U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Kinderen, Zomaar Krijgen - Jongeling, Verdienen

Om nu zomaar te beginnen aan de gebeurtenis van Jezus ontmoeting met die rijke jongeling zou geen recht doen aan de geschiedenis. Het staat tussen twee andere gebeurtenissen in. Ik volg nu eventjes de beschrijving in Mattheus. Dan zien we in Mattheus 19: 13-15 het ideaalplaatje. De kinderen die als vanzelfsprekend naar Jezus trekken. Ongecompliceerd vertrouwen. Zo zit dat bij kinderen. Die geloven niet als een geweldige prestatie. Die pimpen zichzelf niet eerst eventjes mooi voor Jezus op om daarna naar Hem toe te gaan. Die overdenken ook niet of ze er wel geschikt voor zijn om zo dicht bij Jezus te zijn. Ze zitten er niet over in dat ze misschien iets verkeerds gedaan hebben waardoor ze misschien beter niet bij Jezus aan kunnen kloppen. Het is gewoon normaal om bij Jezus te zijn en het van Hem te verwachten. Gewoon zoals kinderen zijn.

Ik had al gezegd dat het onderwerp van de Evangeliën het binnengaan van het Koninkrijk van God is. Ik had ook al gezegd dat dit het Koninkrijk van God is zoals die in de toekomstige aioon hier op aarde gevestigd gaat worden. Ook nog eens had ik gezegd dat dit niks vertelt over onze eenwording met Christus in Zijn dood, graf, opwekking, leven en plaats in de hemelse. Het is de erfenis van het koninkrijk die uitgedeeld gaat worden. Nou, voor deze simpele zielen met dit vanzelfsprekend vertrouwen is dat Koninkrijk.
Mattheus 19: 14 Jezus zei: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Letterlijk zegt Jezus hier “voor werkelijk dezen is het Koninkrijk”. Kijk nou eens naar die kinderen. Die hadden het begrepen. Niks geen voorwaarden. Je mag heerlijk spelen bij Jezus en dan deelt hij ook nog eens Zijn erfenis daarbij onverdiend uit. Dus mensen, laten we anders gaan denken over het geloof. ‘Strepho” wordt altijd zeer zwaarwichtig vertaald met bekeren of berouw hebben. “Omkeren” zit er ook zeker wel in, maar dan een omkeren in het denken. Letterlijk vertaald is het simpel “anders gaan denken”!

Laten we anders gaan denken en worden als de kinderen. Ver voor deze hele geschiedenis met die rijke jongeling wijst de Heer hier al op.
Mattheus 18:3 Luister nu goed naar wat Ik tegen jullie zeg: als jullie je niet bekeren [strepho] en worden als de kinderen, zullen jullie het Koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
Die erfenis viel dus niet te verdienen. Kinderen begrepen dat wel.

Na deze heerlijke ontmoeting met al die spelende kinderen kwam die lastige ontmoeting met die rijke jongeling, die totaal geen oren had naar dit heerlijke onderwijs van die kinderen. Hij wilde zijn erfenis nou juist wel weer gaan verdienen. Dat is erg besmettelijk. Die houding pikken we gelijk weer op. Daar voelen wij, vleselijke mensen, ons prima bij thuis en dus zie je in vers 27 t/m 30 dat ook de discipelen, die toch zo dicht bij de Heer vertoefden, er ook gelijk al weer mee geïnfecteerd waren. Loon mensen! Loon! De roep was: “Wat schuift het, dat we U gevolgd zijn?”

Je zou kunnen tegenwerpen dat de Heer hen niet bestraft en hen zelfs de beloning voor hun inspanningen noemt. Over bestraffing door de Heer valt een studie apart te schrijven. Dat betreft eigenlijk alleen maar de morele veroordelingen door de godsdienst. Dan die erfenis zelf: Het heersen over de twaalf stammen. Ook daar valt een boeiende voorzeggende studie vanuit het Oude Testament over te houden want (let op!) alles lag al vast in het plan van God, de Vader.
Lukas 22:29-30 Ik beschik jullie het Koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij beschikt heeft, opdat jullie aan mijn tafel eten en drinken in mijn Koninkrijk. En jullie zullen zitten op tronen om de twaalf stammen van Israel te richten.

Regels, voorschriften, te doen lijstjes, instellingen, bepalingen, met daaraan verbonden beloningen. Het zit in ons DNA. We kunnen dan wel eventjes smullen van een mooi voorbeeld van spelende kinderen bij Jezus, maar zodra ook maar één persoontje die doos van Pandora van werk en loon opent, dan zijn we gelijk overslag. Die ene persoon was hier die rijke jongeling en de discipelen van Jezus dreven mee in die stroom.

Dat kleine grut had heerlijk geravot bij de Heer. Geen greintje gêne over het zo dicht bij Jezus zijn. Het was voor hen iets vanzelfsprekends.
Mattheus 19: 14 Voor hen is het Koninkrijk der hemelen.
Nou verschijnt er zomaar eentje op het toneel, die ook ooit zo’n kleintje was geweest. Voor wie het dus zondermeer gold dat voor hem het Koninkrijk der hemelen was. En wat is nou uitgerekend zijn idiote vraag?
Mattheus 19: 16 Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?

Hier volgt nog een Genade Knipoogje over hetzelfde onderwerp:
Wordt Als De Kinderen

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende