U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

De Gelijkenis Van De Genadige Vader

Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Vader zoekt, vindt en redt. Dit hart van Vader komt ook openbaar naar deze oudste zoon.
Lukas 15: 28 Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan.
Vader God neemt het initiatief! Net als bij de jongste zoon gaat ook hier bij de oudste zoon het volle initiatief van Vader zelf uit. Vader stond op de uitkijk. Toen zijn jongste zoon nog ver weg was zette Vader het op een lopen naar zijn zoon. Iedereen kon het zien. Hij haalde daarmee de spot en schande van de hele gemeenschap over zich. Dit deed Hij om zijn zoon te omarmen en te beschermen voor alle schande.

Hier is het opnieuw Vader die het grote feest verlaat om iets te doen wat je toch in de verste verte niet van God zou verwachten. God staat daar te smeken en te bedelen bij een zondaar, een huichelaar. Hij is hier bezig om het verlorene te zoeken en ….. het te redden! Dat is nou Vader God!

Men was die vader het bericht komen brengen dat deze oudste zoon niet thuis wou komen. In het Midden Oosten was dat een openbare klap in het gezicht van vader. De eer van vader was publiekelijk door het slijk gehaald. Zo werd daar in het traditionele Midden Oosten tegenaan gekeken. Traditioneel werd in dat Midden Oosten ook verwacht dat hier een openbare straf op zou volgen. Men verwachte eigenlijk een soort openbare wraakoefening op het dorpsplein. Zo’n schande doe je je vader toch niet aan?

Even terug naar die oudste zoon en de Farizeeën en schriftgeleerden, waar hij binnen deze gelijkenis voor staat. Die Farizeeën en schriftgeleerden verwachten niet anders dan eer van God te verdienen dankzij hun afzondering van het kwaad. Ze hadden in de verste verte niet in de gaten hoe ernstig ze God wel beledigden. Precies hetzelfde zie je bij de heiligheidspredikers binnen de christenheid. Men denkt juist met dit te schande zetten van God eer te behalen bij diezelfde God. Men heeft geen idee van de verachting voor God, die ze ten toon spreiden.

Komt er een openbare wraakoefening op het dorpsplein? In deze gelijkenis verloopt nou ook echt niks volgens het boekje. Wat je menselijkerwijs zou verwachten, gebeurt gewoon niet. De te schande gezette vader komt zelf naar buiten en vader begint te smeken. We zien hier Vader God de weg van vernedering gaan. In de brief aan Filippi werkt Paulus die hele weg van vernedering in Zijn Zoon Christus Jezus helemaal uit. Verachting en het te schande zetten van Vader God beantwoordt Vader God zelf met liefde, genade en bewogenheid.

Deze gelijkenis kan je ook de gelijkenis van de genadige Vader noemen. Het is namelijk Jezus antwoord op het verwrongen beeld van God, zoals de godsdienstige elite Hem voorstelt. De harde God, die altijd meer eist, die nooit tevreden is en die je met veel inspanning tevreden moet stellen. In deze gelijkenis is Vader God liefde zelf. Hij is bewogen en in een weg van vernedering zoekt Hij het verlorene tot Hij het gevonden heeft. Precies eender als dat Hij de rebel opzocht en aan Zijn hart bracht, precies eender zoekt Hij nu de huichelaar om ook hem daar te brengen.

Lukas 15: 28 Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan.
Wanneer we nu een woordstudie opstarten rondom deze handeling van Vader God, dan komen we nog een heel stuk dichter in het hart van Vader terecht. Als autist ben ik dol op woordstudies. Zo maak ik heel overzichtelijke lijstjes en dat brengt voor mij duidelijkheid. Ik heb het afgeleerd om telkens iedereen met dergelijke waslijsten te vermoeien. Maar hier komt toch echt iets heel aparts naar voren in datgene wat Vader hier doet bij deze oudste zoon.

Lukas 15: 28 Vader drong bij hem aan.
Het Griekse werkwoord dat hier voor ‘aandringen’ gebruikt wordt is ‘parakaleo’. Voor iemand die enigszins vertrouwd is met wat de Bijbel over de Heilige Geest te vertellen heeft, weet dat die Heilige Geest ook wel de Trooster genoemd wordt, oftewel het Griekse woord: ‘Parakletos’. Dat is het zelfstandig naamwoord van het werkwoord dat hier gebruikt wordt. Hier volgen alle teksten met dit Griekse woord.
Johannes 14:16 Vader zal jullie een andere Trooster geven,
Johannes 14:26
De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal,
Johannes 15:26 Wanneer
de Trooster komt, die Ik jullie zenden zal van de Vader,
Johannes 16:7 Indien Ik niet heenga, kan
de Trooster niet tot jullie komen,
1 Johannes 2:1 Wij hebben
een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;
Ja, ook Jezus als voorspraak valt onder ditzelfde woord. Vandaar dat de Heilige Geest ook een andere Trooster genoemd wordt. Jezus was in de eerste plaats de ‘Parakletos’.
Ik zal jullie niet vermoeien met de grote waslijst van 104 Bijbelteksten met het werkwoord ‘Parakaleo’, dat hier met ‘aandringen’ vertaald is. Opvallend is wel dat bij de allereerste tekst dit werkwoord ook met ‘troosten’ vertaald is.
Mattheus 2:18 Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn.

De opbouw van dit woord is: ‘para’, wat ‘naast’ betekent en ‘kaleo’, wat ‘roepen’, ‘smeken’ of ‘bidden’ betekent. Het is het naast je komen en zich daar zo totaal één met je maken en daar de leerzame woorden spreken, de bemoedigende woorden spreken, de vertroostende woorden spreken, de trekkende woorden spreken. Dat is nou ook precies het werk van Gods Geest in de gelovige.

Hier maakt Vader God zich volkomen één met die huichelachtige, wettische zoon. We zien in deze Vader al de weg die Christus Jezus, Gods Zoon, in vernedering ging. Hij maakte Zich als beeld van Vader God zo volkomen één met mij en jou. Dat deed Hij bij het uitschot, de jongste zoon. Hij doet het ook bij deze werkheilige, de oudste zoon. Vader identificeert Zich met jou en mij om het verlorene te zoeken en te redden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende