U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Jezus Houdt Van De Godsdienstige Elite

Mattheus 19: 16 Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?
Deze rijke jongeling is op zoek naar iets goeds om te doen. Dat wordt het vehikel dat hij in zijn godsdienstige denken inzet om God te behagen. Het is de leugen van het allereerste uur dat satan de vrouw influisterde toen ze bij de boom van de kennis van goed en kwaad stonden.

De vraag was daar niet: Hoe krijg ik het leven? Dan was ze wel bij de boom van het leven uitgekomen. De vraag was daar: Hoe krijg ik inzicht in het onderscheid tussen goed en kwaad? Dat was in het propagandapraatje van satan de sleutel om als God te zijn. Wanneer het om onze menselijke godsdienst draait nemen wij mensen daar nog altijd de toevlucht toe. Zelf doen! Dan vooral heel goed doen!

Ik had al gesproken over die erfenis die beërfd gaat worden. Ik heb al uitgelegd dat die erfenis het Koninkrijk van God in de toekomende aioon is. Hier heb je dan dat erven in deze vertaling van “verwerven” en die toekomende aioon kom je tegen in dat eeuwige leven, dat letterlijk vertaald ‘het leven van de aioon” is. Deze rijke jongeling had niks begrepen van die spelende kinderen. Wie weet had hij zich er zelfs wel aan geërgerd. Ja, als je denkt dat er verdienste in het spel is, dan hebben die kinderen echt nergens recht op. Daar moet je dan een rijp godsdienstig mens voor zijn.

Die afwisseling in gebeurtenissen is dus een gigantisch satirisch plaatje van de tegenstelling van genade tegenover de menselijke godsdienst. Het heeft geen betrekking op onze eenheid met Christus in Zijn overwinning, in Zijn hemelse positie met ons. Het is dus niet direct aan ons gericht, maar wat kunnen we hier een praktische les uit halen!

De reactie van deze rijke jongeling na het zo opvallende onderwijs met de kinderen kan je vrijwel één op één overzetten naar de reactie van de christenheid op Gods overweldigende genade. Het gebeurt. Ze lezen het of ze nemen het waar. Vervolgens lijkt het nooit te hebben plaats gevonden (ze lijken het nooit te hebben gelezen) en komen ze met hun idiote vraag over hun godsdienstige inzet en beloning.

Als Lukas hem voorstelt, dan komt de aap uit de mouw.
Lukas 18: 18 Een hooggeplaatst man vroeg Hem…..
Het Griekse woord voor deze omschrijving “hoogeplaatst man” hier is “Archon”. Dat betekent “Hoofd” in de meest letterlijke betekenis van “Baas”. De allereerste keer dat dit Griekse woord gebruikt wordt is in Mattheus 9: 18 en dan gaat het om een overste van de synagoge. Volgens Lukas 23: 35 zijn het de oversten die bij het kruis stonden te spotten. Volgens Lukas 24: 20 zijn zij het die Christus hebben overgegeven om Hem ter dood te veroordelen.

Naast deze rijke jongeling is met name Nicodemus één van de meest in het oog springende Farizeeën, die ook bekend stond als een overste van de Joden (Johannes 3: 1). Het gaat hier dus om een leidinggevende Jood, waarbij het wel haast zeker draait een vooraanstaand persoon binnen de Joodse godsdienst. Ach, ach, wat stond hij al veraf van die spelende kinderen. Wat stond hij al veraf van Gods handelen in genade en genade alleen.

Maar Jezus kreeg hem toch lief?!!” Veel mensen denken dan als ze lezen dat Jezus hem liefhad, dat dit toch wel pleit voor de inzet van deze rijke jongeling.
Markus 10: 21 Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief,
De NBG en de Leidse vertaling (de enigen) wekken allebei deze (totaal onjuiste) indruk dat Jezus hier diep onder de indruk raakte van de geweldige inzet van deze rijke jongeling, wat daardoor Zijn liefde zou hebben opgewekt. Jezus zou hem lief hebben gekregen. Sorry, maar dat staat er totaal niet in de grondtekst.

Wat staat hier werkelijk?
Jezus, hem naar binnen kijkend, hield van hem,
Het is het onvoorwaardelijke werkwoord “agapao”. Het is hier niet het voorwaardelijke ‘phileo”. Bovendien is hier tekstueel geen ontwikkeling van “lief krijgen”, maar het gewone werkwoord “liefhebben”.
Ook de vertalers hadden hier het vrome godsdienstig beginsel in hun achterhoofd “God houdt van me als”, in plaats van de genadeboodschap “God houdt van me, zelfs als”.

Nog een studie met een overeenkomstig onderwerp:
Hardwerkende Slaaf Staat Op Zijn Strepen

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende