U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Vader Zoekt, Vindt & Redt

Lukas 15: 24 Zij begonnen feest te vieren.
Lukas 15: 32 Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn,
De centrale figuur van het feest is Vader God. De hele stad is uitgelopen om een Vader te vieren die genadig, barmhartig en liefdevol is in een verzoeningswerk van alle vijanden. Je proeft de vreugde van de hemel, zoals die hier vanaf spat.

Romeinen 4:5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,
God is een God die goddelozen rechtvaardigt. Geen eis aan die goddeloze. Ander zou het toch zeker geen goddeloze zijn? Onverdiend gerechtvaardigd. Zo is Vader God! Zo handelt God met jou en mij! God vindt Zijn plezier en eer in het opzoeken van elke goddeloze, die bankroet is en niks van zichzelf heeft om hem dan onverdiend tot een rechtvaardige te verklaren.
Wellicht dat deze oudste zoon, tijdens al zijn zwoegen en ploeteren voor Vader, toch van tijd tot tijd wel eens angstig overwogen heeft wat er zou gebeuren als zijn jongste broer weer eens zou opduiken. Angstig omdat hij toch regelmatig griezelige gedragingen van Vader opgemerkt had. En nu zijn zijn ergste angsten nog uitgekomen ook! Zijn broer is terug en Vader heeft hem in zijn armen gesloten. Hij heeft hem onverdiend verzoend. ‘Weerzinwekkend!’ De farizeeën en schriftgeleerden hadden de hele gelijkenis al gegruwd, maar nu hadden ze eindelijk binnen de gelijkenis een medestander. ‘Inderdaad, weerzinwekkend!

Lukas 15: 28 Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan.
Deze oprecht God dienende oudste zoon kon toch zeker geen deelnemen aan zo’n schandalig gebeuren? Die jongste zoon had zichzelf te schande gemaakt! Zijn vader zet zichzelf nu doorlopend te schande. Dan heeft die ook nog eens de hele gemeenschap betrokken in dit schandalig feest. Nee, daar hoort hij rein van te blijven. Daar kan hij niet aan mee doen!
Mattheus 23:13 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, jullie sluiten het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, jullie gaan er zelf niet binnen en die trachten binnen te gaan, laten jullie niet toe daarin te komen.
Lukas 11:52 Wee jullie, wetgeleerden, …. ; zelf zijn jullie niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebben jullie tegengehouden.

De verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk is zo typerend iets voor en van het volk Israel. Feitelijk heeft het totaal geen raakvlakken met de boodschap in onze huidige huishouding van God. De christenheid heeft echter wel dit typerende gedrag van die oudste zoon overgenomen. Een groot deel van de evangelische wereld past op zeer wettische manier ook deze zogenaamde reinheidsregels toe. Men denkt God te eren door zich niet met de boze buitenwereld te verontreinigen en voorwaarden te stellen aan de relatie met God.

Mattheus 23:27-28 Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, jullie huichelaars, want jullie lijken op gewitte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo zitten jullie ook in elkaar, van buiten lijken jullie voor de mensen wel rechtvaardig, maar van binnen zijn jullie vol huichelarij en wetsverachting.
Net als de Farizeeën en schriftgeleerden, net als die oudste zoon, zo kijkt men neer op het verachtelijke uitschot. Pedos, hoeren, fraudeurs, drugssmokkelaars, verslaafden, verkrachters en oorlogsmisdadigers, daar blijft men verre van. Overal heeft men een uitgesproken oordeel over en dat sluit men buiten. Huichelarij houdt inderdaad de schone schijn op voor de mensen, maar het doet de zonde in het vlees op zijn hardst voortwoekeren, echter zonder uiterlijk zichtbaar te worden.

Romeinen 2:3 Verwachten jullie, die over hen oordelen, die zulke dingen bedrijven, terwijl jullie ze zelf doen, nou echt dat jullie het oordeel van God kunnen ontlopen?
Ja, dat verwacht deze oudste zoon. Ja, dat verwachten die Farizeeën en schriftgeleerden. Ja, dat verwachten die gelovigen die zich rein voor de wereld bewaren. Vanzelfsprekend gaat deze oudste zoon daar niet naar binnen! Hij haat deze opvatting over genade. Genade ziet hij als een vrijbrief tot zonde! ‘Moet je eens kijken wat die jongste zoon allemaal heeft uitgespookt! En dan genade? No way, Jozé!

Genade? De Farizeeën en schriftgeleerden, de oudste zoon, en een groot deel van de evangelische wereld. Men spuugt erop! Verachtelijk! Men gruwt ervan en dan zeker nog gecombineerd met zo’n in één knip van de vinger kant en klare verzoening! (Voor het gemak vergeet men eventjes het werk van God zelf en de inspanningen van Zijn Zoon)

Elke keer opnieuw kwam er in de christelijke kerkgeschiedenis een Martin Luther die opnieuw verzoening van God uit geloof alleen, door genade alleen, centraal stelde. Telkens opnieuw werd het met diezelfde verachting weggewuifd. En in de geschiedenis blijkt die waarheid ook telkens opnieuw ondergesneeuwd te worden door hernieuwde werkheiligheid binnen die nieuwe kerkrichting. De oudste zoon lijkt nog altijd springlevend.

Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
God heeft Zijn Zoon gezonden om al het verlorene te zoeken en te redden. Met de score van slechts één verlorene die niet gevonden zou zijn en niet gered neemt God geen genoegen! De Zoon is gezonden om al het verlorene te zoeken en te redden. Dat is het hart van Vader! Dat is het plan van Vader. Dat is het werk dat de Zoon heeft volbracht! Niets meer, niets minder!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende