U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan 2

Gods Antwoord Op Wetticisme: Overvloeiende Genade

Lukas 15: 7 Zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar, die zich bekeert,
Lukas 15: 10 Zo is er blijdschap bij de engelen van God over één zondaar, die zich bekeert.
Lukas 15: 32 Laten we feestvieren en vrolijk zijn, want je broer hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.
O ja, er is feest in de hemel. Dat feest is echter niet ter ere van ons of onze daden of inspanningen. Dat feest is ter ere van Vader God zelf. Hij is de grote Alverzoener. Hij bedenkt de voorwaarden voor redding, niet de wettische geesten, niet de leer belijders, niet de statutenbouwers, niet de godsdienstige elite en ook wij, arme zwakke schepselen niet. God is de Auteur van de redding. Vader God ontvangt alle eer in de hemel.

Hier hebben we dus het plaatje van Vader die met zijn losbol van een zoon een groot feest viert met buiten het feestgewoel de oudste zoon, die dit alles afkeurend aanziet.
Lukas 15: 1-2 Al de tollenaars nu en de zondaars waren het gewend om bij Hem te komen om naar Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen.

Weet je trouwens dat er onder ons, die gelovigen die zo enthousiast worden over Gods genade en die het zo’n ellende vinden dat bij zo weinigen de ogen hiervoor zijn open gegaan, dat er onder ons ook veelvuldig net zo’n wettische reactie leeft? Hoe oordelend, ja veroordelend, stellen wij ons vaak niet op tegenover deze wettische geesten, die iedereen maar de les lezen en vinden dat iedereen volgens de regels van hun inzicht van goed en kwaad horen te leven! “Hier mag God toch zeker wel eens een keertje stevig ingrijpen?!!’ Jazeker, dat doet God ook. Hij grijpt echter in met Zijn genade.
Lukas 15: 31 Hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is het jouwe.

Deze oudste zoon, de Farizeeën en schriftgeleerden, de godsdienstige elite, de wettische gelovige, Vader God overlaadt hem met Zijn genade! En weet je? Helaas vinden velen die Gods genade zo centraal stellen dit toch wel een beetje over de top van Vader God. Maar dat is nou Vader God! Als het om genade, bewogenheid, liefde en barmhartigheid gaat is God altijd over de top!

Lukas 15: 31 Hij zei tegen hem: Kind,
Ik ga weer naar de Griekse grondtekst. Ook al ben ik als verwoed autist dol op lijstjes vreemde woorden. Dat is nu niet de reden. Vader God legt hier Zijn hart bloot in het woord wat Hij hier uitspreekt: ‘Kind’. Het is de enige keer dat in dit hoofdstuk dit Griekse woord ‘teknos’ gebruikt wordt. Telkens (8 keer) wordt in deze gelijkenis het formele woord ‘huios’, vertaald met ‘zoon’, gebruikt. In woorden drukt Vader God zijn kind alweer aan Zijn borst. In dit woord ligt niet alleen de relatie vast, maar ook de emotie, de pijn, de bewogenheid, liefde en genade: ‘Mijn kind’.

Tegenover een hart van voortwoekerende huichelarij staat hier het hart van Vader God met niets dan liefde en genade. Geen enkele veroordeling! Geen enkel verwijt! Geen enkel tot de orde roepen! Liefde en genade! Wow! Is er na het aanhoren van deze gelijkenis nog iemand die kan beweren dat God haat?, dat God een gruwelijk God is? Ja, ze zijn er! Ja, ze zijn er juist binnen het christendom! Die godsdienstige klasse die deze oudste zoon vertegenwoordigt is er nog steeds ondanks Gods eigen getuigenis.

Het beeld van deze oudste zoon is verknipt. Hij valt de oneer en de onrechtvaardigheid (zoals hij het ziet) van Vader aan. Feitelijk zegt hij: ‘Voor al dit oneervol gedrag hoort u aan mij vergeving te vragen’. Wat doet Vader God? Zijn pure reactie is lankmoedigheid.

Lankmoedigheid is tegenwoordig in het Nederlands een vrij onbegrepen woord, maar hier in deze gelijkenis zien we het als een kenmerk van Vader God. Vandaar dat lankmoedigheid ook niet zomaar bij de mens aanwezig is, tenzij de vrucht van de Geest werkzaam is.
Romeinen 2:4 Verachten jullie de rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,
lankmoedigheid,
1 Timotheus 1:16 Jezus Christus zou in de eerste plaats in mij Zijn hele
lankmoedigheid bewijzen,
2 Petrus 3:15 Houdt de
lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid,

Ik heb aardig wat mensen tot de Heer mogen leiden. Kijk ik nu naar deze gelijkenis dan moet ik zeggen dat ze allemaal in de categorie van de jongste zoon vielen. Gelukkig heb ik leraars leren kennen die eerst van die tweede categorie waren, de oudste zoon, en door de Bijbel zelf overtuigd zijn geraakt van Gods onnaspeurlijke rijkdom van genade. Ikzelf heb ook zeker tijdens onze periode in die wettische groepering meer oudste zoon kenmerken vertoond dan kenmerken van de jongste zoon. Ook bij mij was het de Bijbel zelf, die me in de vrijheid geplaatst heeft.

Zodra we de genade en de vreugde van de vrijheid in Christus geproefd hebben, hebben we de neiging meer vertrouwen te hebben in de redding van die jongste zoon. Bij Saulus, die Paulus werd, zien we echter een duidelijk voorbeeld van de bekering van een wettisch mens. Voorop staat dat dit het werk van God zelf is. Daarom is het ook gegarandeerd in goede handen. Hij zegt namelijk tegen die wettische zoon:
Lukas 15: 31 Kind, jij bent altijd bij Mij en al het Mijne is het jouwe.

De relatie zit goed: ‘Kind’. De plek waar je bent zit goed: ‘Jij bent altijd bij Mij’. Je erfenis zit ook gebeiteld: ‘Al het Mijne is het jouwe’. En Vader God weet wel dat jij je vervreemd voelt. Hij weet wel dat je momenteel eigenlijk nauwelijks iets ondervindt van het heerlijke feit dat Hij altijd bij je is. Hij ziet ook wel dat jij helemaal niet geniet van al het bezit van Hem, dat ook van jou is. Dat verandert echter niks aan het feit dat jij bij Vader God in goede handen bent.

O ja, er zijn duizenden (misschien zelfs nog wel meer) verschillende groeperingen binnen het christendom. Ieder roept zijn leus. De ene leer is nog belangrijker dan de andere. En vaak lijken ze gigantisch de weg kwijt te zijn. Geen rust over vrede met God, laat staan de vrede van God. Men ploetert, jacht en jaagt. Van nature hebben we de neiging om al die verschillende leringen te weerleggen. Maar we mogen ons verblijden in wat God tegen al die personen in die diverse groepen zegt:
Lukas 15: 31 Kind, jij bent altijd bij Mij en al het Mijne is het jouwe.
God zelf wijst hen, net als Paulus, net als mij, wel die weg om heerlijk te gaan genieten van Zijn overvloeiende rijkdom van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende