepen hebben van Gods onvoorwaardelijke liefde, ook eerder Gods liefde bij dat schorriemorrie. Wij zouden die onvoorwaardelijke liefde ook niet zo snel verwachten bij zo’n vooraanstaand godsdienstig persoon, die zich voorstaat op zijn eigen prestaties voor God. Maar Gods liefde is echt onvoorwaardelijk. Ook naar die godsdienstige mens. De Vader ging ook de oudste zoon opzoeken buiten het huis waar feest gevierd werd. Gods onvoorwaardelijk zoekende liefde zoekt het verlorene, of het nou helemaal verdorven is of dat het keurig vroom en godsdienstig is, totdat Hij het vindt.

Maar het is wel degelijk intriest dat een vooraanstaand godsdienstig leider geen enkele zekerheid over zijn godsdienstige toekomst heeft omdat hij niet geleerd heeft dat alles van God afhankelijk is. Hij denkt dat Hij zelf een bepaalde positie moet bewerken. Onzekerheden, onzekerheden. Het kenmerk van godsdienst, wat verdwijnt als sneeuw voor de zon waar genade heerst.

Let nou eens goed op de primaire vraagbeantwoording van de Heer.
Mattheus 19: 17 Hij [Jezus] zei tegen hem: Wat vraag je Mij naar het goede? Eén is de Goede.
Ik had bij de vraagstelling al gewezen op de link tussen het denken van deze vooraanstaande geestelijke leider van Israel en de leugen van satan bij die boom van de kennis van goed en kwaad. Het antwoord van de Heer Jezus hierop is uitermate scherp. “Eén is de Goede.”

Iedereen uitgesloten. Alleen God is goed. Dus, met alle kennis van goed en kwaad valt niemand onder deze categorie. En dat gaat heel ver. De Heer Jezus wijst hier namelijk zelfs die benaming voor Zichzelf af. Theologisch weet de christenheid hier meestal nog wel een mouw aan te passen, maar Jezus zelf wijst van Zich af. Dat blijkt vooral omdat dit ook een antwoord is op een titel die de rijke jongeling zelf Hem aansmeerde.
Markus 10:17 Hij vroeg Hem: Goede Meester,…
Lukas 18:18 Een hooggeplaatst man vroeg Hem: Goede Meester,…

Deze aanspreektitel door de rijke jongeling aan Jezus gegeven zou op zijn minst binnen de hedendaagse christenheid niet opvallen en waar het wel opviel zou het positief gewaardeerd worden. Maar Jezus hakt dit gelijk de pan in. “Wat vraag je Mij naar het goede? Eén is de Goede.”

Heel opvallend dat naarmate er meer oog komt voor ethiek en minder oog voor wie God en de Heer Jezus werkelijk zijn, er met een steeds groter respect over Jezus gesproken wordt als een uitermate goede Meester. Men gelooft dan weliswaar niet dat Hij de Zoon van God is en dat Hij de redding/verzoening van de wereld tot stand heeft gebracht, maar de ethische en sociale lessen van deze leraar worden zeer gewaardeerd. Hier liggen dan ook de grote raakvlakken tussen ethiek en godsdienst. Men is altijd uit op het doen van eigen goede werken.

Nog enkele Genade Knipoogjes over die onvoorwaardelijke liefde van God:
Gods Onvoorwaardelijke Liefde
Liefde Is Geen Eigenschap Van God
Liefde Van God

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende